kuşadası escort

İzmir escort Bursa escort Ankara escort Antalya escort Eskişehir escort Konya escort Kayseri escort İzmit escort Alanya escort Kocaeli escort Kuşadası escort Gaziantep escort Malatya escort Diyarbakır escort Denizli escort Samsun escort Adana escort Bodrum escort Dubai Escort

HAK-İŞ’ten Yeterlilik Odaklı Sendikalı Kadın Takım Kaptanları Yetiştirilmesi Projesi programı

HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Yunus Değirmenci, “Sen mi kurtaracaksın bu memleketi, sen mi değiştireceksin kadını ötekileştiren zihniyeti’ diyenlere inat yolunuzdan dönmeyin” dedi.

HAK-İŞ Konfederasyonu, Yeterlilik Odaklı Sendikalı Kadın Takım Kaptanları Yetiştirilmesi Programı’nın ikincisini Ankara’da gerçekleştirdi. Etkinlikte bir konuşma yapan HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı Fatma Zengin, Yeterlilik Odaklı Sendikalı Kadın Takım Kaptanları Yetiştirilmesi Projesi hakkında, “Bizler HAK-İŞ Kadın Komitesini kurduğumuz zaman HAK-İŞ olarak 2007 yılında kurduk, kadın üye oranımız Türkiye genelinde HAK-İş’in yüzde 1 idi ve yapılan çalışmaların neticesinde bugün yüzde 26 kadın üye oranımız var” dedi.

Zengin, HAK-İŞ’in yaklaşık 700 bin üyesi olduğuna ve bu 700 bin üyenin 170 bininin kadın olduğuna dikkat çekerek, “Biz sadece kadınları üye olarak görmüyoruz, sendika hareketinin her aşamasında kadınların var olması için çalışmalar yapıyoruz. Bugün Türkiye genelinde 2 bine yakın iş yeri kadın temsilcimiz var, 2 bin 168 sendikacı kadın liderimiz var. Yani temsilcilikten sonra üst olarak sıraladığımızda belediyelikten şube yönetimine, şube denetim disiplin kurulu üyeliğine, genel merkez yönetim kurulu üyeliğine, genel başkanlığına, kadın sendikacı genel başkan, HAK-İŞ genel sekter yardımcılığı, HAK-İŞ’in aynı zamanda sendikanın genel merkezlerinde birçok yetkin ve etkin kadın arkadaşımız görev yapmaktadır. Tabii bunlar bir günde olmuş şeyler değildir. HAK-İŞ Kadın Komitesi olarak bu projelerin devamı olarak bugünkü yaptığımız projede onların devamında gelen bir proje. Biz yaptığımız çalışmalarda da anket çalışması yapıyoruz. Anket çalışması neticesinde de sizlerin ihtiyaçlarını belirliyoruz. O ihtiyaçlara göre de bir sonraki projemizi ona göre belirliyoruz. Geçen yılki yaptığımız anketlerden çıkan sonuçlara göre bizden istenen şöyle bir şey vardı, stres yönetimi özellikle istiyoruz, iletişim becerileri istiyoruz. Zaten sendikacılık anlamında biz birçok eğitim veriyoruz, onları da dahil ettik” şeklinde konuştu.

