https://www.optimushaber.com/gundem/bodrumun-en-unlu-mekanlari-teker-teker-muhurlendi-44976/
https://www.optimushaber.com/siyaset/oc-neyin-kisaltmasi-11638/
https://www.optimushaber.com/saglik/cinsel-iliskide-en-yuksek-seviyede-performansin-ilaci-bulundu-65639/
https://www.optimushaber.com/saglik/cinsel-iliski-sirasinda-hangi-sekilde-ne-kadar-kalori-yakiyorsunuz-64457/
https://www.optimushaber.com/saglik/20-30-fark-etmez-cinsellik-herkes-icindir-her-yasa-cinsellik-onerileri-64027/
https://www.optimushaber.com/saglik/ergenlik-doneminde-cinsellik-ailelerin-davranisi-nasil-olmali-63683/
https://www.optimushaber.com/saglik/cinsel-durtuler-nasil-arttirilir-performans-ve-zevk-arttirici-6-yol-63228/
https://www.optimushaber.com/saglik/cinsel-zevki-doruklara-cikaracak-g-noktasi-hakkinda-bilinmesi-gereken-her-sey-62368/
https://www.optimushaber.com/saglik/cinsel-hayat-motivasyonu-etkiler-mi-61948/
https://www.optimushaber.com/saglik/cinsel-iliskiyi-daha-zevkli-hale-getirecek-4-oneri-61459/
https://www.optimushaber.com/saglik/cinsel-icerikli-mesajlasmalar-saglik-sorunlarina-neden-oluyor-58960/
https://www.optimushaber.com/saglik/cinselligi-iyi-opusmek-atesliyor-iyi-opusmek-icin-58182/
https://www.optimushaber.com/saglik/cinsel-iliski-sonrasin-kadin-ve-erkek-tavirlari-57738/
https://www.optimushaber.com/saglik/en-sik-karsilasilan-cinsel-korkular-ve-cinsel-baskilar-56551/
https://www.optimushaber.com/saglik/kadinlarda-ve-erkeklerde-cinsel-istek-azalmasi-neden-olur-54803/
a

OMÜ’den “toplu iş görüşmeleri” açıklaması

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), “toplu iş görüşmeleri” hakkında basın açıklamasında bulundu. Açıklamada, “OMÜ ile Türkiye Sıhhat Emekçileri Sendikası ortasında yapılan toplu iş görüşmeleri süreciyle ilgili basın yayın organları ve toplumsal medyada tek taraflı ve eksik bilgilendirmeye dayalı haber, yorum ve değerlendirmelere yer verildiği görülmektedir. Hasebiyle kamuoyunun yanlışsız bilgilendirilmesi hedefiyle açıklama yapma zarureti hâsıl olmuştur” denildi.

OMÜ Rektörlüğü imzasıyla yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi:

