GÜBRETAŞ, tarımsal üretimin devamlılığı için çalışmalarını sürdürüyor

Ana hissedarı Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri’yle oluşturduğu güçlü işbirliği sayesinde GÜBRETAŞ, Covid-19 salgını sürecinde bilhassa çiftçilerin muhtaçlık duyduğu her türlü gübreyi yüksek kalite ve uygun fiyatla sunduğunu ve çiftçilerin yanında olmaya devam ederken, pazardaki liderliğini de güçlendirdiğini açıkladı.

2020 yılında 2 milyon ton üzerinde rekor satışla Türkiye’deki kimyevi gübre tüketiminin üçte birini tek başına karşılayan GÜBRETAŞ, kuruluş misyonu doğrultusunda ziraî verimliliği artırmaya yönelik eser ve hizmetlerini artan tempoyla devam ettirdiğini duyurdu. 2021 yılına yeni maksatlarla başlayan şirket, bu periyotta memleketler arası gübre piyasasındaki emtia ve hammadde fiyatı artışlarından kaynaklı kesimdeki arz ve tedarik zahmetini aşmak için kıymetli rolünü sürdürüyor. Bu kapsamda kesimde fiyat istikrarının sağlanmasını hedefleyen şirket, çiftçilerin muhtaçlık duyduğu gübre taleplerinin karşılanması için üretim ve tedarik alanında tüm imkanlarını seferber ederek operasyonel faaliyetlerini planlanan halde aralıksız gerçekleştirdiğini açıkladı.

Şirketin öncelikli misyonunun ziraî üretimde verimlilik ve sürdürülebilirliği sağlamak olduğuna dikkat çeken GÜBRETAŞ Genel Müdürü İbrahim Yumaklı, bölümdeki yeni gelişmeler hakkında birtakım değerlendirmelerde bulundu.

Son 5 yıllık ortalamaya bakıldığında ülkemizde yılda 6 milyon ton civarında gübre tüketimi gerçekleştiğini belirten Genel Müdür Yumaklı, “Kimyevi gübre bölümünde üç temel hammadde var; azot, potasyum ve fosfat… Ne yazık ki bölümle ilgili bu temel yeraltı kaynakları ülkemizde bulunmadığı için büyük oranda yurtdışından ithalat yoluyla karşılanmaktadır. Türkiye olarak dünyadaki gübre tüketiminde yalnızca yüzde 1,5 hisseye sahip olduğumuz ve bu gübrelerin hammadde muhtaçlığının da yaklaşık yüzde 90’ını yurtdışından karşıladığımız göz önüne alındığında, bölümün memleketler arası piyasalardaki arz ve fiyatlara nazaran formlandığı görülür. Üstelik yurtdışından döviz ile ithal ettiğimiz bu eserleri, iç piyasada TL olarak üreticiye ulaştırmak da hammadde fiyatlarındaki dalgalanmanın yanı sıra döviz kurlarıyla ilgili finansal riskler getirebilmektedir” dedi.

Şirketin ziraî üretimin sürdürülebilirliği için her vakit eser bulunurluğunu sağlamaya öncelik verdiğine dikkat çeken Yumaklı, “Bitki besleme eserleri, ünite alandan azamî randıman alınacak formda tarım üretiminin sürdürülmesi ve ülke nüfusunun besin arz güvenliğinin sağlanması ismine en temel girdilerden biridir. Yapılan araştırmalara nazaran tarım girdi maliyetleri içinde yüzde 15-20 civarında hisseye sahip olan gübre, ziraî verimlilik artışına ortalama yüzde 50 civarında katkı sağladığı için tüm dünyada değerli bir yere sahip. Pazar hissesiyle kesime liderlik eden şirketimiz, ziraî üretimdeki gübre gereksiniminin yüzde 30’dan fazlasını tek tek başına karşılamakta. Bu muvaffakiyet, çiftçiye sağladığımız kaliteli eser ve hizmetlerin yanında en öncelikli prensibimizin kesintisiz gübre tedarikini sürdürmek olmasının bir sonucudur” sözlerini kullandı.

Memleketler arası fiyat artışları ve salgın nedeniyle yaşanan kısıtlar

Gübre fiyatlarının yalnızca yurtiçindeki döviz kuru hareketlerine nazaran belirlenmediğini, birebir vakitte büyük oranda milletlerarası piyasalardaki gübre hammadde fiyatları, global arz-talep imkanları ve son bir yılda global salgın tesirlerine nazaran şekillendiğini vurgulayan Yumaklı, “Geçen yıl başlayan global Covid-19 salgını nedeniyle gübre hammadde fiyatlarında da yükseliş trendi yaşanmakta. Biz de buna karşı üretim, tedarik ve sevkiyat süreçlerinde gerekli aksiyonları almaktayız” diye konuştu.

