Korona günlerinde herkes daha çok ev işi yaptı

Korona virüs salgınının hayatımıza getirdiği endişenin ve kısıtların yanında eskisinden daha farklı yaptığımız şeyler de ortaya çıktı.

Barem Araştırma, korona salgını nedeniyle evde kaldığımız, izolasyon uyguladığımız süreçte değişen günlük yaşam biçimimizi ve daha fazla zaman ayırdığımız bazı uğraşlar ile bunlardan memnun olup olmadığımızı araştırdı.

Sonuçlara göre, geç yatıp geç kalkmak, daha çok yemek, daha çok TV izlemek gibi bazı rutinler evde geçirilmek zorunda kalınan zamanlarda can sıkıntısından kaynaklanıyor ve mutlu etmiyor. Mutlu eden meşguliyetler ise kadın- erkek, genç- yaşlı, büyük çoğunluğun yaptığı ev işi, mutfakta fark oluşturmak ve kitap okumak

Korona virüs salgınının hayatımıza getirdiği endişenin ve kısıtların yanında günlük yaşantımızda eskisinden daha farklı yaptığımız şeyler de var. Bunların bazılarını daha severek yapıyoruz, bazılarını ise yapacak daha iyi bir şey bulamadığımız için mecburiyetten.

Araştırmada, evde kaldığımız süre boyunca kendimizi meşgul ettiğimiz uğraşlar ele alındı. Bu dönemde daha çok yapılan yaygın uygulamalar şu şekilde sıralandı:

“TV izleme (yüzde 83), geç yatmak (yüzde 83), yemek yemek (yüzde 80) geç kalkmak (yüzde 79), mutfakta farklı şeyler yapmak (yüzde 76), evinin işini yapmak (yüzde 75) ve kitap okumak (yüzde 73)

Herkes daha çok ev işi yaptı ve bundan mutlu oldu

Bu dönemde erkeklerin yüzde 70’i, kadınların yüzde 80’i, gençlerin yüzde 83’ü daha çok ev işi yaptığını söyledi. Yaş arttıkça ve sosyoekonomik statü yükseldikçe ev işi yapanların oranı da bir miktar azalıyor. Ev işi yapanların çoğu (yüzde 77) bundan memnun. Memnuniyet kadınlarda yüzde 85, erkeklerde yüzde 67 ve sosyo ekonomik olanaklar ve eğitim arttıkça azalma gösteriyor.

Şefliğe soyunmak da mutlu etti

Görüşülen her dört kişiden üçü (yüzde 76) mutfakta, ekmek, pide gibi her zaman yaptığından daha farklı şeyler denediğini söyledi. Kadınlar ve gençler arasında bu oran yüzde 86’ya çıkıyor. Bu denemeleri yapanların yüzde 70’i memnun iken; özellikle kadınlar (yüzde 79) ve gençler (yüzde 77) için şeflik, daha da keyifli bir meşgale gibi görünüyor.

Daha çok kitap okumak iyi geldi

İzolasyon sırasında daha çok kitap okuduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 73. Gençlerde yüzde 85, AB sosyo ekonomik statü grubunda yüzde 90, öğrencilerde ise yüzde 96. Ücretli ve maaşlı çalışanlar da (yüzde 83) bu dönemde kitap okuyacak daha çok zaman buluyor. Kitap okuyanların yüzde 69’u memnun. Memnuniyet AB ses grubu ile orta ve üst eğitimli kesimde yüzde 74’e, öğrenciler arasında yüzde 80’e çıkıyor.

TV izlemek, geç yatmak ve geç kalkmak ve yemek yemek ise insanları mutlu etmedi. İnsanların yüzde 47’si daha fazla TV izlemekten memnun olmadığını söylerken, memnun olanlar daha düşük oranda (yüzde 38). Geç yatmaktan memnun olanların oranı yüzde 33 iken memnun olmayanlar çok daha fazla (yüzde56). Daha çok yemekten memnun olanlar yüzde 30 iken memnun olmayan yüzde 52.

YORUMLAR