a
  • Optimus Haber
  • Siyaset Haberleri
  • Bakan Adil Karaismailoğlu: “Dünyada büyüyen ticaret hacmi ve gelişen ticaret yolları dikkate alındığında Kanal İstanbul’un önemi ve aciliyeti görülecektir”

Bakan Adil Karaismailoğlu: “Dünyada büyüyen ticaret hacmi ve gelişen ticaret yolları dikkate alındığında Kanal İstanbul’un önemi ve aciliyeti görülecektir”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Piri Reis Üniversitesinde Deniz Ticaret Odası’nın ’Nisan Ayı Meclis Toplantısı’na katıldı. Bakan Karaismailoğlu, “İstanbul, Dünya ticaretinin odak noktalarından birisi olmaktadır. Bugün 12 milyar ton olarak gerçekleşen ticaret hacminin % 90’ı deniz yolu ile taşınıyor. Dünya ticaret hacminin 2030’da 25 milyar, 2050’de de 90 milyar ton olarak gerçekleşeceğini öngörmekteyiz. Dünyada büyüyen ticaret hacmi ve gelişen ticaret yolları dikkate alındığında Kanal İstanbul’un değeri ve aciliyeti görülecektir” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz ve Karadeniz Bölgeleri (İMEAK) Deniz Ticaret Odası’nın (DTO) Tuzla’da bulunan Piri Reis Üniversitesi Konferans Salonu’nda gerçekleşen Nisan Ayı Meclis Toplantısı’na katıldı.

2003 yılından bugüne, denizcilikte kat edilen arayı söz eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Değerli Dal Temsilcileri, bildiğiniz üzere son 19 yılda tersane sayımızı 37’den 84’e çıkardık. Gemi imalatımızdaki yerlilik oranını, % 60’dan, % 80 bandına çıkarmayı hedefliyoruz. 500 Groston üzeri gemilerle ilgili gemi geri dönüşüm datalarına nazaran, Türkiye 2019 yılında 1,1 milyon groston ile Avrupa’da başkan, Dünya’da da 3. sırada yer almıştır. Bu ölçü, 2020 yılında 1,5 milyon grostona çıkmıştır. Dünyanın önde gelen yat imalatçısı olan ülkemiz, 2020 yılı mega yat projelerinde, Dünya’da 3. sırada yer almaktadır.

Limanlarımızdaki yük, yolcu ve ticaret dataları de şu formdadır; 2003’de limanlarımızda elleçlenen yük ölçüsü 190 milyon tondan, tam 496 milyon tona çıkardık. Tıpkı devirde 2,5 milyon ton olan elleçlenen konteyner ölçüsünü, 4,5 kattan fazla artırarak, 11,6 milyon tona yükselttik. Kabotaj sınırımızdaki yük taşımacılığımızı 59 milyon tona, araç taşımacılığımızı da 10,9 milyona ulaştırdık. Toplam dış ticaretimizde 53 milyar dolar olan denizyolu hissesini, % 279 artırarak, 215,8 milyar dolara yükselttik. Türk ticaret filomuz, 2003’te 8,9 milyon dedveyt ton ile 17. sırada iken, bugün 28,9 milyon dedveyt ton ile 15. sıraya çıktık. Denizyolu ile gerçekleşen dış ticaret taşımalarımız 2003’de yalnızca 149 milyon ton iken, 2020 bilgilerine nazaran % 245 artış ile 365,4 milyon ton olarak gerçekleşti.

Milletlerarası sistemli Ro-Ro çizgilerinde taşınan araç sayısı 2003’de 220 bin 345 iken, 504 bin 752 araca ulaştı. Türkiye’nin toplam dış ticareti içinde deniz yolu pahası, 2003’de 57 milyar dolar iken, 2020 yılı itibariyle, 215,8 milyar dolara yükselttik.

Denizcilik dalına son 17 yılda 8,6 milyar liralık ÖTV takviyesi sağladık. 2020 yılında Dünya konteyner nakliyeciliği % 4 oranında küçülürken, aldığımız önlemlerle küçülmemiş, hatta artmıştır.