Koronavirüs salgını nedeniyle memleketler arası piyasalarda kimyevi gübre fiyatlarının ortalama yüzde 60’tan fazla ve navlun-nakliye maliyetlerinin ise yüzde 50’nin üzerinde artış gösterdiğine dikkat çeken Yumaklı,“Bununla birlikte gübre hammaddesi üreten kimi ülkelerin kendi iç pazarlarını öncelemeleri ve ihracata kısıtlamalar getirmeleri nedeniyle dünya genelinde gübre tedarikinde sıkıntılar yaşanmaktadır. Örneğin üre gübresinde dönem öncesi yapılan kontakların bir kısmı, bu küresel üreticiler tarafından iptal edilmiştir. Buna karşın şirket olarak bölüm liderliğinin getirdiği sorumlulukla üretim planlamamız ve aylar öncesinde yaptığımız tedarik planlarında alternatif tahlil metotlarını de kullanarak çiftçilerimize gübre tedariki sağlama kelamımızı yerine getirmekteyiz. Tedarik derdi olan birtakım klasik eserlerin yerine ikame eser olarak Ar-Ge deneyimimizle geliştirilen özel eserleri sunarak da çiftçinin işini kolaylaştırdık” dedi.

GÜBRETAŞ – Tarım Kredi işbirliğiyle bölümde örnek uygulama

GÜBRETAŞ’ın ana hissedarının Türkiye’nin büyük çiftçi kuruluşu Tarım Kredi Kooperatifleri olduğunu belirten Yumaklı, “Şirketimizin yüzde 75 payı Tarım Kredi Kooperatifleri’ne ilişkin olup, kalan yüzde 25’i ise Borsa İstanbul’da süreç görmektedir. Bu tarafıyla kendimizi yüzde 100 halkın şirketi olarak görüyor ve bunun sorumluluğunu yerine getirmek için daha büyük bir eforla çalışıyoruz. Ticaret ve sermaye piyasası kanunlarına nazaran faaliyetlerini yürüten GÜBRETAŞ, bir anonim şirket olarak kar ve ziyanından ortaklarına karşı sorumludur. Bununla birlikte şirketimiz, Tarım Kredi’nin bitki besleme alanındaki şirketi olması nedeniyle bu alanda kıymetli bir role sahiptir. 2001 yılından beri devam eden başbayilik kontratıyla Tarım Kredi Kooperatifleri’nin kimyevi gübrede tek tedarikçisi olan şirketimiz, bu stratejik işbirliği çerçevesinde dalda eser bulunurluğunu garanti altına almak, yılın tamamı için tedarik idaresini sürdürmek ve çiftçiler lehine fiyat rekabetiyle dalda dengeleme açısından ziraî üretimin sürdürülebilirliğine katkılar sağlamaktadır” diye konuştu.

Tarım Kredi ve GÜBRETAŞ ortasındaki işbirliğinin tedarik planlama açısından bölüme örnek olacak bir uygulama olduğunu vurgulayan Yumaklı, aksi halde bu kadar yüksek hacimli bir eserde çiftçinin kimyevi gübre muhtaçlıklarının vaktinde karşılanmasının operasyonel açıdan mümkün olamayacağına dikkat çekti. Bu operasyonel planlama sayesinde şirketlerinin son yıllarda istikrarlı biçimde artan satışlarını geçen yıl 2 milyon ton üzerine çıkarmayı başardığını hatırlatan Yumaklı, “Ürün bulunurluğuyla ilgili vurgulanması gereken bir öbür konu ise Tarım Kredi ve GÜBRETAŞ’ın Türkiye’nin 81 vilayetinde tarım yapılan her noktaya dağıtım yapmasıdır. Şirketimiz, kendi ürettiği ve yüksek randıman artışı sağlayan bitkiye özel eserlerinin de ortasında yer aldığı 120’den fazla gübre çeşidiyle bin 850’si Tarım Kredi Kooperatifi olmak üzere 2 bin 750 satış noktasında üreticilere hizmet sunmaktadır. Başka kooperatif ve birliklerin, bölgesel ya da dönemsel faaliyet göstermeleri nedeniyle üreticilerin tüm taleplerini tam olarak karşılaması mümkün olamamaktadır” tabirlerini kullandı.

