kuşadası escort

İzmir escort Bursa escort Ankara escort Antalya escort Eskişehir escort Konya escort Kayseri escort İzmit escort Alanya escort Kocaeli escort Kuşadası escort Gaziantep escort Malatya escort Diyarbakır escort Denizli escort Samsun escort Adana escort Bodrum escort Dubai Escort

“Öğrenciye zorla kamera açtırmak ‘Özel Hayatın Gizliliği İhlali’ suçu teşkil edebilir”


Pandemi nedeniyle uzaktan eğitime geçilmesi ve kimi üniversitelerde imtihanların manzaralı halde yapılacağı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Kayseri Baro Avukatı Buyruk Akpınar, “Öğrenciye kamera açtırmak ‘Özel Hayatın Kapalılığı İhlali’ kabahati teşkil edebilir” dedi.

Özel hayatın kapalılığı olmadan özgürlükten bahsedilemeyeceğini söyleyen Buyruk Akpınar, “Tüm dünyayı tesiri altına alan Covid-19 virüsü nedeniyle beşerler artık önlemli ve denetimli bir yaşama geçti. Bu yeni ömür biçimi birçok alanda yenilikler yapılmasını gerekli kılmıştır. Eğitim alanı da bu yeni tertipten en çok etkilenen alanlardan biridir. Geçtiğimiz günlerde bir öğretim görevlisinin imtihan esnasında kameralarını açmayan öğrencilere yönelik önemli manada hakaretlerine toplumsal medyadan şahit olduk. Virüsün yayılımının önüne geçebilmek hedefiyle dersler öğretmenler tarafından uzaktan eğitim biçiminde verilmekte, öğrenciler derslere ve imtihanlara akıllı aygıtlar aracılığıyla katılmaktadır. Bu yeni eğitim ve imtihan modeli pandemi sürecinde eğitimin sekteye uğraması ihtimalini bertaraf etse de muhakkak problemlerin oluşmasına sebebiyet vermiştir. Öğrencilerin akıllı aygıtlarının kameralarını açmak zorunda kalmaları bu sıkıntıların başında gelmektedir. Öğretmenler gerek derse iştirakin ve devamın tespitinin yapılması niyetiyle gerekse imtihanlar da kopyanın önüne geçmek emeliyle öğrencilerden derse ve imtihana katılırken kullandıkları aygıtların kameralarını açmalarını istemektedir. Öğrenciler kamerayı açmadan derse yahut imtihana katılmak istese de bazen kameralarını açmak zorunda kalmaktadır. Hal bu türlü olunca da özel hayatın saklılığı kabahatinin işlenip işlenmediği sorunu gündeme gelmektedir. Bireylerin özel hayat alanı bireyin paylaşmak istediği birkaç bireyle paylaştığı, esasen kapalı olan ve rölatif sırlar barındıran bir alandır. Bireyler özel hayat alanına dair bilgilerin herkes tarafından bilinmemesini ve bilinmeyen kalmasını ister. Her bireyde var olan ölçülülük duygusu özel hayatın korunmasını gerektirmektedir. Özel hayatın saklılığı olmaksızın kişinin özgürlüğünden kelam edilemez. İnsanın maddi ve manevi varlığının korunması için özel hayatın korunması bir zorunluluktur. Bu nedenledir ki özel hayat hakkı milletlerarası evraklarla, Anayasa ile ve kanunlarla müdafaa altına alınmıştır” dedi.

“Özel hayatı ihlal edenler 1 ile 3 yıl ortasında ceza almaktadır”

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde belirtilen hususlarla özel hayatı ihlal eden şahısların 1 yıldan 3 yıla kadar mahpus cezası alabileceklerini söyleyen Buyruk Akpınar, “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 8. Maddesi’nde 1- Herkes özel ve aile hayatına, konutuna ve yazışmasına hürmet gösterilmesi hakkına sahiptir. 2- Bu hakkın kullanılmasına bir kamu makamının müdahalesi, fakat müdahalenin kanunla öngörülmüş ve demokratik bir toplumda ulusal güvenlik, kamu güvenliği, ülkenin ekonomik refahı, sistemin korunması, kabahat işlenmesinin önlenmesi, sıhhatin yahut ahlakın yahut oburlarının hak ve özgürlüklerinin korunması için gerekli bir önlem olması durumunda kelam konusu olabilir kararı yer almaktadır. Anayasanın 20. Hususunda de ’Herkes özel hayatına ve aile hayatına hürmet gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Özel hayatın ve aile hayatının saklılığına dokunulamaz’ düzenlemesi olduğu görülmektedir. Özel hayatın kapalılığına karşı ihlal olması halinde ise yaptırım Türk Ceza Kanununda yer almaktadır. Özel Hayatın Kapalılığını İhlal Cürmü Türk Ceza Kanunu’nun 134. unsurunda düzenlenmiştir. Kelam konusu unsur, 1) Şahısların özel hayatının kapalılığını ihlal eden kimse, bir yıldan üç yıla kadar mahpus cezası ile cezalandırılır. Kapalılığın manzara yahut seslerin kayda alınması suretiyle ihlal edilmesi halinde, verilecek ceza bir kat artırılır. 2) (Değişik: 2/7/2012-6352/81 md.) Bireylerin özel hayatına ait imaj yahut sesleri hukuka ters olarak ifşa eden kimse iki yıldan beş yıla kadar mahpus cezası ile cezalandırılır. İfşa edilen bu dataların basın ve yayın yoluyla yayımlanması halinde de birebir cezaya hükmolunur. Bu hatanın muhafaza altına aldığı paha özel hayat alanına giren tüm faaliyetlerdir” tabirlerini kullandı.