Bir yılı aşkındır tüm Dünya’yı tesiri altına alan pandemi sürecinde, istihdam itinası gösterirken, lojistik pandemi kurallarını üst düzeyde uyguladık. Pandemi müddetinde, gemi insanı ve öteki dal çalışanlarını ‘kilit çalışan’ ilan ederek, kısıtlamalardan muaf bir şeklide işlerimizi aksatmadan sürdürdük.

Gemi yenilemelerine de büyük ehemmiyet veriyoruz. Hurdaya ayrılan Türk bayraklı gemilerin yerlerine Yeni Gemi İnşa Edilmesinin Teşviği Yönetmeliği’ni hazırladık. Yayınlanacak yönetmelikle, en yaşlı gemilerden başlamak üzere, yeni inşa edilecek yılda 5 gemiye ortalama 5 milyon lira teşvik vereceğiz. Bu desteğimizle hem kabotaj sınırında çalışan gemilerimizi yenilemiş olacağız ve hem de gemi inşa ve geri dönüşüm sanayine ivme kazandırmış olacağız. Bunun yanında Marmara Denizi’nde kabotaj nakliyatı yapan küçük tekneler yerine inşa edilecek gemilere de takviye vereceğiz. Gemi adamlarımızın yetiştirilmesi konusunda armatörlerimizden, gemilerindeki Türk gemi adamı istihdamını artırmalarını bekliyoruz. Danimarka, Hong Kong ve Norveç ile imzaladığımız karşılıklı gemi insanı tanıma mutabakatlarıyla, Dünya deniz ticaret filosunda birinci 20’de yer alan bu ülkelerin gemilerinde gemi adamlarımız çalışabilecek. Yeni ülkelerle görüşmelerimiz devam etmektedir. Denizcilik eğitimi konusunda Ulusal Eğitim Bakanlığı ile yaptığımız işbirliği sonucunda belirlediğimiz 6 adet proje lisesinde İngilizce lisan tahsilinin yanı sıra mesleksel bilgi ve hünerler de kazandıracağız. Buralardan mezun olan gençlerimizi yerli ve yabancı gemilerde istihdam imkanı tanıyacağız.

Deniz kazalarındaki insan faktörünü azaltmak emeliyle, gemi adamlarımızın çağdaş bir eğitim merkezinde yetişmeleri hedefiyle Deniz Emniyeti Eğitim Merkezi’ni hayata geçireceğiz. Fizibilite projesine bu ay başlayacağımız eğitim merkeziyle deniz eğitiminde dışa bağımlılığı azaltacağız.

