a

Ege’nin ilk düşünce kuruluşu EGİAD Think Tank’tan Çin raporu


19 Mayıs 2019’da ulusal çabanın başlangıcının 100. yılına ithaf edilerek İzmir ve Ege Bölgesi’nde bir iş örgütü tarafından kurulan birinci fikir kuruluşu EGİAD Think Tank, pandemi periyodunda online olarak sunulan “EGİAD Çin Raporu-Kuşak, Yol ve Saat Kulesi” başlığı ile birinci raporunu yayınladı. Çin ile ekonomik ilgilere İzmir ve Ege Bölgesi’nden detaylı bir bakış sergileyen raporun sunumu, Asya ekonomileri ve Asya-Pasifik’te memleketler arası bağlar mevzularında uzman olan Dr. Altay Atlı tarafından gerçekleştirildi.

EGİAD Think Tank bağımsız bir fikir kuruluşu

Toplantının açılışı konuşmasını yapan EGİAD İdare Şurası Lideri Mustafa Aslan, raporun ana hedefinin büsbütün iktisat ve iş dünyası odaklı bir yaklaşımla bilgi ve yararlı içerik üretmek olduğunu belirtti. Aslan, “EGİAD Think Tank olarak, ulusal ve bölgesel sıkıntılara yönelik çalışmalar yapan, devletin ilgili organlarının karar alma süreçlerinin aktifliği artıran ve gerçek siyasetler izlenmesini sağlamak hedefiyle stratejiler oluşturan özel ve nitelikli bir araştırma merkezi olarak hareket etmesi öncelikli gayemizdir. Bu fikirlerle bir ortaya gelip EGİAD Think Tank’i tasarlarken aslında EGİAD’ın geçtiğimiz 30 yılda bir nevi niyet kuruluşuna evrilerek bu halde çalıştığını da görmüş olduk. Bunun en büyük ispatı sanırım geçmiş yıllarda hazırladığımız ekonomik raporlar ve kent raporlarıdır. Bu nedenle EGİAD Think Tank’in bağımsızlığı büyük bir kıymete sahiptir” dedi.

Çin ile ilgili araştırma fikri İzmir Büyükşehir Belediye Lideri Tunç Soyer’indir

Çin ile bağlantıların gelişiminin değerlendirildiği rapor fikrinin İzmir Büyükşehir Belediye Lideri Tunç Soyer tarafından lisana getirildiğine dikkat çeken Aslan, “Şüphesiz ki bu mevzunun seçiminde kıymetli liderimizin İzmir ile ilgili maksatlarının ve stratejilerinin tesiri büyüktür. Sonraki etapta EGİAD Genel Sekreteri Prof. Dr. A. Fatih Dalkılıç tarafından bu hususta çalışma yapılarak ülkemizdeki en uzman isimler belirlenmiş ve idare heyetimizin oybirliği ile Çin konusunda üst seviye çalışmaları olan Dr. Altay Atlı seçilmiştir. Rapor hakikaten hayli kapsamlı, somut siyasetler öneren ve İzmir için yol haritası olabilecek stratejiler sunan bir çalışmadır” diye konuştu.

İş dünyasının Çin koridorunu kullanmasını teşvik ediyoruz

T. C. Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Naciye Gökçen Kaya da Türkiye ve Çin Halk Cumhuriyeti bağlantılarının bu yıl 50. yılının kutlandığına dikkat çekerek, “Raporun bu yıla denk gelmesi çok manalı oldu. Çin ile bağlantıların güçlendiğini, ileri düzeylere taşındığını görmekteyiz. Global iktisadın değerli aktörü olarak görülen Çin Halk Cumhuriyeti ile bağlantılarımızı önemsiyoruz. Covid-19 sürecinde ilaç ve aşı temini konusundaki iş birliğimiz takdire şayandır. Fakat Çin’e karşı 20 milyar dolar dış ticaret açığı vermekteyiz. Çin’in ithalatında ise Türkiye oranı, 2.58 milyar dolarda kalmaktadır. Bu ticaret hacminin arttırılmasını istiyoruz. Çin -Orta Asya – Batı Asya koridorunun daha fazla kullanılmasını Dış İşleri Bakanlığı olarak teşvik etmekteyiz. Bu bahiste genç iş insanlarımıza büyük sorumluluk düşmektedir. Size her türlü dayanağı vermeye hazırız. Çin Başkonsolosluğunun İzmir’de tekrar açılması için çalışmalarımız da sürmektedir” sözlerini kullandı.

