HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan’dan BM’ye SWTUF mektubu

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e yazdığı mektupta, Sudan yönetiminin darbenin ardından çalışanlara zarar veren ve uluslararası sözleşmelere de aykırı bir şekilde sendika ve meslek odalarını kapatma, sendikalara ait tüm mal varlığına el koyma yönünde bir karar aldığını anımsatarak, Sudan’da özgür sendikal harekete yapılan baskılara son verilmesi ve bu yanlış uygulamalardan geri dönülmesi konusunda BM’nin Sudan yönetimi nezdinde girişimlerde bulunmasını istedi.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’e bir mektup gönderdi. Arslan, yazdığı mektupta şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Antonio Guterres, Sudan yönetiminin darbenin ardından Aralık 2019 tarihinde Sudan’da sendika ve meslek odalarının kapatılması ve tüm sendikalara ait mal varlığına el koyulması ile ilgili yaptığı müdahaleyi üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Bununla birlikte birçok sendikacı gözaltına alınarak ofisleri mühürlenmiştir. SWTUF (Sudan İşçi Sendikalar Federasyonu), Sudan’da olduğu gibi Afrika genelindeki işçilerin haklarını da savunan güçlü bir sendikal merkezdir. Bu sebeple SWTUF’un kapatılma kararı kabul edebileceğimiz bir şey değildir. SWTUF uluslararası sendikacılık hareketinin saygın ve etkin bir kuruluşu olmakla birlikte Afrika kıtası sendikacılığında yıllar boyunca önemli bir yapıtaşı görevi üstelemiştir. Her koşulda ülkesinin çıkarlarını savunmuş ve onurlu bir duruş sergilemiştir. Bu karar hem ülke içindeki çalışanlara zarar vermekte hem de uluslararası sözleşmelere aykırılık oluşturmaktadır. Bu çerçevede bu kararın Sudan’ın da üyesi olduğu BM’in en önemli organlarından biri olan ILO’nun Sendika Özgürlüğüne ve Örgütlenme Hakkının Korunmasına İlişkin Sözleşmesi’nin 87. maddesine aykırı olduğunu vurgulamamız gerekmektedir. Hem ITUC gibi uluslararası sendikalar, hem ILO gibi uluslararası kuruluşlar ve sayısız ülke konfederasyonu SWTUF’un kapatılmasına açıktan tepki göstermektedir.”

Mektupta HAK-İŞ olarak Sudan sendikal hareketinin bağımsızlığına saygı duyulması, tarafsız ve demokratik bir seçimle başa gelen sendika yönetiminin özgürce hareket edebilmesi hususunda Türkiye ve Sudan otoriteleri ile uluslararası örgütler nezdinde tüm imkanlarını kullanarak çeşitli girişimlerde bulunduklarını ve gerekli tedbirlerin alınarak hareket edilmesini talep ettiklerini bildiren Arslan, “Sivil toplum örgütleri ve özellikle sendikalara yönelik yapılan baskıcı yöntemlere birçok ülkede tarih boyunca tanık olduk. Bunların hiçbirinin bir çözüm olmadığı gibi ekonomik, demokratik ve sosyal boyutlarda tersi sonuçlar doğurduğu kanıtlanmıştır. Dolayısıyla HAK-İŞ olarak özgür sendikal harekete yapılan baskıların son verilmesini, söz konusu kanunun iptalini ve bu yanlış uygulamalardan geri dönülmesi hususunu Zat-ı Alinizin Sudan Yönetim nezdinde desteklerini arz ederiz” ifadelerini kullandı.

YORUMLAR