Bayan deniz öğrencilerimizin staj imkanlarını artırmak gayesiyle, 12 deniz işletmemizle, Fırsat Eşitliği, Güzel Niyet ve İşbirliği protokolü imzaladık. Önümüzdeki periyotta bu projenin kapsamını genişleteceğiz. 2023 yılına kadar 1 Milyon Amatör Denizci Projemiz, pandemi kurallarına karşın ilerliyor. Projede bugüne kadar 832 bini aşkın amatör denizci dokümanı verdik. Maksadımıza vaktinden evvel ulaşacağız. Mavi Vatandaki arama ve kurtarma sorumluluk alanımızı Doğu Akdeniz’de faaliyet gösteren ulusal gemilerimizin arama alanlarını da ekledik. Milletlerarası Uydu Tabanlı Deniz ve Hava Arama Kurtarma Sistemimize, sanal uydu sinyal verici simülatörünü ekledik. Bu sistem Dünya’da yalnızca 3 ülkede vardır. Gürcistan, Ukrayna, İran, Irak ve Afganistan’a arama ve kurtarma kapsamında koordinatör ülke olarak hizmet veriyoruz. Ankara’daki Ana Arama Kurtarma Uyum Merkezi’mizi dünya standardında bir merkez haline dönüştürüyoruz. Bilgi ve bağlantı imkanlarıyla denizciliğimizdeki dijitalleşme sürecini hızlandırdık. Sicil Süreçleri, Teknik Kütük süreçleri, Bağlama Kütüğü Süreçleri ve Gemi İsim Süreçleri yapılan eski yazılımları, yeni altyapısı ile tek çatı altında, UMURBEY yazılımı ile birleştirdik. Gemi ve su araçları için tüm süreçleri e-devlet sistemi üzerinden yapılmaktadır. Artık vatandaşlarımız bu süreçler için liman başkanlıklarına gitmek zorunda değildir. Türk Bayraklı gemilerimizin yabancı ülke limanlarında geçirdikleri liman devleti kontrollerinde tutuklanma yaşamadan ticari faaliyetlerinde gecikme yaşamalarının önüne geçilmesi gayesiyle Pandemi nedeniyle yaşanan zorluklara karşın 1110 kontrol gerçekleştirdik. Paris Memorandum tarafından yayımlanan bilgilere nazaran, beyaz bayrak devlet sıralamasında, 7 basamak çıkarak 25.nci sıraya yerleştik. 2020’de de bu muvaffakiyet sürdürülmüş ve tarihin en düşük tutulma sayısını elde ettik. Bu muvaffakiyetler sayesinde Türk Bayraklı gemilerimizin kontrol bürokrasisi ve bekleme mühletleri kısaldı. Yat üretiminde Dünya’da değerli bir yere sahibiz. 2021 yılında yürürlüğe girecek Yat Kod ile 2023 yılında Türk Bayraklı yat üretimini artıracağız. Denizcilikte taşra teşkilatımızın tertip yapısında verimliliği artırmak hedefiyle yenilikler yapacağız.

Denizde seyir emniyeti, can, mal ve etraf güvenliğinde gemi takip ve izleme sistemleri hayati kıymet taşımaktadır. 2003’de Boğazlarımızda, 2016’da İzmit Körfezi’nde, 2018’de İzmir Körfezi’nde ve son olarak 2019’da Mersin’de hizmete aldığımız sistemleri yerli sistemlerimizle yeniliyoruz. Yerli ve ulusal yazılımlarımız, yakın vakitte, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Doğu Akdeniz’i kapsayacak olan Doğu Akdeniz Gemi Trafik Hizmetleri Projesi için kullanılacaktır. Bunun yanında Marmara Denizi’nin tamamını gemi trafik hizmetleri kapsamına alacağız. 5 adet yeni trafik gözetleme istasyonu vasıtasıyla 2 yeni hizmet alanı oluşturulacak. Bu çalışma ile, yakında imaline başlayacağımız Kanal İstanbul da gemi trafiğinde izlenebilecektir. Boğazlardan geçen gemilerin kontrolü ile birlikte tehlikeli yük ölçüsünün istatistiki dataları tespit edilecek.

