Kalpte ritim bozukluğu inme riskini arttırıyor


Kardiyoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Kenan Durna, kalp hastalıklarından sonra ikinci mevt nedeni olarak gösterilen inmenin(felç), yaş ilerledikçe (özellikle 60-65 yaşlarından sonra) daha sık görüldüğünü söyledi.

İnmeye yol açan nedenlerin başında kalpte en sık görülen ritim bozuklukları ortasında yer alan “atriyal fibrilasyon”un geldiğini belirten Medicana Samsun Hastanesi Kardiyoloji Bölümü’nden Dr. Öğretim Üyesi Kenan Durna, kalp sıhhati ve inme münasebeti hakkında bilgi verdi.

Aritmiye bağlı inme daha tehlikeli olabildiğini belirten Durna, “Atriyal fibrilasyon (AF) yani olağandışı kalp ritmi ya da aritmi altta kalp kapak hastalıkları üzere öbür bir kalp hastalığı yatmasa bile inme riskini 4-5 kat artırmaktadır. Tüm inmelerin yaklaşık üçte birinin aritmiye bağlı geliştiği görülmektedir. Ayrıyeten aritmiye bağlı inme daha ağır bir seyir göstermekte ve daha ölümcül olmaktadır. Aritmide yaş ile birlikte inme sıklığı artış göstermektedir. Yaş dışında birçok etken aritmi ile birlikte inme geçirme riskini yükseltir. Örneğin aritmi ile birlikte diyabet, hipertansiyon, kalp yetmezliği, daha evvelce inme, süreksiz iskemik atak yahut öteki bir damar hastalığı geçirmiş olma hikayesi, bayan cinsiyet üzere durumlar bu riski artıran en değerli risk faktörleridir” dedi.

Aritmiye bağlı inmeden korunma teknikleri hakkında bilgi veren Durna, “Aritmiye bağlı inmelerin önlenmesinde günümüzdeki en faal yaklaşım oral antikoagülan (OAK) yani kan sulandırıcı ilaç kullanımıdır. Günümüzde gözetici tedavi ihtiyacı olan hastaları bulup seçme yerine hakikaten düşük riskli olup tedavi gerektirmeyen hastaları bulmak yaklaşım olarak ön plana geçmiştir. Buna nazaran 65 yaşın altında, sadece aritmisi olan yani öbür risk faktörü olmayan hastalarda tedaviye gerek kalmamaktadır. Pratik olarak başka tüm hastalarda OAK tedavisine başvurmak gerekmektedir” diye konuştu.

Dr. Öğr. Üyesi Kenan Durna aritmide inmeden korunmada ilaç kullanımı hakkında şu bilgileri verdi:

“Günümüzde aritmide aspirin ile tesirli inme muhafazasına dair ispatlar zayıftır. Tek başına kullanıldığında güya aspirin daha az kanama riski taşır üzere yanlış bir kanı vardır. Fakat aspirinin bilhassa yaşlı hastalarımızda neredeyse oral antikoagülanlara misal bir baş içi kanama riski taşıyabildiği unutulmamalıdır. Bu nedenle aspirin aritmiye bağlı inme müdafaasında sadece kan sulandırıcı ilaçların kullanımını reddeden hastalarla sonlu tutulmalıdır. İlaçlı muhafaza kararı verilirken kan sulandırıcı ilaç tedavisinin yüksek vefat ve kısıtlılık riski nedeniyle en korkulan komplikasyonu olan beyin kanamasını da içeren ağır kanama riski, inme tehlikesine karşı göz önünde bulundurulmalıdır. İlaçlı muhafaza başlatılmadan bir kanama riski değerlendirmesi yapılmalıdır. Denetim altında olmayan hipertansiyon, olağandışı böbrek/karaciğer işlevi, kanama hikayesi yahut eğilimi, eş vakitli ilaç/alkol kullanımı bu risklere örnek olarak verilebilir. Hedef hami ilacı verebilmek için değiştirilebilir kanama risklerini ortadan kaldırmaya çabalamaktır. Kan sulandırıcı ilaç tedavisinin faydalarının potansiyel zararlarından fazla olduğu göz önünde bulundurulmalıdır. Tedaviye karar verirken tabip ve hasta için kıymetli olan davranış, kanama riskinden korkulmasından çok inmeden korunmak olmalıdır.”

YORUMLAR