OYAK NEDİR?

Türkiye’nin özgün ve başarılı bir modeli olan OYAK, 1 Mart 1961 tarihinde 205 sayılı Yasa ile kurulmuştur.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensuplarının yardımlaşma ve emeklilik fonu olan OYAK’ın yapılanması ve faaliyetleri 205 sayılı Yasa ile özel hukuk hükümleri ile Genel Kurul kararlarına tabidir.
OYAK, üyelerine, T.C. Anayasası’nın öngördüğü sosyal güvenlik sistemi kapsamında ve ana sosyal güvenlik kurumundan (SGK) ayrı güvenceler sağlamaktadır.

OYAK bir emeklilik fonu yöneticisi olup üye birikimlerini artırma amacına yönelik olarak iştirak yatırımları da yapan bir kurumdur.

OYAK ÜYELERİ

OYAK üyeleri daimi ve geçici üye olarak iki ana grupta toplanmıştır.
Daimi üye sıfatıyla, Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında görevli tüm muvazzaf Subay, Sözleşmeli Subay, Astsubay, Sözleşmeli Astsubay ve Uzman Jandarmalar ile Emekli Maaşı Sistemi’ne giren üyeler ve ölümleri halinde Sistem’e devam etmek isteyen eşleri ile uzman erbaşlar, Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı teşkilatında, OYAK ve OYAK’ın sermayesinin %50’sinden fazlasına sahip olduğu şirketlerde çalışanlardan arzu edenler,
Geçici üye sıfatıyla, muvazzaflık hizmetini yapmakta olan Yedek Subaylar,
OYAK üyelerini oluşturmaktadır.

EMS NEDİR?

EMS, emeklilik yardımı almaya hak kazanarak OYAK daimi üyeliği sona erecek üyelerin, OYAK gelirleri ve sosyal hizmetlerinden yaşamları boyunca yararlanmalarına imkan tanıyan Sistem’dir.

EMS, alışılageldiği anlamda bir maaş uygulaması değil, gelir paylaşımı esasına dayalı bir tür kar payı ortaklığıdır. Bu Sistem’de, o yılın nema oranına göre hesaplanan gelirin garanti edilen kısmı ile bunun üstünde kalan gelirin yarısı ‘’maaş’’ adı altında üyelere ödenmektedir. Gelirin kalan kısmı rezerve eklenmektedir. Temelde alışılagelmiş ‘’maaş’’ anlamında olmayan bu gelir ödemesinin miktarı, OYAK’ın nema oranına ve üyenin rezervine bağlı olup, dönemler arasında farklılıklar gösterebilmekte, memur maaşı ya da Sosyal Güvenlik Kurumu (Emekli Sandığı vb.) emekli maaşları gibi belirli bir oran ya da katsayıya göre periyodik bir artış içermemektedir.

Önemli hatırlatma: EMS’den isteğe bağlı olarak üç yıldan önce çıkmak veya pay azaltmak mümkün değildir. Sistem’den çıkış için Aralık ayı, pay azaltımı için ise Kasım ve Aralık ayları başvuru dönemi olup başvuru döneminde veya öncesinde Sistem’de üç yılını doldurmuş olmak ya da başvuru dönemini takip eden yıl içinde üç yılı dolduruyor olmak başvuru için yeterlidir. Bu talebe ilişkin ödemeler üç yıllık sürenin müteakip Genel Kurul öncesinde dolmuş/dolması halinde Genel Kurul sonrası, üç yıllık sürenin müteakip Genel Kurul sonrası dolması halinde ise üç yıllık sürenin dolduğu ayda yapılmaktadır.

Nema Oranı

EMS’de uygulanan nema oranı, Genel Kurullarca belirlenen ve görevdeki üyelerin birikimlerine uygulanan nema oranı ile aynıdır.

EMS’de Ölüm Yardımı
Emekli Maaşı Sistemi’ndeki üyenin ölümü halinde yapılacak ölüm yardımı, üyenin ölüm tarihinde alabileceği en yüksek aylık maaşın 10 katı tutarındadır.

Kaynak:OYAK

YORUMLAR