a

Eğitim Bir-Sen’den eğitimde öğrenme kaybına tespit ve öneriler

Eğitim Bir-Sen Lideri Ali Yalçın, “Az sayıdaki öğrenci dersleri sistemli takip etme ve müfredatı öğrenme imkanına sahip iken, başka taraftan hayli büyük oranda öğrenci dersleri nizamlı takip edemediğinden müfredatı öğrenme imkanından mahrum kalmıştır. Bu ise eğitimde eşitsizliklerin salgın sürecinde daha da derinleştiğini açık bir formda göz önüne sermektedir” dedi.

Eğitim Bir-Sen Genel Lideri Ali Yalçın, Konfederasyonun Genel Merkezinde pandemi sürecinde eğitimin uzaktan devam etmesi üzerine, eğitim sürecinin işleyişine ait tahlilleri ve öğrencilerin öğrenme kayıplarına tahlil üretme çalışmalarını ele alan basın toplantısı düzenledi.

Eğitim Bir-Sen Lideri Yalçın, yapılan araştırmanın uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin öğrenme kayıplarının telafi edilmesine, öğrenciler ortası eşitsizliklerin en aza indirilmesine ait faal siyasetlere rehberlik etmesinin bir çaba olduğunu belirterek, “Salgın hayatın tamamını doğal olarak etkilemiş durumda. İktisattan çalışmaya, sağlıktan eğitime, üretim kesimine varan kadar her tarafı etkilemiş durumda. Birinci başlardan salgının tesirinin azaltılması için dünya genelinde içinde bulunduğumuz kesim itibariyle eğitime de orta verilmiş yüz yüze eğitim ileriye atılmıştır. Salgının denetim altına alınmasıyla birlikte birçok ülke, uzaktan eğitimin uzamasının, okuldan uzak kalan öğrencilerin öğrenme kayıplarını ve eşitsizlikleri derinleştirme riski taşıması sebebiyle okulların yüz yüze eğitime açılması öncelikli hale gelmiştir. Eğitim-Bir-Sen olarak, salgın sürecinde ortaya çıkan ülkemizdeki öğrenme kayıplarına dikkat çekmek maksadıyla ‘Pandemi Devrinde Öğrenme Kaybı: Tespit ve Öneriler’ başlıklı raporu hazırladık. Dünyada şu an öğrenme kayıplarına ait çok önemli araştırmalar yapılıyor. Ülkemizde de bu manada yapılmış birinci çalışma özelliğini taşıyor” dedi.

“Öğrenme kayıplarını gidermeye yönelik siyasetler geliştirilmeli”

Türkiye’de uzaktan eğitim sürecinde teknolojik imkanların yetersizliği kimi öğrencilerin derslere bağlanamaması ve fırsat eşitsizliği üzere durumların ortaya çıkması bahislerini ele alan Yalçın, “Türkiye İstatistik Kurumu 2020 bilgilerine nazaran hanelerin yüzde 16,7’inde masaüstü bilgisayar, yüzde 36,4’ünde taşınabilir bilgisayar, yüzde 22,4’ünde ise tablet bilgisayar bulunmaktadır. Öğrencilerin eğitime erişimi konusunda nitelikli çalışmaların yapılması ve oluşan boşlukların tamir edilmesi konusunda öğrenme kayıplarını gidermeye yönelik ait siyasetlerin geliştirilmesi kıymet arz ediyor. Zira bir yıl insan hayatında çok önemli bir kayıp demektir. Ayrıyeten, çocukların ve ailelerinin dijital araçları eğitim süreçlerinde nasıl kullanacağına ait çocukların konuttaki çalışma ortamları, ailelerin çocuklarının derslerine ilgisi; eğitim kurumlarının ve öğretmenlerin uzaktan eğitim konusunda, ne derecede donanımlı, ne kadar alışık oldukları ve öğretmenlerin ne kadar hazırlıklı, online öğretimle ne derecede meşgul oldukları da başka farklı araştırma mevzusudur. Ulusal Eğitim Bakanlığı’nın datalarına nazaran öğrencilerin üçte ikisi canlı dersleri takip edememiş, dersleri takip edenlerin üçte ikisi ise cep telefonuyla dersleri takip edebilmiştir. Dersleri gereğince takip edemeyen çocukların okulla bağları azalmakta ve önemli bir öğrenme kaybı yaşanmaktadır. Öğrencilerin öğrenme kayıplarının seviyesinin tespit edilmesi ve öğrenme kaybını telafi etmek için gerekli çalışmaların yapılması son derece önemlidir” tabirlerini kullandı.

