İzmir escort Bursa escort Ankara escort Antalya escort Eskişehir escort Konya escort Kayseri escort İzmit escort Alanya escort Kocaeli escort Kuşadası escort Gaziantep escort Malatya escort Diyarbakır escort Denizli escort Samsun escort Adana escort Bodrum escort Dubai Escort

Türkiye-Birleşik Krallık STA’sı ticari ilişkileri konuşuldu


Türkiye-Birleşik Krallık ortasında hür ticaret muahedesi (STA) sonrası süreci kıymetlendiren Ege İhracatçı Birliklerinin (EİB) Koordinatör Lideri Jak Eskinazi, “25 yıllık Gümrük Birliği’nin sağladığı muafiyet avantajını koruyarak ticaretimizi 20 milyar dolara ulaştıracağımız bir devrin kapısı aralandı” dedi.

Türkiye-Birleşik Krallık ortasında özgür ticaret muahedesi 29 Aralık 2020’de imzalandı, 1 Ocak’ta yürürlüğe girdi. Sanayi eserlerinde tüm gümrük vergileri sıfırlandı. Tarım ihracatının ise yüzde 80’i vergi muafiyetinden yararlanıyor. Hür sirkülasyon sona erdi, artık menşe kuralları geçerli olacak. Ticaret Bakanlığı Milletlerarası Mutabakatlar ve Avrupa Birliği (AB) Genel Müdür Yardımcısı Atilla Bastırmacı, Ticaret Bakanlığı AB Uzmanı Ahmet Şevket Dayıoğlu, Ticaret Bakanlığı AB ve Dış İlgiler Genel Müdürlüğü Daire Lideri Elif Gürsoy, Ticaret Bakanlığı Ticaret Uzmanı İmge Kolağasıgil Türkiye’nin Birleşik Krallık ile münasebetlerini daha da derinleştirecek STA sonrası süreci, EİB’in düzenlediği online görüntü konferansta anlattı. Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Lideri Jak Eskinazi, “Sadece Birleşik Krallık ve Avrupa Birliğini değil, tüm dünyayı yakından ilgilendiren, Brexit müzakereleri iki tarafında uzlaşmasıyla sona erdi. Gümrük vergisiz ve kotasız ticareti kabul eden AB içindeki en büyük ticaret muahedesi böylelikle gerçekleştirilmiş oldu. Birleşik Krallık, Brexit sonrası AB ile vardığı muahedenin akabinde birinci hür ticaret muahedesini Türkiye ile gerçekleştirdi. Böylelikle bizim de ikili ticari ilgilerimiz yeni bir yasal yere oturdu. 25 yıllık Gümrük Birliği’nin sağladığı muafiyet avantajını koruyarak ticaretimizi 20 milyar dolara ulaştıracağımız bir periyodun kapısı aralandı. Birleşik Krallık, 2020’de 10,4 milyar dolarla Türkiye’nin en çok ihracat yaptığı ikinci pazar, Ege İhracatçı Birliklerinin ise 825 milyon dolarla en çok ihracat yaptığı üçüncü pazar pozisyonunda yer alıyor. Ege’den en fazla ihracat yaptığımız bölümlerimiz kuru meyve, konfeksiyon, yaş meyve zerzevat mamuller ve su eserleri. Yıllardır üst istikametli bir seyir izleyen ticaretimiz var. Son 10 senede ticaretimizde yüzde 70’lik artış yaşandı” diye konuştu.

Birleşik Krallık-Türkiye STA’sına dair öne çıkan başlıklar şu biçimde oldu:

“- Birleşik Krallık’ın AB’den ayrılmasıyla Gümrük Birliği bağlantımız sona erdi. Birleşik Krallık 165 ülkeyle muhatap olduğu ticaret rejimini tekrar kurgulamaya başladı.

– Süreç şimdi tamamlanmadı. Birtakım alanlarda İngilizler kendi tercihleri çerçevesinde geçiş süreci aldı. O geçiş sürecinde kimi uygulamalara devam ediyorlar. Bir yandan da kendi uygulamalarını getirdiler.

– Türkiye-Birleşik Krallık STA’sı devamlılık mutabakatı ve temel hedefi; Gümrük Birliği kurallarını günümüze uyarlamak. Büyük ölçüde Gümrük Birliği kurallarının ihracatımıza ve ithalatımıza, ticaretimize yansıtılması. Mutabakatımızın birinci basamağı ve temel kapsamı mal ticaretine yönelik. AB’nin mutabakatından ayrıldığı temel nokta bu. AB mutabakatı hizmetler, yatırımlar, güvenlik, eğitim üzere birçok alanı kapsıyor.

– Bu mutabakatlar müzakere sürecinin birinci kademesi. Önümüzdeki aylarda Türkiye açısından değerli hizmetler ve yatırımlar üzere birkaç husus başlığıyla devam edecek.

