kuşadası escort

İzmir escort Bursa escort Ankara escort Antalya escort Eskişehir escort Konya escort Kayseri escort İzmit escort Alanya escort Kocaeli escort Kuşadası escort Gaziantep escort Malatya escort Diyarbakır escort Denizli escort Samsun escort Adana escort Bodrum escort Dubai Escort

SPK’nın Kurumsal Yönetim Tebliği’nde değişiklik

Yapılan değişiklikler kapsamında, tebliğde kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin hükümlere tabi tutulmayan ortaklıklara yönelik yeni bir madde eklendi.Eklenen madde ile tebliğ hükümlerinden hariç tutulan ortaklıklar dışında kalanlar sürdürülebilirlik ilkelerine tabi kılınırken, bu ortaklıkların, kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporlamalarında sürdürülebilirlik ilkeleri uyum çerçevesi kapsamındaki açıklamalara yer vermesi hükme bağlandı.Tebliğin kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporlarına ilişkin bölümünde bir maddede değişikliğe gidildi.Bu kapsamda, ilgili maddeye “Yıllık faaliyet raporlarında; bu Tebliğ ekinde yer alan kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığına, uygulanmıyor ise buna ilişkin gerekçeli açıklamaya, bu ilkelere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarına ve gelecekte ortaklığın yönetim uygulamalarında söz konusu ilkeler çerçevesinde bir değişiklik yapma planının olup olmadığına ilişkin açıklamalara yer verilir” cümlesinden sonra şu ifade eklendi:”Yıllık faaliyet raporlarında ayrıca, sürdürülebilirlik ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığına, uygulanmıyor ise buna ilişkin gerekçeli açıklamaya, bu ilkelere tam olarak uymama dolayısıyla çevresel ve sosyal risk yönetiminde meydana gelen etkilere ilişkin olarak açıklamaya yer verilir.”Bu maddenin sonunda yer alan “Söz konusu açıklamalarda dönem içerisinde önemli bir değişiklik olması durumunda, ilgili değişikliğe ara dönem faaliyet raporlarında yer verilir” ifadesi ise korundu.Öte yandan tebliğin kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporlarına ilişkin bölümüne yeni bir madde de eklendi. Eklenen madde, tebliğde şu şekilde yer aldı:”Kurul tarafından ilan edilen sürdürülebilirlik ilkelerinin uygulanması gönüllülük esasına dayalıdır. Sürdürülebilirlik ilkeleri uyum çerçevesinin içeriğine ve yayımlanmasına ilişkin esaslar kurul tarafından belirlenir ve kurulca ilan edilir.”SPK’nın Kurumsal Yönetim Tebliği, ortaklıklar tarafından uygulanacak kurumsal yönetim ilkeleri ve ilişkili taraf işlemlerine ilişkin usul ve esasları belirlemeyi amaçlıyor.
YORUMLAR