İlkbahar gübre taleplerinin tedarik planlaması, geçen sonbaharda başladı

Kimyevi gübrelerin yılın belli periyotlarında tüketilmesinin, siparişleri döneminden evvel tedarik etme zorunluluğunu getirdiğini aktaran Yumaklı, “Kimyevi gübre üretiminde girdi olarak kullandığımız birçok hammadde ve emtia, yurtdışından deniz nakliyatıyla ülkemizdeki farklı lojistik üslerine getiriliyor. Burada milyon tonlarla söz edilen bir eser ölçüsünden bahsediyoruz. Çoğunlukla yurtdışından getirilen, kimi vakit da ülkemizde üretilen bu çeşitli eserleri, şirket olarak yurtiçinde yılda 80 bin civarında kamyon hareketiyle 5 binden fazla noktaya kullanım devrinden evvel ulaştırmaya devam ediyoruz” açıklamasında bulundu.

Yumaklı, eser tedarikiyle ilgili hazırlık süreçlerini de şu sözlerle özetledi: “Şirketimizin tedarikteki yaklaşımı; en kaliteli eseri en uygun fiyata yurtiçi ya da yurtdışından temin edip üreterek çiftçilere ulaştırmaktır. Üretimi dışındaki eserler ve hammaddeleri imkanlar ve piyasa kuralların elverdiği ölçüde yurtiçindeki firmalardan temin ederek kaynakların yurtiçinde kalmasını sağlamak şirketimizin bir öteki önceliğidir. Rastgele bir aksaklığın yaşanmaması ismine üretim ve tedarik planlamalarını aylar öncesinden yapıp gübre siparişlerini döneminde teslim etmek zorundayız. 2021 ilkbahar periyodunda tarımda kullanılacak gübrelerin tedarik planlamasını, Tarım Kredi Kooperatifleri’nden gelen talep ve sevk projeksiyonu doğrultusunda 2020 sonbaharında başlattık. Tarım Kredi, kimyevi gübre siparişlerini yılda iki devir halinde kooperatif, eser ve ay bazında şirketimize bildirmektedir. GÜBRETAŞ, Tarım Kredi siparişlerinin yanı sıra pazar hissesiyle orantılı olarak bayiler ve öteki müşterilerden gelecek varsayımı gübre taleplerine nazaran tedarik, üretim ve lojistik planlamalarını dönem başlamadan aylar öncesinde yapmaktadır”.

Gübre fiyatlarında yaşanan değişimle ilgili olarak, “Ürünler ve hammaddeler birkaç ay öncesinden tedarik edilirken yalnızca o günün fiyat hareketleri değil, bunların yanı sıra dönemsel ekonomik gelişmeler, tarım ve gübre dalında ilgili döneme yönelik öngörüler, eserlerin uzun yıllar fiyat ortalaması, stoklama maliyetleri, finansman sarfiyatları üzere birçok mevzu kıymetlendirilerek satın alma kararı verilmektedir” diyen Yumaklı, şirket olarak çiftçilere en uygun fiyatlarla gübre sağlayabilmek için alternatif tedarik teknikleri de kullandıklarını belirtti. Yumaklı, “Sektörde vakit zaman fırsat alımı olarak nitelenen bir tedarik formu kelam bahsidir. GÜBRETAŞ da koşullar uygun olduğunda fırsat alımları yapıp paçal maliyetlerini minimize ederek, çiftçiye daha uygun fiyatlarla yılın 12 ayında da kesintisiz olarak eser sunma gayretini sürdürmektedir” dedi.

Bu kuvvetli devirde Tarım Kredi ve GÜBRETAŞ’ın işbirliği sayesinde çiftçilerin global salgına karşın 2020 yılında gereksinim duydukları kimyevi gübreleri uygun fiyata ve vaktinde temin ettiklerini belirten Yumaklı, içinde bulunduğumuz 2021 ilkbahar döneminde da Tarım Kredi Kooperatifleri’nin ortaklarına piyasadaki en uygun fiyata eser tedarikini sürdürdüğünü vurguladı.

“Şirketimizin çiftçi nezdindeki kalite algısı, talebi artırıyor”

GÜBRETAŞ’ın yüksek randıman artışı sağlayan kaliteli bitki besleme eserlerinin yanı sıra fiyatsız ziraî danışmanlık hizmetleriyle de çiftçilere inanç veren bir marka olduğunu belirten Yumaklı, “Şu an bölümde akredite laboratuvara sahip olan tek firma GÜBRETAŞ’tır. Garanti edilen bitki besin unsuru içeriklerinin tam olması, insan sıhhatine ziyanlı unsur bulunmaması üzere kalite standartları konusunda şirketimiz uzun yıllardır kesimde kalite ismine emsal teşkil ediyor. Kalite standardını sağlama ve müdafaa ismine gösterdiğimiz tüm bu uğraş, markamızın çiftçiler nezdinde kalite ve itimat ile anılmasını sağlamıştır. Çünkü tarımda verimliliğin, bolluk ve rahmetin, kaliteli gübreyi gerçek biçimde kullanmaktan geçtiğini her fırsatta söz etmekteyiz” diye konuştu.

YORUMLAR