Rapordaki siyaset tekliflerinden başlıklar

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Çin Network’u uzman üyesi ve Hong Kong merkezli memleketler arası aktüel haber ve yorum sitesinde köşe müellifliği da yapan Dr. Altay Atlı sunduğu raporda, iki ülke ortasında giderek artan dış ticaret açığının muhakkak ölçüde telafi edilmesi gerektiğini vurguladı. Çin’in Türkiye’ye yönelik olarak, yatırım, müteahhitlik, ulaştırma, turizm ve güç bölümlerinde daha geniş açılımlar yapması beklendiği belirtilerek, “Yatırım alanındaki bağlantılarımızın derinleştirilmesi, istikrarlı ve kalıcı iş birliğinin oluşturulması açısından değerli bir süreci oluşturmaktadır. Çin ile ticaretimiz mevcut haliyle sürdürülebilir değil, zira önemli bir dengesizlik var. Bunu Çinli mevkidaşlarımıza her fırsatta anlatıyoruz ve bu bahiste artık ortamızda ortak bir anlayış var. Türkiye Çin’den daha fazla yatırım almalı” teklifinde bulunuldu.

Pazar hissesi artırma çalışmaları yapılmalı

Raporda Türkiye ile Çin ortasındaki ekonomik bağlantılar ile Nesil ve Yol Teşebbüsü bağlamında İzmir’in ve Ege Bölgesi’nin pozisyonlandırılması da amaçlanarak, birtakım ayrıntılara yer verildi: İzmir’den ve Ege Bölgesi’nden Çin’e ihracatın artırılması gayesine yönelik olarak yüksek ihracat potansiyeli taşıyan eserler için eser bazında pazara giriş ve pazar hissesi artırma çalışmalarının, Ticaret Bakanlığı, ihracatçı birlikleri ve ihracatçı firmalar ortasında Çin’e yönelik bir eşgüdüm sistemi kurularak yapılması yararlı olacaktır. Çandarlı Limanı projesi ile ilgili ayrıntılı bir fizibilite çalışması içeren ve projenin Jenerasyon ve Yol Teşebbüsü açısından ekonomik ve jeopolitik manada muhtemel getirilerini inceleyen bir evrak hazırlanarak Çin tarafına sunulmalıdır. Buna ek olarak öteki İzmir limanları ile ilgili emsal çalışmalar da yarar sağlayacaktır.

E-İhracatın artırılmasının kıymetine değinildi

Ege Bölgesi’ndeki demiryolu, karayolu, kent içi raylı sistemler ve lojistik merkezleri ile ilgili olarak devam eden, planlama evresinde olan ve gelecekte planlanan projeleri ve yatırım imkânlarını ayrıntılı bir biçimde ele alan bir rapor hazırlanarak Çin tarafına sunulmalıdır. Belirlenen öncelikli dallarda Türkiye’nin kalkınma amaçlarına katkıda bulunacak formda Çin’den teknoloji içeren direkt yatırımların İzmir’e çekilmesinin teşvik edilmesi ve bu manada İzmir’de bulunan teknoloji parklarının aktif bir biçimde devreye sokulması gerekmektedir. İzmir ve Ege Bölgesi’nden üretici firmaların ve bilhassa de KOBİ’lerin ferdî olarak ya da sektörel kümeler halinde Çin’in büyük dijital ticaret platformlarına iştiraklerinin sağlanması e-ihracatın artırılması açısından değerlidir.

İzmir ile Çin ortasında direkt uçuş imkânları değerlendirilmeli

Başta güneş ve rüzgâr gücü, besin ve tarım eserleri, makine imalat ve kimyasal eserler olmak üzere İzmir’in ve Ege Bölgesi’nin sunduğu yatırım imkânları bu dallardaki büyük Çinli firmaların üst seviye yöneticilerine direkt anlatılmalıdır. Bu alanlarda mevcut genel teşviklerin yanında Çin’e özel olarak ne üzere avantajların sağlanabileceği değerlendirilmelidir. Pandemi sonrasında Türkiye ile Çin ortasındaki uçuşların frekansının artırılması için yapılan teşebbüslere sürat kazandırılmalı ve İzmir ile Çin ortasında direkt uçuş imkânları değerlendirilmelidir. İzmir ve Ege Bölgesi’nde faaliyet gösteren turizm şirketleri ve çeşit operatörlerinin Çinli seyahat acenteleriyle iş birlikleri kurmaları, bu iş birliklerini geliştirmeleri ve bu halde Çin pazarında kalıcı olmaları sağlanmalıdır.

