kuşadası escort

İzmir escort Bursa escort Ankara escort Antalya escort Eskişehir escort Konya escort Kayseri escort İzmit escort Alanya escort Kocaeli escort Kuşadası escort Gaziantep escort Malatya escort Diyarbakır escort Denizli escort Samsun escort Adana escort Bodrum escort Dubai Escort

Gurbetçileri bekleyen tehlike

Avukat Emir Akpınar, “Türkiye ile OECD Ülkeleri arasındaki Finansal Hesap Bilgilerinin Otomatik Değişimine İlişkin Çok Taraflı Yetkili Makam Anlaşması”nı mali ve hukuki açıdan değerlendirdi.

Kayseri Barosu Avukatlarından Emir Akpınar, yaptığı açıklamada Almanya ve diğer ülkeler ile ilgili olan hususları şöyle özetledi:

“Türkiye – Almanya Arasında Otomatik Bilgi Transferi Alman Maliye Bakanlığı’ndan (BMF) yapılan 1 Temmuz 2020 tarihli yazılı açıklamaya göre, Türkiye ile Almanya arasında otomatik bilgi transferinin 31 Aralık 2020 tarihinde başlayacağı duyuruldu. Yani 31 Aralık 2020 tarihinden itibaren Türkiye’deki hesap bilgileri Alman vergi dairelerine iletilecektir. Türkiye’deki gelirlerin Almanya’daki vergi beyanlarında geçerli şekilde beyan edilip vergisinin ödenip ödenmediği incelenecektir. Kuşkulu durumlarda Alman Maliye Bakanlığı sözleşmeye taraf olunduktan sonraki yani 21 Nisan 2017 tarihinden sonraki gelirleri hakkında araştırma yapabilme hakkına sahip olmakla birlikte tahmin bir değer biçip geçmişe yönelik yeni bir vergilendirme uygulayabilir.”

Anlaşmayla birlikte bilgilerin bazı kurumlar ile paylaşılabileceğini söyleyen Akpınar, “Otomatik Bilgi Değişiminin Kapsamı Otomatik bilgi değişimi kişilerin, yerleşik (mukimi) olduğu ülke dışındaki diğer ülkelerde bulunan finansal hesap bilgilerinin, yerleşik (mukim) olunan ülkeye, her yıl diğer ülke vergi idarelerince, vergisel amaçlarla kullanılmak üzere mütekabiliyet esasında (karşılıklı) ve otomatik olarak elektronik ortamda gönderilmesidir. Örneğin Almanya’da yerleşik bir Türk vatandaşının Türkiye’de bulunan ve kapsama giren banka hesabına ilişkin bilgilerin mütekabiliyet (karşılıklılık) esasında paylaşımıdır. Türkiye’de yerleşik bir Almanya vatandaşının Almanya’da sahip olduğu banka hesabının bilgisi de Almanya’dan alınacaktır. Bu kapsamda mevduat, saklama ve yatırım kuruluşları ile belirli sigorta şirketleri nezdindeki mevduat hesapları, saklama hesapları, ortaklık ve borç ilişkisi menfaati, nakdi değer sigorta sözleşmeleri, düzenli ödeme sözleşmelerine ilişkin finansal bilgiler paylaşılacaktır. Değişime tabi tutulacak bilgiler ise ilgilinin adı ve soyadı, adresi, yerleşik (mukim) olduğu ülke ve vergi kimlik numarası (VKN), doğum yeri ve tarihi, hesap numarası, hesap bakiyesi ya da değeri, hesaba yıl içinde ödenen faiz, temettü gibi gelirlerin ya da hesapta tutulan varlıklardan elde edilen gelirlerin toplam brüt tutarı gibi bilgilerden oluşmakta olup, gayrimenkul ve taşıt bilgileri otomatik bilgi değişimi kapsamında değildir. Hesap hareketleri detayı da bu kapsamda finansal kuruluşlardan alınmayacak ve paylaşım konusu yapılmayacaktır. Gayrimenkullerin yada taşıt sayısının az yada fazla olması önemli olmayıp bu varlıklardan sözleşmeden kaynaklı elde edilen gelirler dikkate alınacaktır” dedi.

Akpınar, bu durumdan etkilenecek kişiler olarak, “Oturumları ya da genelde kaldıkları yer Örnek olarak Almanya olan herkes (tüm gerçek ve tüzel kişiler) ve Türk finans kurumlarında sigortaları ya da sermaye varlıkları olanlar bu uygulamaya dahildir. Bu durum yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın dikkat etmesi gereken bir husustur. Örnek olarak; Kasten vergi kaçakçılığı Almanya’da suç unsuru olmakta ve para cezası ya da beş yıla, hatta ağır vakalarda altı aydan on yıla kadar varan hapis cezası ile cezalandırılabilecekler. Özetlenecek Olursa; Bahsedilen gelirlerin yasalar gereği Alman makamlarına bildirilmesi gerekiyor. Aksi takdirde vatandaşımız paylaşımda bahsedilen cezalarla ve geçmişe yönelik vergilenmeyle karşı karşıya kalabilir. Söz konusu Türkiye ve OECD Ülkeleri Arasında Otomatik Bilgi Transferi Vatandaşlarımız arasında büyük bir mağduriyete yol açacaktır. İşbu anlaşma gereğince yurt dışında yaşayıp ülkesine yatırım yapan vatandaşlarımız için lehe olan bir düzenleme getirilmediği takdirde tabir caizse kurtlar sofrasına atılmış olacaktır. Finansal Hesap Bilgilerinin Vergi Konularında Karşılıklı Olarak Otomatik Değişim Anlaşmasından vatandaşlarımızın en etkin şekilde korunması için yasal düzenleme yapılmadığı takdir de konunun Ulusal ve Uluslararası Mahkemelere taşınması gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

YORUMLAR

Dubai escort porno izle sex hikayeleri seks hikayeleri porno paply.org