“Kişinin isteği dışında kamera açtırılması hata teşkil edebilir”

Buyruk Akpınar, bireylerin isteği olmadan kamera açmasının, özel hayatının ihlaline gireceği için hata teşkil edebileceğini söyleyerek, kelamlarına şu formda devam etti:

“Yasada hangi faaliyetlerin ihlal oluşturacağı tek tek sayılmamıştır. Hasebiyle kelam konusu hata hür hareketli bir kabahattir ve istenilen halde işlenebilecektir. Kapalılığa müdahale eden hukuka karşıt her türlü davranış ihlal kapsamında değerlendirilmelidir. Özel hayat kavramının genel geçer tarifini yapmak mümkün olmadığı için yapılan ihlalin özel hayat alanında gerçekleşip gerçekleşmediği her olayda farklı ayrı değerlendirilmelidir. Anayasa ile müdafaa altına alınan özel hayat kapsamına konutun korunması da girmektedir. Konut, yani kişinin yaşadığı yer yalnızca makul beşerle paylaşılan ve kişinin izafî sırlarını barındıran bir alan olarak özel hayat kapsamındadır. Hiç kimse konutuna istemediği bir kişiyi zorla almaya zorlanamayacağı üzere yaşadığı alanın da kameralarla diğerleri tarafından görülmesine müsaade vermeye zorlanamaz. Ayrıyeten herkes kendi ömür alanında istediği halde yaşama hakkına sahiptir ve kameralar önünde kendi özel ömür alanında ne halde bulunduğunu göstermek zorunda değildir. Bu değerlendirilmeler ışığında öğrencinin istememesine karşın kamerayı açmak zorunda kalması ve o an için meskeninin yahut odasının bir kısmının yani hayat alanının ve bizatihi kendisinin aslında istemediği bireylerce görülmesi özel hayatın kapalılığını ihlal kabahatini oluşturabilecek niteliktedir. Çünkü bu sistemde kamera açılması hem öğretmenin hem de öğrencilerin hatta velilerin kamera açan kişiyi ve kişinin özel hayat alanını görmelerine imkan sağlamaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken nokta bireyin isteği olmamasına karşın buna mecbur kalmasıdır. Birtakım hallerin olayda gerçekleşmesi durumunda yapılan hareket hukuka uygun hale gelebilecektir. İlgilinin kelam konusu fiile istek göstermesi de bu hallerden biridir. Öğrencinin derse girerken kamerayı açmaya isteği varsa bu durumda özel hayatın saklılığı kabahati ilgilinin isteğinin varlığı nedeniyle oluşmayacaktır. Ama öğrencinin kamerayı açmaya istek göstermemesi halinde kamerayı açmaya zorlanması öğrenci o an özel hayat alanı içerisinde yer alan bir ortamda bulunduğundan ve bunun kendi isteği ve iradesi dışında diğerleri tarafından öğrenilme ihtimali olduğundan Özel Hayatın Kapalılığını İhlali Cürmünün oluşmasına sebebiyet verecektir.”

“Önlemler özel hayat düşünülerek alınmalıdır”

Eğitimde tedbirlerin özel hayat göz önünde bulunarak alınması gerektiğini söyleyen Avukat Buyruk Akpınar, “Elbette ki eğitim süreci içerisinde öğrencilerin derslere devamının sağlanması, eğitimin aksamaması ve imtihanlarda kopya çekilmesinin önlenmesi gereklidir ve bunun için çeşitli tedbirler de alınabilir lakin alınan hiçbir tedbir şahıslara, bireyin maddelerle muhafaza altına alınmış olan özel hayat alanına müdahale etme hakkını vermez. Herkes bireylerin özel hayat alanına hürmet göstermeli ve alınacak tedbirler de bu doğrultuda alınmalıdır. Öğrencilerin de özel hayat alanı olduğu unutulmamalıdır. Sonuç olarak özel hayata hürmet gösterilmeli ve özel hayat alanının ihlal edilmemesi hedefiyle akıllı aygıtlar vasıtasıyla derse iştirak ve imtihanlar esnasında öğrencilerin isteği olmaması halinde özel hayat alanı kapsamında sayılan ömür alanının imajının öbürleri tarafından öğrenilmesine imkan vermemek için kamerayı açmaya zorlanmamalıdır. Aksi takdirde Türk Ceza Kanunu’nun 134. hususunda düzenlenen Özel Hayatın Kapalılığını İhlal kabahati oluşabilecektir. Değerle belirtmek istiyoruz ki öğrencilerin kameralarını açmasının öğrencilerin isteği dışında gerçekleşebilmesi için hemen yasal bir düzenlemeye gereksinim var. Bu durum üniversitelerin, dekanlıkların, muhakkak başlı eğitim kurumlarının kendi içerisinde alabilecekleri bir karar ile öğrenciler kameraları açmaya zorlanamaz kanaatindeyiz” dedi.

YORUMLAR