– Gümrük Birliği’nden temel farklılığı ise menşe konusu. Sanayi ve tarımda gümrük vergisi boyutuyla büsbütün Gümrük Birliği koşulları devam ediyor. Değişiklik olmadı. Fakat özgür dolanımdan, menşe bazlı bir ticarete geçildiği için mutabakatta, kapsamlı menşe kurallarının yer aldığı protokol var.

– Menşe kurallarının yürürlüğe konması ile birlikte en büyük değişiklik menşe beyanı sistemine geçiliyor olması.

– ATR deveran evrakları düzenlenirken bakılması gereken tek öge eşyanın özgür sirkülasyonda olup olmamasıydı. Eşyalar ATR deveran evrakıyla ticarete bahis oluyordu, menşenin bir ehemmiyeti yoktu. Gümrük Birliği kapsamındaki eşya ticareti de dahil olmak üzere Birleşik Krallık ile ticarette menşe kuralları ve menşe beyanı geçerli olacak. Mevcut durumda bir sirkülasyon evrakı olmayacak.

– ATR deveran dokümanıyla bir eşya öncesinde Birleşik Krallık’a gönderilirken, Birleşik Kralık AB üyesi olduğu için telafi edici vergi ödeme yükümlülüğü vardı.

-Yeni sistemde “geri ödeme” yükümlülüğünde esnemeye gidildi. 50 ve 63’üncü fasıllar dokumacılık ve konfeksiyon eşyası hariç geri kalan bütün fasıllarda geri ödeme yükümlülüğü kaldırıldı. Dahilde sürece rejimini kullanabiliyorsunuz. İhraç eserine, Türk menşei kazandırılıyorsa telafi edici vergi ödeme yükümlülüğü yok. Menşe beyanını düzenleyip Birleşik Krallık’a ihraç edebiliyorsunuz.

– Bu fasıllarda (50 ve 63’üncü fasıllar) bir eşya Birleşik Krallık’a ihraç ediliyorsa telafi edici vergi yükümlülüğü hala var. Başka fasıllarda Türk menşeli bir eşya ihraç ediyorsanız o eşyanın üretiminde kullandığınız girdiler için dahilde sürece rejiminden telafi edici vergi yükümlülüğü olmadan istifade edilebilecek.

– AB’nin tercihleri nedeniyle, Birleşik Krallık, PAN Avrupa-Akdeniz kümülasyon sistemine şu an taraf değil. İkili bazlı menşe kurallarıyla ticaretimiz devam edecek. İkili bazlı menşe kurallarıyla ticaretimiz devam edecek. Çapraz kümülasyon işlemiyor.

– Devamlılık, gümrük vergileri ve menşe boyutuyla ilgili büyük ölçüde Türkiye tarafının istekleri karşılandı. Tarım, teknik düzenlemeler, CE işareti, sübvansiyonlar, devlet yardımları ve menşe kuralları tekrar gözden geçirilecek ve müzakere edilecek.

– Bu hafta başı itibariyle AB mutabakatına paralel olarak yeni bir menşe protokol taslağı paylaşıldı. Birtakım farklılıklar olduğu tespit edildiği için menşe eki revize edildi. Teknik düzenlemeler için de AB mutabakatı inceleniyor.

– İngiliz tarafıyla yapılan görüşmelerde tarımın başka bir müzakere konusu olması gerektiği konusunda mutabakat sağlandı. Tarım konusunda karşılıkla odunların değişiminin yapılacağı müzakere süreci başlayacak.

– Birtakım eserlerde Türkiye tarafının ek talepleri var. İngiliz tarafının da Türkiye’den açılım beklentisi var. Bu süreç önümüzdeki aylarda başlayacak.

– Brexit ve Türkiye’nin STA’sından bağımsız olarak Birleşik Krallık’ın Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) nezdinde tarife kotalarıyla ilgili devam eden Türkiye’nin de taraf olduğu bir süreç var. Birleşik Krallık, AB’den ayrılmasıyla birlikte tüm dünyaya tanıdığı tarife kotalarını tekrar müzakere etti. DTÖ boyutuyla süreç devam ediyor. Bir taraftan DTÖ sürecini takip edilirken, bir yandan tarım konusunda karşılıklı taviz yoluyla ek bir özgürleşme yapılıp yapılamayacağı ele alınacak.

-Anlaşmanın en değerli ögesi artık menşe beyanı ile ticaret yapılacak olması ve menşe kurallarına geçiliyor olması.

– Hem Türkiye hem Birleşik Krallık tarafında Meclis onay süreci tamamlandıktan sonra mutabakatın yürürlük süreçleri tamamlanacak. Menşe ile başlayarak muahedenin revizyonu, menşe çalışması bu ay içerisinde tamamlanacak. Akabinde tarım ve teknik düzenleme süreci de görüşülecek.

-EORI numarası bizim ihracatçımız için geçerli değil. Birleşik Krallık’ın kendi ihracatçıları için alması gereken bir numara.

– CE işareti iliştirerek ihracat yapılan eserlerde Birleşik Krallık bu işareti 1 Ocak 2022’ye kadar tanıyacak.”

YORUMLAR