“Üniversitemiz Hastanesinde ve Diş Hekimliği Fakültesinde 17 nolu sıhhat ve toplumsal hizmetler iş kolunda vazifeli sıhhat personellerimizin 01 Ocak 2019-31 Aralık 2020 tarihleri ortasında yürürlükte bulunan toplu iş kontratı sona ermiş ve yetkili Türkiye Sıhhat Personelleri Sendikası temsilcileriyle toplu görüşmelere başlanılmıştır. Toplu görüşmelerde Üniversitemizin emeli 17 nolu sıhhat iş kolunda vazife yapan sıhhat emekçilerimizin global bir salgınla topyekûn uğraş verdiğimiz bir devirde emeklerinin karşılığı olarak fiyat ve toplumsal haklarını mevcut kazanımlarının üzerine çıkarmaktır. Toplu görüşmelere Üniversitemiz ismine katılan komite görüşme sürecinde diyalog, uzlaşı, tahlil odaklı tavır sergilemiş, sendika tekliflerini hassasiyetle kıymetlendirmiş, görüşmelerin masada tamamlanabilmesi için Üniversitenin imkan ve kaynaklarını zorlamış, istisnasız tüm görüşmelere heyet halinde iştirak sağlanmıştır. Lakin 6356 sayılı Sendikalar Kanunu ve Toplu İş Mukavelesi Kanunu’nun 47/3. unsurunda öngörülen görüşme müddeti içerisinde 40’a yakın idari ve mali bahiste muahede sağlanabilmiştir. Mutabakat sağlanamayan hususlar ile ilgili görüşmeler 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Kontratı Kanunu’nun 50. hususu gereği arabulucu etabında devam etmiş, muahedenin masada tamamlanabilmesi maksadıyla Üniversitemiz kurul lideri tarafından arabulucudan yasal mühlete ek olarak ek müddet talebinde bulunulmuş, fakat tüm özveri ve uğraşlarımıza karşın ek 4 husus üzerinde muahede sağlanabilmiştir. Görüşmelerin komiteler ortasında devam ettiği süreçte yetkili sendika temsilcisi internet üzerinden yayın yapan bir televizyon programına katılarak devam eden görüşmelere ve sıhhat emekçilerimize müspet istikamette rastgele bir katkı, kazanım sağlamayacak Üniversite üst idaresini töhmet altında bırakacak açıklamalarda bulunmuştur. Komiteler ortasındaki görüşme ve değerlendirmelerin devam ettiği süreçte bu neviden açıklamada bulunulmasının toplu görüşmelere katkısı olmadığı üzere taraflar ortasındaki bağlantısı de zora sokmuştur. Gelinen noktada üzerinde uzlaşılamayan hususlarla ilgili toplu iş mukavelesi 6356 sayılı Yasa kapsamında yüksek hakem şurası etabında devam etmektedir. Yüksek hakem şurasından çıkacak karar 6356 sayılı Kanun’un 51. unsuru gereği kesin ve toplu iş mukavelesi kararında olduğundan taraflar için geçerli ve bağlayıcı olacaktır. Yüksek hakem heyeti toplu iş uyuşmazlıklarının çözümlenmesinde yetkilendirilmiş Anayasal bir organdır. Gerçekten Üniversitemizin ofis iş hizmet kolunda 01 Ocak 2020-31 Aralık 2021 tarihleri ortasında yürürlükte olan toplu kontrat kararları yüksek hakem heyeti tarafından karara bağlanmış ve 10 nolu ofis iş kolunda uygulanmaktadır.”

Açıklamanın devamında şöyle denildi:

