Tüketici hakem heyetlerinde elektronik tebligat dönemi

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, “Tüketici hakem heyetleri tarafından tebligat işlemlerinin elektronik olarak yapılmaya başladığı 23 Haziran 2020 tarihinden 20 Temmuz 2020 tarihine kadar muhataplara 58 bin 434 adet elektronik tebligat gönderilmiş olup, tebligat işlemleri kağıt, yazıcı ve kartuşu, posta ücreti vb. giderler olmadan hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirilmiştir” denildi.

Ticaret Bakanlığı, tüketici hakem heyetleri tarafından tebligat işlemlerinin elektronik olarak yapılmaya başlanmasına ilişkin açıklama yaptı. Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, “Bilindiği üzere, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri uyarınca, tüketici işlemleri ile tüketicilere yönelik uygulamalardan doğan uyuşmazlıklara hızlı, kolay ve tüketiciler yönünden masrafsız olarak çözüm bulunabilmesi amacıyla Ticaret Bakanlığı tarafından il merkezlerinde ve belirlenen ilçelerde tüketici hakem heyetleri oluşturulmuştur. Tüketici hakem heyetlerine verilen tüketici uyuşmazlıklarına hızlı, kolay ve olabilecek en az masrafla çözüm bulunması misyonunun tam anlamıyla yerine getirilmesinin sağlanması amacıyla, Bakanlığımız tarafından gerekli mevzuat hazırlıklarının ve altyapı çalışmalarının yapılmasına devam edilmektedir. TÜBİS ile Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) ve Kamu Alacakları Tahsilatı Platformu (KATP) bilişim sistemleri arasında kurulan entegrasyonlardan sonra, 23 Haziran 2020 tarihinde TÜBİS ile Kurumsal Elektronik Tebligat Sistemi (KETSİS) arasında entegrasyon kurularak vatandaşlarımızın ve tüketici hakem heyetlerinin kullanımına sunulmuştur. TÜBİS ile KETSİS arasında kurulan entegrasyon sayesinde tüketici hakem heyetlerinin kararları ile bilgi, belge ve görüş isteme yazılarının tüketici uyuşmazlığının taraflarına ve ilgili diğer kişi, kurum ve kuruluşlara elektronik ortamda tebliğ edilmesi sağlanmıştır” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, söz konusu entegrasyonun doğal muhatapları vergi mükelleflerinin yanı sıra, kendilerine elektronik tebligat yapılmasını talep eden kişilerin Gelir İdaresi Başkanlığı İnteraktif Vergi Dairesi (https://ivd.gib.gov.tr/) sistemi üzerinden elektronik ortamda veya vergi dairelerine elden başvuru yaparak KETSİS’ten ve dolayısıyla kurulan entegrasyondan isteğe bağlı olarak faydalanabileceği de vurgulandı.

58 bin 434 elektronik tebligat gönderildi

Elektronik tebligat işlemlerine ilişkin sayısal bilginin de paylaşıldığı açıklamada, “Tüketici hakem heyetleri tarafından tebligat işlemlerinin elektronik olarak yapılmaya başladığı 23 Haziran 2020 tarihinden 20 Temmuz 2020 tarihine kadar muhataplara 58 bin 434 adet elektronik tebligat gönderilmiş olup, tebligat işlemleri kağıt, yazıcı ve kartuşu, posta ücreti vb. giderler olmadan hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirilmiştir” ifadeleri yer aldı.

“Masraflarda yaklaşık olarak 2/3 oranında tasarruf sağlanacağı öngörülmektedir”

Açıklamada şunlar da kaydedildi:

“2019 yılında 542 bin 589 adet başvuruyu karara bağlayan tüketici hakem heyetlerinin tebligat işlemlerinin elektronik olarak yapılmasına başlanmasının ardından, tüketici hakem heyetlerinin tebligat işlemleri için bütçeden yapılan masraflarda yaklaşık olarak 2/3 oranında tasarruf sağlanacağı öngörülmektedir. Ayrıca, 2019 yılında ortalama 89 gün olarak gerçekleşen tüketici uyuşmazlıklarının ortalama karara bağlanma süresinin de postada geçen sürelerin ortadan kaldırılmasıyla daha aşağılara düşeceği tahmin edilmektedir. Bununla beraber, görülen tüketici uyuşmazlığının konusuna ilişkin taraflardan veya ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan talep edilen bilgi ve belgelerin hızlı ve kolay bir şekilde tüketici hakem heyetlerine elektronik ortamda sunulmasını sağlamak amacıyla, yurt genelinde 211 adet olarak hizmet veren tüketici hakem heyetlerinin her birine Bakanlığımız tarafından Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresleri temin edilmiş ve 23 Haziran 2020 tarihinden itibaren kullanılmaya başlanmıştır. Ticaret Bakanlığı tarafından tüketici hakem heyetleri alanında yapılan tüm çalışmalarda; tüketici hakem heyetlerinin kuruluş amacına uygun olarak, tüketici uyuşmazlıklarının adil, olabilecek en az masrafla, hızlı ve kolay bir şekilde çözümünün sağlanması amaçlanmakta ve vatandaşlarımıza sunulan kamu hizmetinin kalitesinin yükseltilmesi hedeflenmektedir.”

YORUMLAR