“Canlı ders yapma oranı arttı”

Canlı ders yapan öğretmenlerin öğrencilerine ulaşımı konusunu ele alan Lider Yalçın, “Türkiye, bu süreçte, TRT ile iş birliği yaparak uzaktan eğitim gereçleri hazırlamış, Taşınabilir EBA Dayanak noktası uygulamasını hayata geçirmiş, 500 bin tablet dağıtımını gerçekleştirmiş, GSM operatörleriyle iş birliği yaparak öğrencilere fiyatsız 8 GB’ye kadar internet erişimi sağlamıştır. Fakat bu sağlana dayanaklar yetersizdir zira bu manada kör noktada kalan öğrenciler kelam mevzusudur. Okulların kapalı olduğu periyotta öğretmenlerin yüzde 52’si her gün ders yaptığını, yüzde 31’i haftada birkaç gün ders yaptığını, yüzde 5’i haftada bir gün ve yüzde 3’ü birkaç haftada bir gün ders yaptığını, yüzde 9’u ise canlı ders yapmadığını tabir etmiştir. Eylül 2020’de yaptığımız ‘Pandemi Sürecinde Okulları İnançla Açmak: Öğretmen ve Veli Araştırması’ Raporu’na nazaran canlı ders yapma oranının değerli ölçüde arttığı, hiç ders yapmayan öğretmen oranının ise azaldığı görüyoruz. Canlı ders yapan öğretmenlerin yüzde 6’sı öğrencilerin tamamının canlı derslere katıldığını, yüzde 39’u yarıdan fazlasının katıldığını, yüzde 17’si yarısının katıldığını, yüzde 38’i ise yarısından azının canlı derslere katıldığını belirtmiştir. Eylül 2020’de yaptığımız araştırma ile kıyaslandığında güz devrinde derslere iştirak oranı geçen yıl Mart-Haziran ayına nazaran daha yüksektir. Bu artışa karşın, hâlâ kıymetli oranda öğrencinin canlı derslere katılmadığı görülmektedir. Canlı ders yapan öğretmenlerin yüzde 7’si canlı derslere katılamayan öğrencilerin öğrenme açığını kapatmak için ek canlı ders yaptığını, yüzde 20’si ödev verdiğini, yüzde 60’ı derslerle ilgili doküman gönderdiğini, yüzde 9’u bu bahiste bir şey yapmadığını söz etmiştir” açıklamasında bulundu.

Öğrencilerin dersleri tertipli takip edememesi sorunu

İştirakçi öğretmenlere nazaran öğrencilerin dersleri tertipli takip etmemesinin nedenlerini açıklayan Eğitim Bir-Sen Lideri Yalçın, ”Öğrencilerin uzaktan eğitim sürecinin uzaması sebebiyle önemli motivasyon kaybı içinde olması, ebeveynlerinin çocuklara dijital öğrenme ortamında yardımcı olamaması, ailelerin çocuklara gereğince dayanak olmaması, imtihan ya da not üzere ölçme değerlendirmenin yapılmaması, öğrencilerin akranlarından uzak olmasıyla toplumsal ve ruhsal olarak olumsuz etkilenmesi, ailesinin çalışması sebebiyle dayanak eksikliği, sessiz çalışma ve öğrenme ortamının olmamasıdır. Bu datalar, sistemli takip edememek konusunda öğretmenlerin tespitleri olarak yer almıştır” diye konuştu.

