İzmir escort Bursa escort Ankara escort Antalya escort Eskişehir escort Konya escort Kayseri escort İzmit escort Alanya escort Kocaeli escort Kuşadası escort Gaziantep escort Malatya escort Diyarbakır escort Denizli escort Samsun escort Adana escort Bodrum escort Dubai Escort

Atabuz müzesinde “Katı olan her şey buharlaşıyor” sergisi


Erzurum’da Atatürk Üniversitesi bünyesinde yer alan Atabuz Müzesinde açılan “Katı olan her şey buharlaşıyor” isimli stant görenleri etkiliyor.

Atatürk Üniversitesi Hoş Sanatlar Fakültesi Heykel Kısmı Hekim Öğretim Üyesi Caner Şengünalp tarafından açılan şahsî stantta ünlü sosyolog Marshall Berman’in kitabından esinlenerek hazırladı. Standın 1.5 ay mühlet ile açık kalacağı belirtildi.

Dr. Öğretim Üyesi, Şengünalp; Marshall Berman, modernitenin tarihçesini yazdığı Katı Olan Her Şey Buharlaşıyor isimli çalışmasında, çağdaş olma halini, “Modern olmak, ferdî ve toplumsal ömrü bir girdap tecrübesi üzere yaşamak; insanın kendisini ve dünyasını daima bir çözülüş, yenilenme, zahmet, dert, belirsizlik ve çelişki içinde bulması” formunda tanımladığını söz ederek, “Kısaca, çağdaş hayatın temel özelliği olan katı olan her şeyin ergiyip havaya karıştığı bir kozmosun kesimi olmaktır çağdaş olmak. Çağdaş olmak, paradoks ve çelişkilerle dolu bir hayat sürdürmek demektir. Çağdaşlık, ortak ömürleri denetim etme ve birden fazla vakit yok etme gücüne sahip devasa bürokratik örgütlerin gölgesi altında yaşamak, fakat yeniden de bu güçlerin karşısına çıkmaktan, dünyayı değiştirmek ve bizim kılmak için savaşmaktan bir an olsun caymamak demektir” dedi.

“Öte yandan bir modernist olmak, insanın kendini bu girdabın içinde bile bir formda konutunda hissetmeyi başarması, bu girdabın ritimlerini özümsemesi; bu girdabın akıntıları ortasında, mahvedici akışının ortaya çıkmasına müsaade verdiği gerçeklik, hoşluk, özgürlük ve adalet biçimleri arayışında olmak demektir” diyen Şengünalp, “İşte Katı Olan Her Şey Buharlaşıyor, tam da bu girdabın ritimlerini özümsemeye çalışan, bu girdabın akıntılarına karşın akıntıların ortasındaki özgürlüğü, gerçekliği ve adaleti arayan modernizmin en büyük eleştirmenleri olan modernistleri okuyarak moderniteyi irdeliyor. Berman, bu çağdaş olma hali ve modernist tanımlamalarından da modernizmi, çağdaş insanların çağdaşlaşmanın objeleri oldukları kadar özneleri de olmak, çağdaş dünyada sıkıca tutunabilecekleri bir yer bulmak ve kendilerini bu dünyada meskende hissetmek için giriştikleri eforlar toplamı olarak tanımlar. Standa mana bağlamı olduğu kadar, kullanılan materyalin tabiatı ve maruz kaldığı değişim üzerinden kurduğu yakınlıkla ismi üzerinden de içerik sunan kitap, insanın geçirdiği başkalaşımın üç boyutlu tabir imkanlarıyla sunulmasına temel oluşturur. Stanttaki çalışmaların ana materyali olan buz ısıtılıp, dış basınca bağlı aşikâr bir sıcaklıkta direkt gaz haline geçmesi sağlanarak biçimlendirilmiştir. İklimlendirilmiş bir ortamda katı olan buz buharlaştırılmış, insanın kendini ve dünyasını dönüştürme istemi, hayatın parçalanmasının, çürümesinin, çözülme ve dağılmasının doğurduğu dehşetin tesiri görünür kılınmaya çalışılmıştır” diye konuştu.

YORUMLAR