Enerjide Milli Ve Yerli İmkânlar Arttırılmalı

Türkiye Genç İş Adamları Derneği (TÜGİAD) Ankara Şubesi Başkanı Zafer
Yıldırım, Enerji Tasarrufu Haftası kapsamında açıklamalarda bulundu.

Enerji Tasarrufu Haftası kapsamında; enerji kullanımının Ankara ve Türkiye
ekonomisindeki yerine dair değerlendirmelerde bulunan Zafer Yıldırım
“Enerji tüketimi ile büyüme arasındaki çift yönlü ilişkiyi dikkate alırsak,
son çeyrekte enerji tüketimindeki küçülmeler, büyüme rakamlarının olumsuz
olabileceğini gösteriyor. Enerji maliyetleri döviz kurundan çok fazla
etkilendiği için milli ve yerli imkânların artırılması oldukça önemli.
Enerji maliyetinin üretici nezdinde azaltılması için yerli üretimin aynı
zamanda çevreye zarar vermeyecek şekilde yenilenebilir ve nükleer
kaynaklarla sağlanması yolunda projeler ortaya koymak gerekiyor. Tabi bir
diğer önemli mesele ise enerjinin israf edilmeden tüketilmesi” ifadelerini
kullandı.

“Enerji verimliliği noktasında duyarlı olmalıyız”
5,445 milyon nüfusu ile Ankaralılara enerji kaynaklarını doğru kullanma
noktasında çağrıda bulunan Başkan Zafer Yıldırım “ Bu kaynağın verimli bir
biçimde katma değer yaratacak şekilde kullanılması ekonomimiz açısından çok
mühim; bu sebeple de, bireysel ve kurumsal olarak gereken ve tavsiye edilen
tüm tedbirleri almalıyız. Enerji verimliliği konusundaki duyarlılık bir
vatandaşlık görevi. Hepimiz üzerimize düşen görevi yerine getirmeliyiz.
Gereksiz yere kullanılan enerji ile gelecekten çalmamalıyız” dedi.

YORUMLAR