İzmir escort Bursa escort Ankara escort Antalya escort Eskişehir escort Konya escort Kayseri escort İzmit escort Alanya escort Kocaeli escort Kuşadası escort Gaziantep escort Malatya escort Diyarbakır escort Denizli escort Samsun escort Adana escort Bodrum escort Dubai Escort
Yedek subay olarak görev yapan geçici OYAK üyeleri, yedek subaylık süresince ölüm ve maluliyet riskine karşı OYAK tarafından sigortalanırlar. Bu kapsamda, yapılan kesintiler sigorta primi olarak mütalaa edildiğinden yedek subaylık görevi süresince bu risklerle karşılaşmayan geçici üyelere, kesilen %5 aidatları iade edilmemekte veya başka bir kuruma ya da şirkete aktarılmamaktadır.
205 sayılı Yasa’nın 17. maddesine 4148 sayılı kanun ile eklenen fıkra hükmü gereğince, OYAK’ın geçici üyesi statüsünde bulunan yedek subayların yedek subaylıkta geçen hizmet süresinin daimi üyeliğe eklenmesi hakkındaki yönetmelik hükümleri, 205 sayılı OYAK Yasasının 17. maddesinin (a) ve (b) fıkralarında belirtilen Kurum’un daimi üyeleri hakkında uygulanır. Yedek subaylık hizmetinin bitiminden sonra Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde görev alan ve OYAK’a üye olanların talepte bulunmaları halinde geçici üyelikleri daimi üyelikleriyle birleştirilmektedir.
Yedek subay terhis belgesinin aslı ya da tasdikli sureti veya yedek subaylık dönemini belgeleyen resmi bir belge gereklidir.
Yedek subayların maaşlarından yapılan aidat kesintilerinin iadesi söz konusu değildir. Yedek subaylık yaptıkları süre içinde ölüm veya maluliyet durumlarında ölüm ya da maluliyet yardımları yapılmaktadır.
Kaynak:OYAK
YORUMLAR