Kültür ve sanat faaliyetlerine tartı verilmesi

Başta turizm alanında olmak üzere Çin ile kurulan ekonomik ve ticari ilgilerde istihdam edilecek Çince bilen insan kaynağını geliştirmek hedefiyle İzmir’de Çince kurslarının açılması (Konfüçyus Enstitüleri yoluyla ve/veya üniversiteler üzerinden) ve Çince’nin yanında Çin kültürüne yönelik eğitimin de verilmesi yararlı olacaktır. WeChat Hisse ve AliPay üzere Çin’de kullanılan elektronik ödeme sistemlerinin İzmir’de ve Ege Bölgesi’nin başka kentleri ile turistik merkezlerinde de kullanılabilmesi için ülkemizde faaliyet göstermekte olan Çin bankaları nezdinde temaslar başlatılmalıdır. İzmir ve Ege Bölgesi’nde Çinli turistlere cazip gelebilecek yeni turizm paketleri ve eserlerinin tasarlanması, hayata geçirilmesi ve başta Çin’in toplumsal medya mecraları olmak üzere farklı kanallardan faal bir biçimde tanıtımlarının yapılması gerekmektedir. Bu manada kültür ve sanat faaliyetlerine yük verilmesi, sıhhat, spor ve kongre turizmine yönelik eserlerin çeşitlendirilmesi isabetli olacaktır.

Adnan Menderes Havalimanı “Çin Dostu” havalimanı haline getirilmeli

İzmir Adnan Menderes Havalimanı, İstanbul Havalimanı üzere bir “Çin Dostu” havalimanı haline getirilmelidir. 2015’de açılan, fakat 2019’da operasyonel sebeplerden ötürü faaliyetine orta verildiği bildirilen Çin Halk Cumhuriyeti İzmir Başkonsolosluğu’nun yine açılması için diplomatik kanallar üzerinden gerekli teşebbüslerin yapılması sağlanmalıdır. Ege Bölgesi’nin öbür kentlerinde Çin’in fahri konsolosluklar tesis etmesi teşvik edilmelidir. İzmir’in mahallî idaresi ve mahallî iş örgütleri tertipli olarak ve yapılandırılmış bir biçimde Ticaret Bakanlığı ve Türkiye’nin çatı iş örgütleri ile diyalog halinde Çin ile ilgili olarak yapılmakta olan çalışmalara bölgesel katkı sunmalı, bölgenin tercih ve önceliklerinin Çin ile ilgili olarak ulusal seviyede hazırlanan planlara yansıtılmasını temin etmelidir.

Çin Çalışma Kümesi oluşturulmalı

İzmir’deki iş insanı örgütleri ile Ege Bölgesi’nin başka kentlerindeki örgütler ve odalar ortasında bir Çin Çalışma Kümesi oluşturulmalı ve bu çalışma kümesinin sistemli olarak toplanarak Çin ile olan bağlantılarda durum değerlendirmesi yapması ve alandaki datalardan beslenen teklifler getirmesi sağlanmalıdır. Ege Bölgesi’nin kentleri ile Çin kentleri ortasındaki kardeş kent bağlarına yenileri eklenmelidir. 2019 yılında Çin’in onur konuğu olduğu İzmir Enternasyonal Fuarı’na bu ülkeden her yıl güçlü bir iştirakin sağlanması teşvik edilmelidir.

YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Gübre tedarikini kesintisiz sürdüren GÜBRETAŞ, 2020’yi rekorla tamamladı

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

Sperrmüll Berlin

Bursa escort Altınşehir escort Gemlik escort Görüklü escort Gürsu escort İnegöl escort Mudanya escort Kestel escort Nilüfer escort orhangazi escort Yıldırım escort Dubai escort porno izle sex hikayeleri seks hikayeleri porno paply.org