kuşadası escort

İzmir escort Bursa escort Ankara escort Antalya escort Eskişehir escort Konya escort Kayseri escort İzmit escort Alanya escort Kocaeli escort Kuşadası escort Gaziantep escort Malatya escort Diyarbakır escort Denizli escort Samsun escort Adana escort Bodrum escort Dubai Escort

Sigorta Tatbikatçıları Derneği Başkanı Altıngöz: “Çatı kanun tasarrufları büyütür”

Sigorta Tatbikatçıları Derneği ismine Lider Fahri Altıngöz, İktisat Islahat Paketinde Sigorta Kodifikasyonunun yer alması gerektiğini bildirdi.

Sigorta Tatbikatçıları Derneği ismine bir açıklama yapan İdare Şurası Lideri Fahri Altıngöz “Sigortacılık bölümünün gelişimi için sigorta kodifikasyonuna muhtaçlık olduğunu, tek bir çatı kanun yapılanmasının iktisat ıslahat paketinin gayesine da uygun olacağını, kesimin büyümesinin kamunun yükünü azaltıcı bir misyonun yanı sıra tasarruf oranımıza da olumlu katkı sağlayacağını” söyledi ve kelamlarına şöyle devam etti:

“Sayın Cumhurbaşkanımız 2021 yılı ekonomik ıslahat paketinin maksadının; makroekonomik istikrarın temini ile rekabetçi üretim ve verimlilik artışlarının sağlanması olduğunu belirtti. Ana ıslahat alanları olarak ise, yapısal ve makro ekonomik siyasetler başlıklarının belirlendiğini söz etti.”

Sigortacılık kesiminin gelişimi için, sigorta kodunun tek bir çatı kanun olarak tekrar kaleme alınması gerektiğine vurgu yapan Lider Altıngöz, “Sigortacılık mevzuatının tek ve kapsamlı bir metinde toplanması ve mevzuat kararları ortasında eşgüdümün sağlanması gayesiyle, tek bir kamu otoritesinin yetkili kılınması daha yanlışsız ve gerçekçi bir tahlil olacaktır” tabirlerini kullandı.

Bu uygulamayı geçmişten örnekler vererek anlatan Lider Altıngöz şunları kaydetti:

“Bilindiği üzere, Osmanlı Devleti’nde kara sigortası niteliğindeki sigorta kontratlarına ait birinci düzenleme 1906 tarihlidir. Sigortaya ait bu birinci kararlar, 1850 tarihli Kaanunname-i Ticaret’in (Ticaret Kanunu) Eklerinden biri olarak yürürlüğe konulmuştur. Cumhuriyet periyodunda sigorta mukaveleleri hakkındaki kararlar birinci olarak 1926 yılında çıkarılan Ticaret Kanunu’nda yer almıştır. 2’nci Dünya Savaşı sonrasında 1956 yılında (1957-2012 yılları ortasında yürürlükte kalan) 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu kabul edilmiş ve sigorta kontratı bu kanunun 5’inci Kitabını oluşturmuştur. 6762 sayılı (1956 tarihli) TTK’nın Gerekçe’sinde şu açıklama mevcuttur: ’……her nevi sigortalara mütaallik esasların, tasarının beşinci kitabında bir ortaya toplanması münasip görülmüştür. Bununla bir arada asıllı değişiklikler teklif edilmemiştir. Zira hazırlanmakta olan sigorta kodunun yürürlüğe girmesi vaktine kadar geçecek mühlet içinde bugünkü durumu değiştirmeyi gerektiren âcil bir sebep yoktur.”

