Anadolu Üniversitesine bir ödül de Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı’ndan


Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV)’nin her yıl iki kategoride verdiği 2020 yılı TTGV Ödüllerinden, Refik Üreyen Mükafatına, teknolojinin Ar-Ge, lisanslama ve girişimcilik yolu ile ticarileştirilmesi süreçlerinin teknoloji transfer ofisi aracılığıyla bölgede yaygınlaştırılması ve girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi konusunda liderlik ettiği çalışmalarıyla Anadolu Üniversitesi Ar-Ge ve İnovasyon Uyum Ünitesi, Teknoloji Transfer Ofisi (ARİNKOM TTO) çalışanı Öğretim Vazifelisi Dr. Orkun Lider layık görüldü.

TTGV Mükafatları, bilim, teknoloji, ticarileşme, Ar-Ge ve inovasyon idaresi alanlarında başarılı isimlerin ödüllendirilmesine yönelik olarak düzenleniyor. Bu kapsamda Ar-Ge ve inovasyon idaresi ile kültür yaratma süreçlerinde öncü rol oynamış, bunların değişimlerinde faal vazife almış ve somut katkı sağlamış, muvaffakiyet hikayesi olan şahıslara ise Refik Üreyen Mükafatı takdim ediliyor. Refik Üreyen Ödülü’ne aday gösterilmek için müracaat sahibinin son beş yılda, çalıştığı kurumda Ar-Ge ve inovasyon alanlarındaki idare uygulamalarında, süreçlerde yahut Ar-Ge ve inovasyon kültürünün oluşmasında üstün muvaffakiyet göstermiş olması gerekiyor. Ödül sahipleri ise TTGV tarafından yapılan ön kıymetlendirme sonucunda, kriterlere uygun müracaatların, iki kademeli bir değerlendirilme sürecine tabi tutulması ile belirleniyor. Mükafata layık görülen Dr. Lider, 2013 yılından beri Arinkom Teknoloji Transfer Ofisinde, Teknoloji Transferi Küme Yöneticisi olarak vazife yapıyor. Dr. Lider, BEBKA ve TÜBİTAK tarafından fonlanan TechUP İnovasyon Odaklı Hızlandırıcı Program, BİGG, BİGG+ üzere bölgede gerçekleştirilen çeşitli hızlandırıcı programlarda liderlik ediyor. Tıpkı vakitte Ar-Ge İnovasyon kültürünün oluşturulması, idare uygulaması ve süreçlerinde değerli çalışmalara liderlik eden Lider, bölgedeki akademisyenler ve girişimcilerin Ar-Ge çalışmalarını müşteri gereksinimlerine yönelik halde üretmelerine yardımcı olacak programlar da yürütüyor. Ar-Ge kültüründe ticarileştirme odaklı gerçekleşen değişimi tetikleyen Teknoloji Havuzu Sistematiği ve T2GM ticarileştirme çalışmalarını içeren bu programlar, yeniden Eskişehir ve bölgesinde teknoloji tabanlı girişimcilik ekosisteminin oluşturulmasına katkı sağlamaya yönelik gerçekleştiriliyor. Bu programlar ile Ar-Ge çalışmalarının ticarileşme süreçlerinin muhakkak bir sistematikle yönlendirilmesi sağlanıyor.

YORUMLAR