Pak Denizlerde Emniyetli Denizcilik şuuru ile, denizi ve deniz etrafını korumak önceliklerimiz ortasındadır. Bu hedefle, Tekirdağ’da 110 bin metrekarelik alana kurmuş olduğumuz ve ülkemizin itibar kaynağı olacak Ulusal Deniz Emniyeti Merkezi’ni kurduk. 2020 yılında petrol kirliliğine müdahale ekipman ve materyali ile donatarak mevcut kapasitemizi kıymetli oranda artırdık. Yat Limanlarında Güneş Gücü Sistemi Kurulması Projesi’ni en kısa müddette hayata geçireceğiz. Bu projeyle, yat limanlarının elektrik gücü gereksiniminin büyük bir kısmı kurulacak güneş gücü panelleriyle karşılanacak ve tesislerin güç verimliliği artırılarak etrafa daha hassas hale gelmesi sağlanacaktır. Bunun yanında, denizcilik kesiminden kaynaklanan ziyanlı emisyonların azaltılması ve yeşil denizciliğin desteklenmesine yönelik AB İştirak Öncesi Yardım Aracı programı çerçevesinde AB’ye sunduğumuz projemiz birinci kademeyi tamamlamıştır. Proje kapsamında, gemilerimizde ve limanlarımızda etraf dostu, sürdürülebilir ve inançlı nakliyat için kullanılacak yenilikçi teknolojilere finansal dayanak düzeneği oluşturulması planlanmaktadır. Denizcilik dalımıza 52,5 milyon eurosu hibe, 150 milyon eurosu kredi olmak üzere toplam 202,5 milyon euro finansman sağlanması hedeflenmektedir. Oluşturulacak sistem ile düşük emisyonlu, alternatif yakıtlar ile çalışacak yeni gemilerin inşası yahut konvansiyonel yakıtlarla çalışan mevcut gemilerin dönüşümü, liman tesislerinde liman elektriği üzere altyapıların kurulması ile sürdürülebilir güç kullanımına yönelik çalışmaların desteklenmesi, LNG, Bio-LNG, Methanol, Yeşil Hydrojen ve Amonyak ile ilgili yakıt istasyonlarının kurulması üzere projelere finansal dayanak sağlanabilecektir” dedi.

“Dünyada büyüyen ticaret hacmi ve gelişen ticaret yolları dikkate alındığında Kanal İstanbul’un ehemmiyeti ve aciliyeti görülecektir”

Konuşmasının devamında Bakan Karaismailoğlu, “Süveyş Kanalı’nda dev bir konteyner gemisinin kaza yaparak kanalı kapatması, Dünya üzerindeki kıtalararası değerli yol güzergahlarından Güney Koridoru sekteye uğratmıştır. Bu kaza ile tıpkı vakitte, kıtalararası öbür değerli yol güzergahlarını bir sefer daha gündeme getirmiştir. Şunu öncelikle söz etmek isterim ki, Tarihi İpek Yolu’nun canlandırılması için stratejik ehemmiyet taşıyan ve Türkiye’den başlayarak, Kafkaslara, oradan da Hazar Denizi’ni aşarak Türkmenistan ve Kazakistan’ı takiben Orta Asya ve Çin’e ulaşan Orta Koridorun kıymeti bir kere daha anlaşılmıştır. Türkiye’nin kıymetli kilit noktası olan Orta Koridor, Süveyş Kanalı’nı takip eden Güney Koridora nazaran ulaşım müddeti yaklaşık 15 gün daha kısadır. Başka yandan tekrar Orta Koridor, Kuzey Koridora nazaran daha süratli, ekonomik ve 2 bin kilometre daha kısadır. Bütün bu değerlendirmeler gösteriyor ki, Ülkemiz, Uzakdoğu’dan Avrupa’ya uzanan en süratli, en inançlı, en kısa ve ekonomik bir çizgi üzerinde güçlü bir geçiş ve lojistik merkezi olmaktadır. Bunlara ek olarak, Karadeniz ve Hazar Denizi Havzalarının güç ve yük potansiyeli ile birlikte, Afrika’dan doğacak üretimi ve tüketim potansiyeli, Akdeniz, Ege ve Marmara Denizi ile birlikte Türk Boğazlarının stratejik kıymetini artırmaktadır. Karadeniz ve Hazar Denizi’ndeki güç ve yük hareketliliği Karadeniz ve Ege’deki liman yatırımlarımız bizlere, Orta Koridorun, Kuzey-Güney sınırında bulunan İstanbul, Dünya ticaretinin odak noktalarından birisi olmaktadır. Bugün 12 milyar ton olarak gerçekleşen ticaret hacminin % 90’ı deniz yolu ile taşınıyor. Dünya ticaret hacminin 2030’da 25 milyar, 2050’de de 90 milyar ton olarak gerçekleşeceğini öngörmekteyiz. Dünyada büyüyen ticaret hacmi ve gelişen ticaret yolları dikkate alındığında Kanal İstanbul’un değeri ve aciliyeti görülecektir.