Öğretmenler pandemi sürecinde müfredata ne kadar bağlı kaldı

Öğretmenlerin müfredata pandemi sürecinde ne kadar bağlı kaldıkları istatistiğine değinen Yalçın, “Öğretmenlerin yüzde 41,6’sı tarifli müfredatı tamamladığını, yüzde 34,5’i müfredatın birçoklarını tamamladığını, yüzde 19,9’u öğrencilerin dersleri nizamlı takip edememesi sebebiyle müfredatı tamamlamada zorluk yaşadığını, yüzde 4’ü ise öğrencilerin dersleri sistemli takip edememesi sebebiyle müfredattan geri kaldıklarını lisana getirmiştir. Az sayıdaki öğrenci dersleri tertipli takip etme ve müfredatı öğrenme imkânına sahip iken, öteki taraftan epeyce büyük oranda öğrenci dersleri tertipli takip edemediğinden müfredatı öğrenme imkânından mahrum kalmıştır. Bu ise eğitimde eşitsizliklerin salgın sürecinde daha da derinleştiğini açık bir halde göz önüne sermektedir. Öğretmenlerin yüzde 16,1’i müfredattaki kazanımların yüzde 91-100’ünü, yüzde 21’i yüzde 81-90’ını, yüzde 18,8’i ise yüzde 71-80’ini verdiklerini söylemiştir. Müfredattaki kazanımların yüzde 50 ve altı seviyede verdiğini söyleyen öğretmenlerin oranı ise yüzde 19,9’dur” değerlendirmesinde bulundu.

“En yüksek öğrenme kaybı ilkokul 1, lise 4 ve ortaokul 4. sınıf öğrencilerinde yaşandı”

Öğretmenlerin öğrenme kayıplarını telafi etmek için yaptıkları eğitim yüzdelerini açıklayan Lider Yalçın, “Öğretmenlerin yüzde 47,8’i öğrenme kayıplarını telafi etmek için 2021-2022 öğretim yılında muhtaçlığı olan öğrencilere telafi eğitimleri düzenlenmesi gerektiğini, yüzde 19,2’si Haziran-Temmuz aylarında gereksinimi olan öğrencilere yüz yüze telafi eğitimi verilmesi gerektiğini, yüzde 12,1’si ise Ağustos-Eylül aylarında gereksinimi olan öğrencilere yüz yüze telafi eğitimi verilmesi gerektiğini belirtmiştir. Öğretmenlerin yüzde 7,7’si online (canlı) ek dersler ile telafi eğitimlerinin yapılması gerektiğini, yüzde 10’u öğrenme kayıplarını gidermek için bir şey yapılmasına gerek olmadığını söz etmiştir. İştirakçiler, en yüksek seviyede öğrenme kaybının ilkokul 1. sınıf , lise 4. sınıf ve ortaokul 4. sınıf öğrencilerinde yaşandığını belirtmiştir. İştirakçiler, en az seviyede öğrenme kaybı yaşayan sınıf seviyelerini ise ilkokul 3. sınıf (yüzde 15,8), ortaokul 2. sınıf lise 2. sınıf ve ortaokul 3. sınıf olarak tanımlamıştır” tabirini kullandı.

