İzmir escort Bursa escort Ankara escort Antalya escort Eskişehir escort Konya escort Kayseri escort İzmit escort Alanya escort Kocaeli escort Kuşadası escort Gaziantep escort Malatya escort Diyarbakır escort Denizli escort Samsun escort Adana escort Bodrum escort Dubai Escort

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisinde Kültürpark ve Covid-19 sunumu


İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin Ocak ayı son birleşiminde meclis üyelerine İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Kültürpark için hazırlanan yeni müdafaa emelli imar planı ile Covid-19 salgını ve aşılama çalışmalarına ait sunum yapıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin Ocak ayı olağan toplantısının üçüncü birleşimi İzmir Büyükşehir Belediyesi Lider Vekili Mustafa Özuslu’nun yönetiminde Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezinde yapıldı. Mecliste birinci olarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Parazitoloji Ana Bilim Kısmı Öğretim Üyesi ve Aşı Bilim Derneği Lideri Prof. Dr. Yüksel Gürüz, Covid-19 salgını ve hastalığı önleyecek aşı çalışmalarına ait meclis üyelerine bir sunum yaptı. Gürüz, aşı olmanın ehemmiyetine değindiği sunumunda Çin aşısının koruyuculuğunun yüzdelerinin tartışıldığını lakin aşının ağır bakıma götürmeyi engellemede tesir oranın yüzde 100’lere çıktığını belirtti.

Gürüz’ün akabinde İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Suphi Şahin İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan Kültürpark Müdafaa Emelli İmar Planı ile ilgili bir sunum yaptı. Kültürpark’ın 1985-2016 yılları ortasındaki planlama süreçlerine değinen Şahin, bu ay mecliste ihtisas komitelerinde görüşülen yeni imar planına ait bilgiler verdi. Yeni imar planının İzmir Büyükşehir Belediye Lideri Tunç Soyer’in talimatı ile kelam konusu alanın niteliği, tabiatı ve tarihi özelliği, kentlinin buradaki hassasiyeti göz önünde bulundurularak iştirakçi bir süreçle hazırlandığına dikkat çeken Şahin, “Koruma maksatlı imar planını hazırlanmadan evvel arama konferansı düzenleyerek talepler alındı, meslek odalarından uzman bir grup oluşturulup bir yıl boyunca toplantılar yapılarak süreç yürütüldü. Kültürpark’ın florası ile ilgili bitki envanteri çıkarıldı. Faunası hazırlanırken hayvan tipleri, hayvan çeşitlerinin yaşaması, konaklaması uzman grup tarafından gözlenerek yapıldı. Kent ekosistemine tesiri irdelendi, taşıma kapasitesi ile ilgili hassasiyetler vardı. Bunlar uzman takım tarafından değerlendirildi, yapı envanteri elden geçirildi. Alandaki heykellerin envanteri çıkarıldı. 12 ay boyuncu bu ana başlıklar üzerinde bütün sistem yine revize edildi ve müdafaa gayeli imar planının verisi haline getirildi” dedi.

“Fuarın yaşaması ve gelişmesi için bu plan çok önemli”

Tüm bu çalışmanın sonucunda Kültürpark Komitesi Kıymetlendirme Raporu oluşturulduğunu belirten Şahin, şunları aktardı: “Alana ait vizyon tanımlaması yapıldı. Fuar’ın tarih ve tabiatı ile birlikte yangın yerinden enternasyonel fuara, Behçet Uz’un hayal ettiği halk üniversitesini bugünkü bilgi toplumuyla birleştirecek vizyon temel alındı. Ekolojik niteliği hassas alanlar belirlendi. Hayvan çeşitlerinin gece konaklamasına kadar tahliller yapıldı. İlerde yapılacak her türlü inşaat yahut faaliyetlerde bu alana dikkat edilmesini sağlamak için bu alan işaretlendi. Yeşil koridorlar fazlalaştırıldı. Bütün raporları meclis üyelerimize aktarıyoruz. Yapılar ölçeğinde mevcut hollerin oturduğu 27 bin metrekarelik alanı 12 bin metrekareye sonlandırdık. Tabanda yarıdan fazla bir alanı fuara yeşil alan olarak kazandırıyoruz. Tescilli yapıları koruyoruz. Daha evvel kelam ve raporlarda yer alan mevzuları plan notlarına işliyoruz. Tekrar daha evvel olmayan idare ve işletim modelini plan notlarına koyduk. Halkın fuara bir anda çok sayıda kişinin girip çıkması, taşıma kapasitesi ile ilgili hassasiyetleri vardı. Hem bunlar hem de aktifliklerin yapılma hali plan notu kararlarına girdi. Belediyemizin hazırladığı müdafaa emelli imar planı Kültürpark’ın tarihi ve tabiatını korurken yaşaması ile ilgili yeni, farklı plan notlarını içeriyor. Fuarın yaşaması ve gelişmesi için bunlar değerli ve değerli ögeler. Yeniden fuarın kentin bütün yeşil dokusu ile birleşmesinde değerli bir aks olarak plan notlarına girmesi de çok kıymetli.”

izmir escort
aliaga escort
balcova escort
bayindir escort
bayrakli escort
bergama escort
beydag escort
bornova escort
cigli escort
urla escort
odemis escort
tire escort

YORUMLAR