Karadeniz’in bölgesel ticarette artan kıymetini hepimiz çok âlâ biliyoruz. Tuna ve Ren ırmağı irtibatları ile birlikte, Baltık ülkelerine hitap eden Köstence limanları ile Karadeniz ticaret havzası haline gelecektir. Ülkemiz de mevcut limanlar Rize-İyidere ve Filyos, üzere öbür liman yatırımlarının yanı sıra Kanal İstanbul ile, Karadeniz’deki güç ve aktifliğini artıracaktır. Bu havzanın Akdeniz ve açık denizlere açılmasında Kanal İstanbul’un kıymeti bir defa daha ortaya çıkmaktadır. Lojistik Master Planımız çerçevesinde oluşturduğumuz Talep iddia modeli doğrultusunda 2050’de boğazlarımızdan yıllık 78 binin üzerinde geminin geçmesi öngörülmekte olup yalnızca boğazdan bu sayıda geminin geçmesi mümkün değildir. Türk boğazlarında yaşanan kazaları önlemek için her gün yeni tedbirler almak zorunda kalıyoruz. Geçtiğimiz ay içerisinde, boğazlarımızdan geçen gemilerde taşınan tehlikeli yüklerin tarifini değiştirdik, böylece taşınan yüklerin içerdikleri riske karşı gerekli önlemler alınabilecektir. Memleketler arası Denizcilik Örgütü mevzuatında yer alan tarif artık boğazlarımızda geçerli olacaktır. Bununla birlikte, boğazlarımızdan geçen tehlikeli yüklerin çok daha fazla olduğunu açıklayacağımız istatistiklerde ortaya konulacaktır. Ülkemizin göz bebeği olan boğazlarımızı korumak için her türlü önlemi almaya devam edeceğiz. Gemi hacimlerinin epey büyümesi ve tehlikeli hususların bu gemilerle taşınması boğazdaki tehlikenin boyutlarını daha da artırmaktadır. Mevcut İstanbul Boğazının keskin dönüşleri, taban akıntıları ve ağırlaşacak trafiği ile önümüzdeki periyotta mega kent için büyük tehlikeler meydana getirecektir. Hala ortalama 16 saat süren bekleme müddetleri önümüzdeki yıllar kat be kat artacaktır. Bu kadar ağırlaşacak İstanbul Boğazı’ndaki muhtemel bir duraksama önemli ziyanlara yol açacaktır. Beklenen sıkıntılara karşı, Ülkü bir su yolu olarak projelendirilen Kanal İstanbul, birebir vakitte dünyanın lojistik vizyon projelerinden birisi olacaktır. İmar planları tamamlanan Kanal İstanbul’un ihale çalışmaları devam ediyor. Kısa müddette başlayacak güç ve kararlılıktayız” dedi.

Bakan Karaismailoğlu, “3. havalimanını yapmayın, 3. Köprüyü durdurun. Kuzey Marmara otoyolunu yapmayın, hatta 1. Boğaz köprüsü şimdiki ismiyle 15 Temmuz şehitler köprüsünü yapmayın, Hidro elektrik santrallerini yapmayın’ formundaki dayatmaları unutmadık. O vakit onların dediklerine boyun eğseydik, bugün ne İstanbul Havalimanı, ne Yavuz Sultan Selim Köprüsü, ne Avrasya tüneli, ne filyos limanı ne de Yusufeli Barajımız olurdu. Bizler devlet aklını temsil ediyor ve gelecek jenerasyonların daha varlıklı, daha gelişmiş bir Türkiye’de yaşaması için gelişmiş bir altyapıyı kuruyoruz” diye konuştu.

YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Soydaşlar seçim mağduriyetini uluslararası yargıya taşıyor

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

Sperrmüll Berlin

Bursa escort Altınşehir escort Gemlik escort Görüklü escort Gürsu escort İnegöl escort Mudanya escort Kestel escort Nilüfer escort orhangazi escort Yıldırım escort Dubai escort porno izle sex hikayeleri seks hikayeleri porno paply.org