İzmir escort Bursa escort Ankara escort Antalya escort Eskişehir escort Konya escort Kayseri escort İzmit escort Alanya escort Kocaeli escort Kuşadası escort Gaziantep escort Malatya escort Diyarbakır escort Denizli escort Samsun escort Adana escort Bodrum escort Dubai Escort

SGK Amasya İl Müdürü uyardı: “Yapılandırma başvurularında son gün yarın”


SGK Amasya Vilayet Müdürü Nurcan Yurt Şenel, toplumsal güvenlik prim ve prime ait borçlar ile idari para cezaları bu yasa kapsamında çok cazip kaidelerde yine yapılandırma imkanı müracaatlarının 1 Şubat’ta sona ereceğini belirtti.

31 Aralık 2020 tarihinde sona eren lakin 3343 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararıyla müracaat tarihi 1 Şubat 2021 tarihine uzatılan yapılandırma için son gün yarın.

Hususa ait açıklama yapan Toplumsal Güvenlik Amasya Vilayet Müdürü Nurcan Yurt Şenel, “2020 Ağustos ayı ve öncesi periyotlara ilişkin, mutlaklaşmış sigorta primleri, Genel Sıhhat Sigortası primleri, İşsizlik sigorta primleri, 01.02.2021’den evvel mutlaklaşan idari para cezaları, iş kazası, meslek hastalığı yahut malullük sonucunda doğan rücu alacakları, Yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacaklar, Bağ-Kur sigortalılarının daha evvel durdurulan hizmet müddetlerinin ihyası halinde doğan alacaklar, isteğe bağlı ve topluluk sigortası primleri, kanunun yayımı tarihinden evvel asılları ödenmiş alacakların; şimdi ödenmemiş fer’ileri, 5510/ek-5, ek-6 ncı hususları ile 2925 sayılı kanun kapsamındaki sigortalılıklardan doğan primler, 6183/48. husus kapsamında taksitlendirilen alacaklar yapılandırma kapsamındadır” diye konuştu.

Yapılandırma kapsamındaki alacakların gecikme cezası ve gecikme artırımı yerine Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi Değişim Oranı (Yİ-ÜFE) ile güncelleneceğine ve peşin ödemelerde hesaplanan Yİ-ÜFE’nin %yüzde 90’ı, 2 taksitle ödemede ise yüzde 50’sinin silineceğine değinen Vilayet Müdürü Şenel, “Taksitli ödemeyi tercih edenler ikişer aylık periyotlarda 6, 9, 12 ve 18 eşit taksitle ödeme yapabileceklerdir. Yapılandırma kanununa nazaran müddetinde ödenen alacaklara, kanunun yayımlanma tarihinden sonra gecikme cezası ve gecikme artırımı uygulanmayacaktır. Yapılandırmadan yararlanmak için rastgele bir teminat istenmeyecektir. Yapılandırmadan evvel tatbik edilen hacizler, yapılacak ödemeler nispetinde kaldırılacaktır. Yapılandırılan borçlardan ötürü icra takibi ve haciz süreçleri yapılmayacaktır. Yapılandırmada birinci iki taksitin müddetinde ve tam olarak ödenmesi halinde borcu yoktur yazısı alınabilecektir. Yapılandırma devam ettiği sürece yapılandırma taksitlerinin ve yapılandırma dışındaki borçların müddetinde ödenmesi kaydıyla sigorta primi teşvik uygulamalarından yararlanılacaktır. Borcunu yapılandıranlar, birinci taksiti ödemeleri ve cari devirde 60 günden fazla borçlarının olmaması kaidesi ile kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları şahıslar sıhhat hizmetlerinden yararlanabilecektir. İhale ve inşaat iş yerleri için borçlarının peşin yahut taksitle tamamının ödenmesi kaydıyla ilişiksizlik belgesi/teminat iadesi yazısı verilecektir. Borç teminat karşılığı yapılandırılırsa, yapılandırılmış olan borçların ödenmesi beklenilmeden ilişiksizlik belgesi/teminat iade yazısı verilebilecektir” sözlerini kullandı.

YORUMLAR