“Öğrenme kaybını gidermek için ulusal bir seferberlik başlatılmalıdır”

Eğitimde Öğrenme kaybıyla gayrette tekliflerden bahseden Yalçın, şunları kaydetti:

“Çocukların fiziki ve zihinsel olarak daha sağlıklı ve refah içinde büyümelerini sağlamak için, akranları ile birlikte okul ve sınıf ortamında olmaları kıymetlidir. Bunun için gerekli tüm sıhhat ve güvenlik tedbirleri alınmalı ve en temel politik öncelik olarak okulların yüz yüze eğitime devam etmesi sağlanmalıdır. Öğretmenleri ve öbür okul çalışanını aşılamak, okulları inançlı bir biçimde açmak için kıymetlidir. Eğitim çalışanlarını öncelikli olarak aşılamanın enfeksiyon riskini yalnızca onlar için değil, toplumun tüm bölümleri için azaltacağı da dikkate alınmalıdır. Eğitim çalışanlarının bir an evvel aşılanması, yüz yüze eğitimin yine normalleşmesinin yanı sıra, bir yıldır okuldan uzak kalan öğrencilerimizin en çok muhtaçlık duydukları eğitimin toplumsallaştırma fonksiyonunun geri dönüşüne en fazla katkıda bulunacak kritik bir karar olacaktır.

Okulları açmak ve okulların açık kalmasını sağlamak, öğrencilerin daha fazla kayıp yaşamasını önler. Ortada tam bir yılını kaybetmiş milyonlarca öğrencinin olduğu dikkate alındığında öğrenme kaybıyla çaba için günü kurtarmak yerine, proaktif ve faal stratejiler geliştirilmelidir. Öğrencilerin öğrenme kaybını gidermek için elimizde sihirli bir değnek bulunmamaktadır. Bunun yerine, düzgün bir planlamaya, ağır çalışmaya ve motivasyona gereksinim vardır. Öğrenme kaybını tespit çalışmalarına acilen başlanmalıdır. Öğrenme kaybını gidermek için ulusal bir seferberlik başlatılmalıdır. Öncelikle öğrencilerin öğrenme kaybı seviyesi en kısa müddette tespit edilmelidir. Tüm öğrencilere yönelik yapılacak öğrenme kaybını tespit etme çalışmaları, telafi eğitim programlarının içeriği, mühleti, uygulaması ve usulü üzere birçok kritik konu ile ilgili temel dataları sunacaktır. Öğrenme kaybını tespit etme çalışmalarının en kısa müddette başlaması bir zorunluluktur. Öğretmenlerin büyük çoğunluğu farklı vakit dilimini ve tekniğini önerse de öğrencilerin öğrenme kayıplarını telafi etmek için bir çalışma yapılması gerektiğini söz etmiştir. Farklı ülkelerde öğrenme kayıplarını gidermek için yapılan uygulamalar dikkate alınarak, online telafi eğitimi programı bir an evvel başlatılmalıdır. Bilgi, maharet ve öğrenme kaybı seviyesi göz önünde bulundurularak, okul, ilçe hatta kent olarak benzeri seviyede olanların katılacağı telafi programları düzenlenmelidir. Emsal bir formül ile emsal bilgi, maharet ve öğrenme kaybı seviyesine sahip öğrencilerin birebir okulda ya da yakın okullarda telafi programlarına katılması sağlanmalıdır. Öğrenme kaybı yaşayan öğrencilerin mevcut müfredatı takip etmesi makul değildir. Telafi uygulamasında olmazsa olmaz temel kazanımları içeren bir müfredat planlaması yapılmalıdır. Salgın sürecinde eşitsizlikler daha da derinleşmiş, sosyo-ekonomik seviyeye nazaran öğrenciler ortasındaki farklılık daha da artmıştır. Her öğrenciye kaliteli eğitim sunmak ve eşitsizlikleri azaltmak için paydaşların iştirakiyle esaslı, kalıcı ve faal bir ıslahat programı geliştirilmelidir.”

YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Hizmet İhracatçıları Birliği uluslararası öğrencileri ihracat neferi yapacak

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

Sperrmüll Berlin

Bursa escort Altınşehir escort Gemlik escort Görüklü escort Gürsu escort İnegöl escort Mudanya escort Kestel escort Nilüfer escort orhangazi escort Yıldırım escort Dubai escort porno izle sex hikayeleri seks hikayeleri porno paply.org