Sosyal sermaye kavramı, toplumsal güven düzeyi ile sermaye kavramlarının bir araya gelmesiyle oluşmuştur. Yani sosyal değerler ile ekonomik değerlerin birlikteliği olarak ifade edilmektedir. Sosyal sermaye kavramının tanımı hem maddi olan hem de maddi olmayan her sermaye biçiminin faydasını sağlayan varlıkların tümünü ifade eder.Sosyal sermaye kavramının çeşitli disiplinler tarafından kullanılması, tartışılması sebebiyle üzerinde net bir tanım yapmayı zorlaştırmaktadır. Çok boyutlu bir kavram olsa da genelde güven, norm ve ağ kavramları üzerinden yola çıkılmaktadır. Bu kavramlar sosyal sermayenin anahtar kelimeleridir. Eğer sosyal sermaye söz konusuysa güven, norm ve ağ unsurları en yüksek düzeydedir.Sosyal sermaye, bireye yönelik değil topluma yönelik bir kavramdır. Dolayısıyla da bu kavramın temel zemininde saygı, ahlak ve sevgi gibi değerler yatar. Böylece sosyal sermaye kavramından tüm sosyal kimliklere sahip kişiler yararlanabilmektedir. Bu sermaye türü sayesinde toplumdaki bireyler ve kurumlar arasında bir bağ oluşur.Yukarıda anlatılanlardan hareketle sosyal sermaye; toplumdaki insanlar arasında aktif şekildeki ilişkilerle insan ağlarını ve toplumsal grupları birbirine bağlayan ve aralarında bir güven, anlayış ilişkileri kurarak işbirliği ortamı hazırlayan davranışları kapsamaktadır. Peki sosyal sermaye fikrinden kaynaklanan olumlu noktalar nelerdir?Sosyal Sermaye Fikrinden Kaynaklanan Olumlu Noktalar·         Sosyal sermaye kavramı, ekonomik değerler ile sosyal değerleri birbirine bağlar. Bu sayede bireylerin toplumu algılayışı olumlu yönde değişmektedir. Sosyal sermaye kavramından önce ekonomik ve sosyal sorunlar birbirinden ayrı tutulmaktaydı. Her iki sorun farklı disiplinler tarafından araştırılmaktaydı.·         Sosyal sermaye kavramı, toplumsal bir niteliğe sahiptir. Dolayısıyla bireyler ve kurumlar arasında güvene dayalı bir bağ oluşmasına sebep olur.·         Sosyal sermaye; sivil toplum örgütleri, şirketler ve hükümetler arasında ortaya çıkabilecek sorunların çözümünde büyük rol oynar. Bu sayede ekonomik kalkınma üzerinde olumlu yönde bir etki sağlar.·         Yaşam kalitesini arttırır.·         Sürdürülebilir kalkınmayı güçlendirir.·         Ekonomik verimliliği sağlar.·         Sosyal sermaye, sosyal refahı sağlar ve arttırır. Yani topluma fayda sağlayıcı bir niteliğe sahiptir.·         Bilgi paylaşımı ve ortak karar alma süreçleri üzerinde olumlu etkilere sahiptir.·         Sosyal sermaye, güvene dayalı insan ilişkilerinin oluşmasında büyük etkiye sahiptir. Güvene dayalı ilişkiler sayesinde toplumsal etkinlikler ve iş birlikleri daha sağlıklı şekilde yürütülmektedir.·         Sosyal sermaye üzerinde birçok alandaki meslek gruplarının çalışması, disiplinler arasındaki iş birliğini ve dayanışmayı arttırmaktadır.·         Aileler, komşular ve bireyler arasındaki ilişkileri güçlendirir.
YORUMLAR