SGK yapılandırması için son gün 1 Şubat


Toplumsal Güvenlik Kurumu (SGK) Vilayet Müdürü Ünal Kaya, vatandaşların yapılandırmanın avantajlarından yararlanmaları için müracaat mühletinin uzatıldığını belirterek son müracaat tarihinin 31 Aralık 2020 tarihinden 1 Şubat 2021 tarihine, birinci taksit son ödeme tarihinin ise 28 Şubat tarihinden 31 Mart 2021 tarihine uzatıldığını söyledi.

Sigortalı ve patronların 1 Şubat 2021 tarihine kadar müracaatta bulunmaları gerektiğini söz eden Vilayet Müdürü Kaya, “Başvurular e-sigorta, e-devlet kanalıyla internet üzerinden yapılabileceği üzere, şahsen yahut posta yoluyla bağlı bulundukları toplumsal güvenlik vilayet müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezine de yapılabilir” dedi.

31 Ağustos 2020 ve öncesi periyotlara ilişkin, katılaşmış sigorta primleri, genel sıhhat sigortası primleri, işsizlik sigortası primi, idari para cezaları, iş kazası yahut meslek hastalığı, malullük ve görev malullüğü sonucunda doğan rücu alacakları, yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacaklarının yanı sıra Bağ-Kur (4/b) sigortalılarının daha evvel dondurulan hizmet müddetlerinin ihyası halinde doğacak alacaklarının da yapılandırma kapsamına alındığını belirten Kaya, “Vatandaşlarımızın borçlarını ikişer aylık periyodlarla, 6, 9, 12, 18 taksit seçeneğiyle ödeyebilme imkanı bulunmaktadır. Borçlarını taksitle ödemek isteyen vatandaşlarımız Kanundaki vade farkını ödemek suretiyle; 6, 9, 12, 18 taksit seçeneğinden birini tercih edebilecektir” diye konuştu.

SGK ile Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankası ortasında 7256 sayılı Yapılandırılma Kanunu kapsamında emekli olabilecek sigortalılara yönelik kredi iş birliği protokolü imzalandığını söyleyen Kaya, “Protokol ile yapılandırılan borcunu ödemesi halinde aylık bağlanabilecek sigortalılarımıza, rastgele bir ödeme zahmeti çekmeden, banka kredisi ile emeklilik imkanı sunulacaktır” tabirlerini kullandı.

Vilayet Müdürü Kaya, bu imkândan yararlanmak isteyen sigortalıların, sigorta prim borçlarına ait yapılandırma müracaatlarını öncelikle toplumsal güvenlik il/merkez müdürlüklerine yapmaları gerektiğini ve toplumsal güvenlik il/merkez müdürlükleri tarafından verilecek emekli olabileceklerine ait yazısı ile birlikte Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankası şubelerinden istedikleri bankaya müracaat edebileceklerini tabir etti.

Yapılandırmaya müracaat eden vatandaşların büyük avantajlar elde ettiğini belirten Kaya, ayrıyeten şunları söyledi:

“Anapara borçları için gecikme cezası ve gecikme artırımı ile faiz uygulanmayacak. Bunların yerine borçlar Yurtiçi Fiyatları Endeksi (Yİ-ÜFE) ile güncellenecektir. Peşin ödemede hesaplanan Yİ-ÜFE’nin yüzde 90’ı, iki taksitte ödemede ise Yİ-ÜFE’nin yüzde 50’si silinecektir. İdari para cezalarının anapara borcunun yüzde 50’si silinmekte ve kalanı da Yİ-ÜFE ile güncellenmektedir. Yapılandırma ödemeleri nizamlı olarak devam ettiği sürece, patronlarımız sigorta primi teşvik uygulamalarından yararlanmaya devam edecekler. Yapılandırma taksitlerinden birinci iki taksitin müddetinde ödenmemesi, birinci iki taksit müddetinde ve tam olarak ödenmekle birlikte, bir takvim yılı içerisinde ikiden fazla taksitin ödenmemesi yahut eksik ödenmesi durumunda yapılandırma bozulacaktır. Genel Sıhhat Sigortası borçları için müracaat koşulu aranmıyor. Ağustos 2020 ve öncesine ilişkin GSS borçları otomatik olarak yapılandırılıyor. Bunun için GSS borçları için vatandaşlarımızın müracaat yapmasına gerek bulunmamaktadır. 30 Nisan 2021 tarihine kadar anapara borcun tamamının ödenmesi halinde bu borca ait gecikme cezası ve artırımı silinecektir. Ayrıyeten, gelir testi için aranan bir aylık süreyi kaçırmış ve bugüne kadar da hiç gelir testi yaptırmamış vatandaşlarımız borcunu ödeyemeyecek durumda ise 31 Mart 2021’e kadar gelir testi için müracaat yapması durumunda, geliri taban fiyatın üçte birinin altında çıkan vatandaşlarımızın borçları silinecek ve primleri devlet tarafından ödenecektir. Müracaat sonucu e-SGK ve e-devlet üzerinden öğrenilebilecek. Vatandaşlar yapılandırma kanunu başvurma avantajından faydalanarak ödemelerini SGK’nın mutabakatlı olduğu rastgele bir bankadan yapabilecekler. Vatandaşların yapılandırmanın avantajlarından faydalanmasını sağlamak için tüm birimlerimizle vatandaşımıza hizmet etmek için çalışıyoruz. Bilhassa yapılandırma devrinde mesai kavramını göz önünde bulundurmadan vatandaşa hizmet sunmak için tüm çalışanlarımız büyük bir çaba gösteriyor.”

YORUMLAR