“Üniversitemiz ismine yetkili sendika ile toplu iş görüşmelerine katılan komite Üniversitemiz Rektörü tarafından görevlendirilmiş olup; kurul lideri Rektör yardımcısı Prof. Dr. Recep Sancak katıldığı toplu görüşmelerde Rektör ismine yetki kullanmıştır. Toplu görüşmelerde Üniversitemiz ismine sendikaya yapılan teklifler Üniversite Hastanesinin mali yapısı, gelir masraf istikrarı gözetilerek, Hastanemizde yürütülen hizmetlerin aktif, kaliteli ve verimli bir formda devamını sağlamaya yönelik, emsal Üniversite toplu mukaveleleri de göz önünde bulundurularak gerçekleştirilmiştir. Mahallî ve toplumsal medyada Üniversitemize yöneltilen ‘sağlık çalışanlarımızın müddeti sona eren toplu kontrattaki mevcut kazanımlarının ellerinden alınmaya çalışıldığı, sıhhat çalışanlarımızın 3 yıldır artırım ve enflasyon farkı alamadıkları, maaşlarının başka kurumlarda çalışan çalışanlardan düşük olduğu’ tezleri, kasıtlı ve kamuoyunu yanlış yönlendirmeye, Üniversitemiz hakkında kamuoyunda olumsuz algı oluşturmaya yönelik bir uğraş olup, somut gerçeklikle bağdaşmamaktadır. Şöyle ki; aşağıda tablo halinde sunulan bilgilerden de anlaşılacağı üzere 696 sayılı Kanun Kararında Kararname ile taşerondan daimi personel takımına geçerek Sıhhat Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünde mevcut toplu kontrata 2020 Kasım ayı prestijiyle dâhil olan ve tabloda örnekleri verilen hizmet kümelerinin ele geçen fiyatlarında ortalama yüzde 33 civarında artış olmuştur. Son bir yıl içerisindeki mevcut fiyat artışının yok sayılarak kamuoyundan gizlenmesi, hak arama eforundan öte Üniversitemizi kamuoyunda güç durumda bırakma maksatlı bir çarpıtmadır. Sıhhat personellerimizin Kasım 2020 tarihinde Üniversitemiz Hastanesinde mevcut yürürlükte olan toplu kontrata dahil olmaları nedeniyle bugüne kadar toplam 10 milyon 378 bin 584 TL fiyat ve toplumsal haklar hatta enflasyon farkı dahi kendilerine ödenmiştir. Tüm bu somut gerçeklikler görmezden gelinerek yapılan açıklama, yorum ve değerlendirmeler somut gerçeklere alışılmamıştır. Bilhassa ve değerle belirtmek isteriz ki Üniversitemiz ismine 10 nolu hizmet kolunda faaliyet gösteren sendika ile yapılan toplu mukavele kararları gereği personellerimizin eline geçen fiyat ile 17 nolu hizmet kolunda çalışan sıhhat emekçilerimizin eline geçen fiyatlar aşağıdaki tablodan da anlaşılacağı üzere birbirine yakındır. Her iki tabloda 17 nolu hizmet kolunda çalışan sıhhat emekçilerimize ödenecek olan fiyata (ele geçen) hukuksal süreci devam eden toplu mukavele ile kazanılacak mali ve toplumsal haklar toplu kontrat imzalanmadığı için yansıtılmamıştır. 10 nolu ofis iş hizmet kolunda çalışan işçinin eline geçecek fiyatın hesabında ise 2020-2022 yılı için geçerli olan toplu mukaveleden kaynaklı mali ve toplumsal haklar fiyata ek edilmiştir.17 nolu sıhhat hizmet kolunda 2020-2022 yılları ortasını kapsayacak toplu mukavele imzalandığında ise sıhhat personellerimizin ele geçen fiyatları 10 nolu ofis iş hizmet kolunda çalışan emekçilerimize eşit ya da üzerinde olacaktır. Görüleceği üzere personel fiyatlarının ödeneceği bütçelerde (genel bütçe, döner sermaye bütçesi) bir ayrım yapılmaksızın emekçilerimize eşit fiyat ödeme konusunda azami uğraş gösterilerek eşit fiyat prensibi büyük ölçüde sağlanmıştır. Ayrıyeten pandemi devrinde sıhhat emekçilerimize dayanak olmak maksadıyla bulaşıcı hastalıklarla çaba edilen ünitelerimizde misyon yapan çalışanlarımıza ek ödeme yapılmıştır. Emeli üyelerinin hak ve menfaatlerini korumak olan sendika temsilcisinin üyeleri ismine Anayasa ve maddelerimizde garanti altına alınmış demokratik hak ve aksiyonlarına hürmet duymakla birlikte; sürece katkı sağlamayan, demokratik hak arayışının sonlarını aşarak Üniversite hukukî kişiliğinin, üst idaresinin, görüşmelere katılan kurul üyelerinin kişilik haklarına atak teşkil eden açıklamalarla ilgili haklarımızın gizli tutulduğunun bilinmesini isteriz. Pandemi sürecinde en ön cephede fedakârca, özverili ve samimi bir biçimde çaba veren sıhhat çalışanlarımızın her bir ferdine minnettarız. OMÜ ailesinin modülü olan ve misyonlarını azimle yerine getiren sıhhat çalışanlarımızın haklarına halel getirilmeyecektir. Kamuoyunun bilgilerine hürmetle sunulur.”

YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Aydem Enerji, 8 grup şirketiyle Türkiye’nin En İyi İşverenleri Listesi’nde

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.