Hayvan satış yerlerine otel konforunda ortam

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, Tarım ve Orman Bakanlığının bugün Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Hayvan Satış Yerlerinin Ruhsatlandırılma ve Denetleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin Türkiye’nin önemli bir sorununa daha çözüm getirdiğini bildirdi.

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Hayvan Satış Yerlerinin Ruhsatlandırılma ve Denetleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği değerlendirdi.

Yapılan düzenleme ile hayvan satış yerlerine otel konforunda ortam getirilmesinin amaçlandığını belirten Çelik, “Yetiştiricimiz için insani şartlarda bir ortam sağlamayı hedefleyen düzenlemeyi çok yerinde buluyor ve takdir ediyoruz. Tertemiz, hijyen şartları sağlanmış, kaba yem, kesif yem, su, gübre ve hayvansal atık depoları bulunan, yeterli kapalı ve açık alanları olan, ısı ve iklimlendirme merkezi bulunan, hayvanların gece rahat konaklamasına imkan veren düzenleme faaliyete geçince, yetiştiricimiz içi rahat bir şekilde hayvan toplama ve satış yerlerini kullanacaktır” ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’nin yaptığı birçok ilkten sonra böyle bir düzenleme yapmasının kendileri için büyük bir jest olduğunu aktaran Çelik, “Kurban Bayramını yetiştiricilerimiz daha güzel bir ortamda geçirecektir. Yetiştiricilerimiz, Avrupa standartlarına uygun dünyadaki birçok ülkeye de örnek olacak hizmetinden dolayı Sayın Bakana minnettardır. Artık hayvan toplama ve satış merkezlerinin kurulması için ihtiyaç duyulan kapalı alan, kapalı ve açık hayvan barınma alanları ile karantina alanının büyüklüğü, hayvanların gece konaklamasına da imkan verecek şekilde, il tarım ve orman müdürü başkanlığında, il çevre ve şehircilik müdürlüğü temsilcisi, belediye başkanlığı temsilcisi, hayvan sağlığı, yetiştiriciliği ve su ürünleri şube müdürü/hayvan sağlığı ve yetiştiriciliği şube müdürü, bir ziraat mühendisi (zootekni bölümü) ve bir resmi veteriner hekimden oluşan yer seçim komisyonu marifetiyle belirlenecek” açıklamasında bulundu.

Hayvanların su ihtiyacını en az 48 saat sağlayacak su deposu olacak

Hayvan toplama ve satış merkezlerine çalışma izni verilebilmesi için asgari teknik ve hijyenik şartlara ilave olarak, hayvanların günlük yem ihtiyacının karşılanması ve kötü hava koşullarında hayvanların yem ihtiyaçlarının depolanması amacıyla kaba yem deposu ve kesif yem deposu bulunacak. Hayvanların günlük su ihtiyacının karşılanması veya kötü hava koşullarında su ihtiyacının en az 48 saat süreyle sağlanması amacıyla mevsim ve harici şartlara karşı korunaklı su deposu olacak.

Klima merkezi bile var

Merkezlerde, güvenlik noktası, tıbbi ve biyolojik atıkların depolanmasına imkan sağlayan kapalı ve muhafazalı depolama alanı, ısı ve iklimlendirme merkezi bulunacak. Ayrıca, yeteri kadar otomatik gübre sıyırıcı ile Çevre Kanunu ve bu Kanun uyarınca yürürlüğe konulan mevzuatta belirtilen şartları taşıyan gübre ve hayvansal atıkların toplandığı depolama alanı olacak.

Atıklar ayrıştırılacak

Öte yandan, farklı türdeki atıklar, kaynağında/üretildiği yerde diğer atıklarla karıştırılmadan, sınıflandırılarak ayrı ayrı toplanacak ve bu atıklar Çevre Kanunu uyarınca çevre izin ve lisansı almış atık işleme tesislerine gönderilecek. Hayvan toplama ve satış merkezinde yer alacak karantina alanı, işletmede bulunan diğer hayvanlardan izole, hayvan hastalıklarının bulaşmasını önleyecek mesafe ve yapıda ayrı bölme veya padoklara sahip olacak. Hayvan toplama ve satış merkezinde hayvanların muayene ve kontrolleri ile aşı tatbiki, işaretleme, numune alımı, tüberkülin testi uygulaması ve benzeri işlemlerinin yapılabilmesi için uygun bir bölüm ve bu bölümde de bu işlemlerin yapılabilmesi için hayvanları kontrol altına alabilecek bir sistem bulunacak.

YORUMLAR