Ne tür bir eğitim verecekleri hakkında da açıklamada bulunan Zengin, “5 ilde 45 emekçi kadınlarımıza ve erkek üyelerimizle oluşan 45’er kişilik gruba eğitimler vereceğiz. Bugün burada Ankara için bugün ve yarın eğitimler vereceğiz. Denizli’de eğitimimizi gerçekleştirdik, Ankara eğitimimiz var, diğer hafta İstanbul’da var, sonra Rize’de var, sonra Konya‘da. 5 ilde tamamlayacağız bugün ve yarın. Eğitimlerinizi tamamladıktan sonra öğleden sonra sınav süreci olacak yazılı klasik test ve mülakat sınavı olacak. Bu sınavdan başarılı olan ilk 5’e giren arkadaşımızı sendikacı kadın takım kaptanı olmak üzere üst düzey eğitime alacağız. Diğer illerle birlikte o da 4 günlük eğitim olacak, Ekim ayında yapmayı planlıyoruz. Buradaki katılımcı arkadaşlara katılım sertifikası vereceğiz ama üst düzey eğitime giren arkadaşlara sendikalı kadın takım kaptanı kimliği vereceğiz. Vereceğimiz eğitimlerde şu şekilde; duygusal zekası yüksek, liderlik, stresle baş etme ve kriz yönetimi, sendikal hayatta ve sivil ve sosyal hayatta kadının güçlendirilmesi, HAK-İŞ yaklaşımıyla temel sendikalcılık ve örgütlenme stratejileri, yeni iş gücünün ve yeterliliklerinin rolü ve önemi, iş sağlığı ve güvenliğinin önemi ve kazanımları, etkin halkla ilişkiler ve temsil gücünün kazanımlarını vereceğiz. İkinci düzeyde daha detaylı eğitim gerçekleştirilecek” diye konuştu.

HAK-İŞ Yeterlilik Odaklı Sendikalı Kadın Takım Kaptanları Yetiştirilmesi eğitimleri için kitap bastıklarını dile getiren HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı Zengin, ”Aynı zamanda bu eğitimlerimizle bu eğitim modülleriyle alakalı kıymetli hocalarımızın katkılarıyla kitap hazırladık, kitabımız basım aşamasında ama sizlere yetişmesi için biz kendimiz bir basım gerçekleştirdik. Birincisi biz lider kadın yetiştirmek istiyoruz. Lider ne demektir? Lider kendisiyle birlikte birçok lideri peşinden sürükleyen kişi demektir. Sizde buradan çıktıktan sonra hem lider olacaksınız hem de lider yetiştirmenizi istiyoruz” diye konuştu.

HAK-İŞ Genel Sekreter Yardımcısı Eda Güner ise proje ile ilgili şu bilgileri verdi:

“Kadın sendikacı lider HAK-İŞ vizyonunu ve duruşunu içselleştiren, bu sorumluluğu taşıyan, HAK-İŞ’e değer katan ve üreten, HAK-İŞ’i anlayan ve anlatabilendir. HAK-İŞ bakış açısıyla lider kadın sendikacı, yetkinliklerini ve yeterliliklerini geliştiren, yeni kavram üreten, kavramların içini doldurarak kullanmaya özen gösteren kişidir. Yeterlilik demek, görevini yerine getirme gücü, ehliyet, yeterli olmak demektir. Kavram geliştirmek ise; bu yeterliliğimizi sendikal anlayışımıza yansıtmak, sendikal bakış açısına katkıda bulunmaktır. HAK-İŞ olarak, çalışma hayatına kazandırdığımız nice kavramları kadın liderlerimizin de üretmesini, benimsemesini ve sahada kullanmasını bekliyoruz.”

Güner sözlerini şöyle sürdürdü:

“Çalışma hayatı ve sendikal hayata katılımının yanı sıra, kadınların karar alma mekanizmalarına katılımının arttırılması da en büyük hedeflerimizden biridir. HAK-İŞ olarak sizlerin sendikal takım kaptanı olma yolculuğunda sizler için en önemli yapı taşının eğitim olduğunu biliyoruz. ’Öğrenmeyi bıraktığınız an ölmeye başlarsınız’ sözüne olan inancımızla kadın çalışanlarımızın, yol arkadaşlarımızın, bilgi, beceri ve yetkinliklerin gelişmesini, bu yetkinlikleri sahada kullanabilmelerini, sendikalarımızın her alanda temsil etmelerini ve böylece sendikalarımızın kurumsal kapasitelerinin güçlenmesini hedefliyoruz. Kadın çalışanlarımızın ulusal ve uluslararası arenada Konfederasyonumuzu en başarılı şekilde temsil etmelerini bekliyoruz. İnsanı ve emeği merkez alan köklü ve güçlü bir emek örgütü olarak kadın üyelerimizin yeterliliklerini geliştirmek ve kapasitelerini arttırmak için bu gibi eğitimleri çok önemli bir araç olarak görüyoruz.”

