Umran Kültür ve Medeniyet Hareketi’nden İstanbul Sözleşmesi’ne ilişkin açıklama

Umran Kültür ve Medeniyet Hareketi’nden İstanbul Sözleşmesi’ne ilişkin yapılan açıklamada, “İstanbul Sözleşmesi ve bunu referans alarak hazırlanan yasa ve yönetmeliklerde aile yapımıza, toplumsal yapımıza, değer sistemimize, kültür ve medeniyet kodlarımıza ve ahlâk sistemimize adı konmamış bir savaş ilânı vardır. İstanbul Sözleşmesi iptal edilmelidir” ifadeleri kullanıldı.

Umran Kültür ve Medeniyet Hareketi’nden İstanbul Sözleşmesine yönelik açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, “Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Sözleşmesi’nin iptal edilmesi ile ilgili bir soru üzerine kurmaylarına, ‘Çalışıp, gözden geçirin. Halk istiyorsa kaldırın. Halkın talebi kaldırılması yönündeyse, buna göre bir karar verilsin. Halk ne derse o olur’ dedi. Ardından AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İstanbul Sözleşmesi hakkında, ‘Nasıl usulünü yerine getirerek imzalanmışsa, usulünü yerine getirerek Sözleşmeden de çıkılır’ mesajını verdi. Bu ülkede, milletin menfaatine olabilecek herhangi bir iş yapma iradesi belirdiğinde onu engellemek, önüne set çekmek için bir yerlerden düğmeye basılmış gibi, koro halinde kadın cinayetleri haberleri gündeme taşınıyor, bir bardak suda fırtına koparılıyor ve arkasından açıklamalar art arda geliyor. Milletin hayrına olabilecek o iş rafa kaldırılana kadar kampanya devam ediyor. Öncelikle; kadın, erkek, çocuk ayrım yapmadan tüm insanlara; hayvanlara, çevreye, bitkilere karşı şiddete ve şiddetin her türüne şiddetle karşı olduğumuzu ‘amasız, fakatsız’ olarak buradan ifade etmek istiyoruz. Cenneti kadınların, anaların ayakları altına seren bir dinin mensuplarıyız. Batı kültür ve medeniyetinin değerleri ve felsefesi bakış açısıyla kavramsallaştırılan, Feminizmin etkisiyle ete kemiğe bürünen, 2011 yılının Mayıs ayında İstanbul’da imzaya açıldığı için adını buradan alan, 14 Mart 2012 tarihinde onaylanan ve 1 Ağustos 2014 tarihinde de yürürlüğe giren İstanbul Sözleşmesi’nin asıl adı, Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi’dir. Hemen belirtelim ki, bu Sözleşmenin kadına yönelik şiddetin ya da aile içi şiddetin önlenmesine olumlu bir katkısı olmadığı gibi, Türkiye’de uygulanmaya başladığı tarihten itibaren kadına yönelik şiddet her geçen gün artmış ve artmaya devam etmektedir. Yapılan araştırmalar, TÜİK raporları ve İçişleri Bakanlığının istatistikleri bunu göstermektedir” ifadeleri kullanıldı.

“İstanbul Sözleşmesi ile çocuksuz aile hedefleniyor”

“Bu Sözleşme ve feminizmin etkisinde gelişen bu yaklaşım biçimi erkekle kadını düşman hale getirmiş, şiddeti artırmış, boşanmaları teşvik etmiş, evlenme oranları her geçen gün azaltmıştır” diye devam eden açıklamada, ”İstanbul Sözleşmesi tam olarak uygulandığında aile; aile fertleri (kadın-erkek-çocuk) arasında kıyasıya mücadelenin verildiği, kimsenin kimseye sevgi-saygı duymadığı, aile fertlerinin birbirini dinlemediği, karakolun ve devletin aile içine müdahale ettiği, mahremiyetin ortadan kalktığı, herkesin kendi özgürlük alanlarını savunduğu, düşman hatlar/kamplar oluşturduğu, adeta bir savaş alanı haline gelecektir. Böyle bir ortamda yetişen aile fertlerinin mutlu olmaları mümkün değildir. Bu ortamda yetişen çocuklar ve aile büyükleri zamanla birbirlerine yük olmaya başlayacaktır. Bunun sonucu, bugün çocuklarını kreşlere teslim eden büyüklerin yarın huzurevlerini mekân tutmaları kaçınılmaz olacaktır. İstanbul Sözleşmesi ile çocuksuz aile hedefleniyor. Bu Sözleşme ile neslimiz yok edilmek isteniyor. İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı Yasa ve ilgili yasalarla çökmüş Batı aile yapısı bize dayatılıyor. Son kalemiz olan ailemizi de böyle yıkmak istiyorlar. Aile yapımızı ve bizi yok etmek istiyorlar. Sadece bizi değil dünya insanlığını da yok etmek istiyorlar. Dünya nüfusunu 500 milyonun altına çekmek istiyorlar. Bu büyük projenin sadece bir ayağı da bu. Onun için diyoruz ki; İstanbul Sözleşmesi iptal edilmelidir” denildi.

“İstanbul Sözleşmesi aile yapımıza, medeniyet kodlarımıza, ahlak sistemimize adı konmamış savaş ilanıdır”

Umran Kültür ve Medeniyet Hareketi’nden yapılan açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi: “İstanbul Sözleşmesi ve bunu referans alarak hazırlanan yasa ve yönetmeliklerde aile yapımıza, toplumsal yapımıza, değer sistemimize, kültür ve medeniyet kodlarımıza ve ahlâk sistemimize adı konmamış bir savaş ilânı vardır. İstanbul Sözleşmesi iptal edilmelidir. İstanbul Sözleşmesi ifade edilen ve aklınıza gelebilecek tüm sapkınlıklara yasal meşruiyet zemini hazırlamaktadır. Değerlerimize göre kadınla erkek arasında evlilik yapılır. Bu evliliklerden meydana gelen ailede çocuklar dünyaya gelir. İstanbul Sözleşmesi bütün bu aile modellerine yasal meşruiyet zemini hazırlıyor. Onun için, İstanbul Sözleşmesi, sözleşmenin 80. Maddesine göre iptal edilmelidir. 6284 sayılı Kanun ‘Özel Ceza Kanunu’ olmaktan çıkarılarak kendi değerlerimize göre yeniden düzenlenmelidir. Türk Medenî Kanunu’ndan çıkartılan; ‘Din, ahlâk, örf, gelenek, namus’ kavramları tekrar yerine konularak değerlerimize göre yeniden düzenleme yapılmalıdır. İstanbul Sözleşmesi’nin 80. Maddesine göre Sözleşme feshedilebilir.”

YORUMLAR