Gazete ve dergi tirajlarında düşüş

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, bu dönemde gazete ve dergi sayısı yüzde 8.0 azalarak 5 bin 485’e geriledi ve bu yayınların yüzde 57.4’ünü dergiler oluşturdu.Aynı dönemde gazete ve dergilerin toplam tirajı da yüzde 8.0 azalarak, 1 milyar 259 milyona geriledi ve bunun yüzde 94.2’sini gazeteler oluşturdu.Türkiye’de 2019 yılında yayımlanan gazetelerin yüzde 90.8’i yerel, yüzde 7.3’ü yaygın (ulusal), yüzde 1.9’u ise bölgesel yayın yaptı.Dergilerin ise, yüzde 65.9’u yaygın, yüzde 29.5’i yerel, yüzde 4.5’i bölgesel yayın yaptı.Gazetelerin toplam tirajının yüzde 83.6’sı yaygın, yüzde 15.7’si yerel ve yüzde 0.8’ini bölgesel yayımlanan gazeteler, dergilerin ise yüzde 83.7’si yaygın, yüzde 12.9’u yerel ve yüzde 3.5’ini bölgesel yayımlanan dergiler oluşturdu.Gazetelerin yüzde 29.7’si haftalık, yüzde 28.5’i haftada iki-altı gün arası, yüzde 17.8’i aylık olarak yayımlandı.Dergilerin ise yüzde 23.4’ü aylık, yüzde 21.9’u üç aylık, yüzde 16.7’si altı aylık olarak yayımlandı.Gazetelerin yıllık tirajının yüzde 88.5’i günlük, yüzde 7.9’u haftada iki-altı gün arası, yüzde 2.0’sini haftalık olarak yayımlanan gazeteler, dergilerin ise yıllık tirajının yüzde 62.1’ini aylık, yüzde 9.8’ini üç aylık, yüzde 8.7’sini haftalık, yüzde 7.8’ini iki aylık yayımlanan dergiler oluşturdu.
YORUMLAR