“HAK-İŞ’in her alandaki başarısı bir tesadüf değil, 50 yıllık bir tecrübenin ve birikimin eseridir” diyen Güner, “Konfederasyonumuz kadın ve gençlik çalışmaları konusunda hiçbir sivil toplum kuruluşunun yapamadığını yapmıştır. HAK-İŞ çalışmalarını daha kurumsal hale getirmek amacıyla kadın, gençlik, iş sağlığı ve güvenliği gibi birçok alanda komiteler oluşturmuş, Türkiye’nin dört bir tarafında eğitim ve proje faaliyetleri yürütmüş, çalışma hayatı literatürüne yeni strateji ve eylem planları kazandırmıştır. Biz HAK-İŞ olarak strateji geliştiren, mesleki yetkinlik ve yeterliliğe önem veren, sosyal diyalog mekanizmalarını aktif olarak işleten ve çalışma hayatına kazandıran, ortak aklın gücünü benimseyen köklü ve güçlü bir emek örgütüyüz. Genel Başkanımızın da söylediği gibi “HAK-İŞ’in mücadelesi sadece bir medeniyet mücadelesi değil, bir erdemlilik hareketidir” değerlendirmesini yaptı.

HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Yunus Değirmenci, “İlki Denizli’de gerçekleştirilen ve bugün HAK-İŞ neferleriyle Ankara ayağını düzenlediğimiz eğitim programımız vesilesiyle sizlerle bir araya gelmiş olmanın huzur ve mutluluğunu yaşıyorum. Çalışma hayatındaki kadın çalışan sayısının son yıllarda artmasına rağmen aynı oranda kadının sendikal temsildeki azlığı dikkat çekmekte, bu nedenle düzenlenen bu eğitim programları çok daha değerli hale gelmektedir. Son dönemde ülkemizde kadınlarımızın kendisine çizilen sınırları yok sayarak, iş hayatındaki yerini sağlamlaştırmaya başladığına şahitlik ediyoruz. Kadınlarımızı çalışma hayatının içerisinde ve hatta karar alma mevkilerinde görmekten dolayı büyük bir mutluluk duyduğumuzu ifade etmek istiyorum” dedi.

Değirmenci sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bizler HAK-İŞ olarak, güçlü bir kadının profilinin ortaya çıkmasını önemsiyor, güçlü bir toplum ve aile yapısının güçlü bir kadından geçtiğine inanıyoruz. Bu nedenle kadınlarımızı, hem çalışma hayatında, hem de sendikal yaşamda daha fazla görmeye ihtiyacımız bulunmaktadır. Çalışma hayatının içerisinde 5 milyon civarında kadın emekçinin olduğu göz önüne alındığında, aklımıza ülke olarak, iyi bir yolda ilerlediğimiz gelebilir. İlk bakışta ülkemiz için bu büyük bir oran gibi görünse de, kadının toplumsal yaşamda olduğu gibi, iş yaşamında da bir takım haksızlıklara maruz kalması, bu sayının büyüklüğüne gölge düşürmektedir. Bugün kadın emekçilerinin belli bir kısmının düşük ücretle, sigortasız çalıştırıldığı, fiziksel saldırının yanında ruhsal baskılara maruz bırakıldığı bir iş yaşamıyla karşı karşıyayız. Tam da burada, örgütlü gücün önemi bir kez daha ortaya çıkmaktadır. Bizler HAK-İŞ ve bağlı sendikaları olarak kadın çalışanların iş yerindeki sıkıntılarını bertaraf etmek için, gerek toplu iş sözleşmeleriyle ve gerekse de mevzuat çalışmalarıyla üzerimize düşeni yapma gayretiyle çalışıyoruz.”

