Yazar Osman Özbaş, Manisa BŞB. Fuar Merkezi’nde kitaplarını imzalayacak

Manisalı yazar Osman Özbaş, son kitabı ‘Manisa Şehir Yazıları’ eserini imzalayacak. Son yıllardaki şehir kültürü, Manisa tarihi ve bölgenin ekonomik potansiyellerine ilişkin inceleme notlarının da dahil edildiği makalelerini biraraya getirdiği Şehir Yazıları, kitap severlerin karşısında olacak.

Osman Özbaş’ın ilk kitabı 2004 yılında İnkılap Kitapevi tarafından basılan Makedonya 1930 ve öncesi 200 yılık tarihi birbuçuk günlük olay kurgusunda işlediği ‘Dağ Sürgünleri’ eseridir. Ardından gelen kitap, yaşadığı şehrin 70’li yıllarından bir kesiti anlattığı, ‘Gediz Kıyılarında Bir Zamanlar’ dır.

Kısa süre sonrasında editör çalışmaları sırasında duyurulan ancak basımı geciken ‘SUR’ ve ‘Vişneli Kek’ eserlerini gözden geçirilen yeni şekliyle yayını ileri bir tarihe bırakılmıştır.

Siyasi tarih alanına giren fikir derlemelerinden oluşturulan ‘Saatli Cumhuriyet Takvimi’ nde, yakın Türk tarihi kadar Osmanlı’ dan bugüne ‘kamu diplomasisi’ ve ‘düzen’ ilişkileri açısından Sivil Toplum deneyimi üzerine düşünceleri içerir. Saatli Cumhuriyet’te cevap aranılan soruların bazıları şunlardır:

‘Cumhuriyet paradigması’ nedir?… ‘Medeniyet’ kavramlarındaki zihni yapının niteliği hangi değerlere bağlıdır?

Osmanlı ve Türkiye siyasal sistemi içinde ekonomik krizler ve rejim sorunları arasında nasıl bir benzerlik vardır?

Yönetim Felsefesi sürecindeki tarih bilinci, İktidar ve İstihbarat Savaşlarının Cumhuriyet ideolojisiyle bağı nasıl ‘çözümlenebilir?’

Türk Siyasal Geleneğinde demokrasi’ nin sınırları ve Yasaların Ruhu güncel hayatımıza nasıl yansır?…

‘Milliyetçilik’ ve Ulusal Birliğin Anayasal temelleri nasıl değerlendirilebilir?”

Osman Özbaş yayınlanmayı bekleyen eserleri vardır.

YORUMLAR