Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi’nden “Staj Seferberliği”

Korona virüs dolayısıyla öğrencilerin staj imkanı bulmakta güçlük çekmesi nedeniyle Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı koordinasyonunda üniversite öğrencilerine yönelik “Staj Seferberliği” programı başlatıldı. Program, www.yetenekkapisi.org adresinden duyurulurken, başvurular 20 Temmuz-3 Ağustos 2020 tarihleri arasında yapılabilecek.

Pandemi dolayısıyla öğrencilerin staj imkanı bulmakta güçlük çekmesi nedeniyle Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı koordinasyonunda üniversite öğrencilerine yönelik “Staj Seferberliği” programı başlatıldı. “Staj mezuniyete engel olmasın” düşüncesiyle yola çıkılan proje aracılığıyla, örgün eğitim veren lisans programlarında son sınıfa geçen öğrencilere kamu kurum, kuruluşlarında ve özel sektörde staj imkanı tanınacak.

Başvuru değerlendirmeleri, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından liyakat esaslı, objektif yöntemler ile adayların liseden lisans son sınıfa kadar yaptıkları uzun dönemli çalışmaları ve sergiledikleri performansları göz önünde bulundurularak yapılacak.

Proje kapsamında; kısa vadede, Covid-19 nedeniyle staj yeri bulmakta ve staj yapmakta güçlük çeken öğrencilere destek sağlanması, uzun vadede ise, staj imkanının zorunlu staj gerektiren teknik bölümlerle sınırlı kalmayıp, tüm bölümlere yaygınlaştırılması, kamu ve özel sektördeki staj imkanlarının tüm üniversiteli gençler için ulaşılabilir hale getirilmesi, şeffaf, izlenebilir ve yenilikçi değerlendirme yöntemi ile kariyer olanaklarına erişimde fırsat eşitliğinin desteklenmesi, üniversiteli gençlere kamu kurumlarını ve faaliyetlerini yakından tanıma imkanının sağlanması, kamuda staj yapma olanaklarının genişletilmesi, kamu kurum ve kuruluşlarının yeteneklerle buluşturulması, kamu kurumlarının üniversiteli gençler arasında bilinirliliğinin artırılması, özel sektörün, adayların liseden lisans son sınıfa kadar sergiledikleri performansını izleyebilecekleri Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından oluşturulmuş “stajyer havuzu”na erişiminin sağlanması, böylece ülkemizin her köşesindeki yeteneklere ulaşmasının kolaylaştırılması, ulusal ve uluslararası firmaların yanı sıra, ekonominin bel kemiği olan KOBİ ve start-upların yetenek açığı konusunda yaşadıkları sorunların azaltılması hedefleniyor.

Kimler başvurabilir?

Staj Seferberliği programına, örgün eğitim veren lisans programları ile dört yıllık eğitim veren yüksek okullarda son sınıfa geçen ve not ortalaması 4 üzerinden 2 ve üzeri (diğer sistemlerde dengi) olan tüm öğrenciler başvuru yapabilecek.

Adayların değerlendirme süreci

Staj programına başvuran adaylar, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Ölçme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı tarafından anlık performansı ölçen sınav yöntemi yerine, liseden lisans son sınıfa kadar sergiledikleri performans, yetkinliklerini artırmaya yönelik yaptıkları çalışmalar ve elde ettikleri başarılar üzerinden değerlendirilecek. Bu yöntem; Mesleki Yeterlilikler, Sosyal ve Sanatsal Yeterlilikler, Sportif Yeterlilikler olmak üzere üç ana başlığı kapsıyor. Her bir başlık altında adayların bilgi, beceri ve yetkinlikleri belirli ölçütler göz önüne alınarak puanlanacak.

Stajyerlerin kurumlara yerleştirilmesi

Yapılan değerlendirmeler sonucunda stajyer havuzuna girmeye hak kazanan adaylar belirlenecek. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından oluşturulan bu havuza kamu kurum / kuruluşları ve özel sektördeki gönüllü firmalara erişim yetkisi verilecek. Söz konusu kurumlar, ihtiyaçları olan bölümlerde okuyan adayları bu havuzdan seçerek staj teklifi gönderebilecek, adaylar ise bu teklifler arasından kendilerine uygun kamu kurum, kuruluş ve özel sektörden firmaları tercih edebilecek.

Detaylar Yetenek Kapısı’nda

Staj Seferberliği ilanı “Yetenek Kapısı” platformu www.yetenekkapisi.org üzerinden duyurulurken, başvurular 20 Temmuz – 3 Ağustos 2020 tarihleri arasında yapılabilecek.

YORUMLAR