Değirmenci, kadın üyelerin beklentileri doğrultusunda sendikalı kadın takım kaptanları yetiştirme çalışmalarını başlattıklarını vurgulayarak, “Bu çerçevede bu yıl kadın üyelerimizin beklentileri doğrultusunda iki projeyi daha hayata geçirdik. Bunlar, “Genç Kadın Emekçilerin Yaygın Öğrenme Yoluyla Güçlendirilmesi” ve “HAK-İŞ Yeterlilik Odaklı Sendikalı Kadın Takım Kaptanları Yetiştirilmesi” projeleridir. Bugün Sendikalı Kadın Takım Kaptanları Yetiştirilmesi projemizin ikinci eğitim çalışması vesilesiyle bir aradayız. Projemiz, kadın emekçilerin kapasitesinin geliştirilmesini, kadın emekçilerin takım kaptanı statüsüne yükselmelerine katkı sunacak şekilde tasarlanmıştır. Projemiz kapsamında Denizli, Ankara, İstanbul, Konya ve Rize illerimizde 225 kadın çalışana eğitim verilecektir. Her ilde ilk 5’e giren başarılı kadın kursiyerlerimiz, proje uygulama döneminin son çeyreğinde, Ankara’da gerçekleştireceğimiz bir programla ödüllendirileceklerdir. Bu projemizin, Konfederasyonumuza, üye sendikalarımıza, iş yerlerimize ve kadın çalışanlara büyük katkılar sunacağına olan inancım tamdır. Bu projelerin hayata geçirilmesinde Hak-İş Kadın Komitemizin emeği büyüktür ve gösterdikleri özverili çalışmalar takdire şayandır. Kadın Komitemiz, hem iş yaşamında hem toplumsal yaşamda hem de sendikal hayatta kadınlarımızın ufkunu genişleten, önünü açan bir yapıyla yoluna devam etmektedir” diye konuştu.

“Sen mi kurtaracaksın bu memleketi, sen mi değiştireceksin kadını ötekileştiren zihniyeti’ diyenlere inat yolunuzdan dönmeyin”

Kadınların pes etmemeleri gerektiğini ve bunu için fedakarlıklar etmeleri gerektiğini söyleyen HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Değirmenci, “Kadın elinin değdiği her yerde bir güzellik ve incelik olduğu bilinciyle kadınlarımızın sosyal ve ekonomik hayatın içinde eşit, onurlu ve saygın bir yeri olması için gerekirse gövdemizi ortaya koyacağız. Kadını önemseyen, kadını önceleyen HAK-İŞ’in bir neferi olarak diyorum ki; Haklarınızı savunan, size değer veren HAK-İŞ’in ve sendikalarınızın gücünden güç alarak, güçlü kadınların ortaya çıkmasına katkı sunun. Çalışma hayatının ve sendikal yaşamın tam da göbeğinde olmak için cesaretle adımlarınızı atmaktan çekinmeyin. O nazik ve kırılgan fıtratınıza aldırış etmeden yılmaz ruhunuzla önünüze çıkan engelleri bir bir aşmak için mücadele etmekten geri durmayın. Merhamet ve şefkat yüklü yüreğinizle kötülükleri, iyiliklerle yerle bir edin. Kadınların huzur ve mutluluğu için yaptığınız fedakarlıklarınızı çoğaltın. ‘Sen mi kurtaracaksın bu memleketi, sen mi değiştireceksin kadını ötekileştiren zihniyeti’ diyenlere inat, yolunuzdan dönmeyin.Ben değil, biz olmanın yollarını arayın. Ben de varım demekten vazgeçmeyin. Annelik içgüdüsüyle ezilene, mağdura, mazluma sığınak olun. Yardım isteyen gözlere ve gönüllere derman olun. Karanlığı aydınlığa boğacak olan heyecanınızı asla kaybetmeyin. Gemisini terk eden kaptan değil, gemidekileri kurtaran kaptan olun” şeklinde konuştu.

Yeterlilik Odaklı Sendikalı Kadın Takım Kaptanları Yetiştirilmesi Projesi İlk Düzey Eğitim Programı’na HAK-İŞ Ankara İl Başkanı Duran Çiçek ve çok sayıda HAK-İŞ’e üye kadın katıldı.

YORUMLAR