Günümüzde sigortaya ait yasal düzenlemelerin çok sayıda kanuna dağıtıldığına dikkat çeken Lider Altıngöz, “1956 yılında ‘hazırlanmakta olduğu’ belirtilen sigorta kodu, 2011 yılında maddeleşen (yeni ve en son) Türk Ticaret Kanunu’nun hazırlandığı sırada hala şekillenmiş olmadığı üzere bugün de şimdi tamamlanmamıştır. Öne çıkan kimilerini kısaca belirtirsek, sigorta kontratı büyük kısmı itibariyle TTK içinde, tüketici mukavelesi niteliğini taşıyan (taraflarından biri tüketici olan) sigorta mukavelelerine uygulanacak kurallar Tüketicinin Korunması hakkında Kanun’da, devletin sigortacılık faaliyetini ve bu faaliyeti yürüten oyuncuları (sigorta ve reasürans şirketleri, TSB, sigorta aracıları (acenteler ve brokerler), eksperler, aktüerler) düzenleme ve denetlemesine ait kurallar Sigortacılık Kanunu’nda, trafik sigortasına ait özel düzenleme Karayolları Trafik Kanunu içinde, afet sigortalarına ait kimi kararlar Afet Sigortaları Kanunu içinde, tarım sigortalarını düzenleyen kararlar Tarım Sigortaları Kanunu içinde bulunmaktadır” açıklamasında bulundu.

Birçok yasal metinde de sigorta ile ilgili yasal kararlar mevcut olduğunu bildiren Lider Altıngöz, “Bütün bu kararların tek bir kapsamlı metinde toplanması ve kararlar ortasında eşgüdümün sağlanması maksadıyla tek bir kamu otoritesinin yetkili kılınması daha yanlışsız ve gerçekçi bir tahlildir. Şu anda, değişik kanunların farklı Bakanlıkların misyon ve yetki alanına girdiği dikkate alınırsa, sigorta ile ilgili kararların maddeleştirilmesi, değiştirilmesi konusunda her seferinde öteki bir kamu makamının sevk ve idaresi kelam konusu olmaktadır. Bu da gereken tahlillerin vaktinde benimsenmesini zorlaştırmaktadır. 1956 tarihli TTK’nın sigortaya ait düzenlemesi yarım yüzyıldan uzun bir vakit boyunca çabucak hemen hiç değişikliğe uğramadan, donmuş vaziyette uygulamada kalmıştır. Bu kararlar aracılığıyla gereksinimlerin karşılanması mümkün olamamış ve ülkemizde sigortacılığın beklenen seviyede gelişmesi sekteye uğramıştır” bilgisini verdi.

2011 tarihinde TBMM’de kabul edilen TTK’nın, sigorta hukuku ile ilgili düzenlemelerin gereksinimleri karşılama açısından kâfi bulunmadığını tabir eden Lider Altıngöz kelamlarını şöyle tamamladı:

“Gereken yenileştirmeleri gecikmeden yapabilmek için, sigortayı öteki mevzulardan ayrıştırmak ve bir bütünlük içinde sırf sigortaya ait bir kodifikasyonda toplamak gerekmektedir. Almanya, Fransa ve İsviçre’de sigorta (Ticaret Kanunu gibi) geniş kapsamlı yasalar içinde bir alt başlık olarak değil, bağımsız bir kanun yahut kod olarak düzenlenmektedir: Almanya’da VVG (sözleşme kanunu) ve VAG (düzenleme ve denetleme kanunu); İsviçre’ de LCA (sözleşme kanunu) ve Fransa’da Code des Assurances (sigorta kodifikasyonu) mevcuttur. İngiltere’de de MIA (Deniz Sigortaları Yasası) ve Insurance Act 2015 münhasıran sigortaya ait (başka hususu içermeyen) maddelerdir.”

Sigorta Tatbikatçıları Derneği’nin geçen hafta yapılan genel heyetinde İdare Konseyi Asıl Üyeliklerine Fahri Altıngöz (Aksigorta) Faruk Ömrüuzak (İstanbul Üniversitesi – TSEV), Menekşe Uçanoğlu (IUC), Ahmet Yaşar (Quick Sigorta), Mehmet Kalkavan (TSEV), Muhittin Karaman (Milli Re), Süha Çele (Eureko Sigorta) getirilmişti.

YORUMLAR

Dubai escort porno izle sex hikayeleri seks hikayeleri porno paply.org