a

Egeli madenciler iş kazalarının önlenmesine odaklandı

Ege Maden İhracatçıları Birliği, Avrupa Birliği ve Türkiye tarafından finanse edilen, Çalışma ve Toplumsal Güvenlik Bakanlığı yürütücülüğünü yaptığı “Madencilik Bölümünde İş Sıhhati ve Güvenliğinin Geliştirilmesi” hibe programı çerçevesinde hazırladığı proje ile hibe almaya kazanan kurumlardan biri oldu.

Ege Maden İhracatçıları Birliği TİM Genel Konsey Delegesi Prof. Dr. Faruk Çalapkulu’nun moderatörlüğünü yaptığı projenin hibrit düzenlenen açılış toplantısı Türkiye İhracatçılar Meclisi Lideri İsmail Gülle, Ege Maden İhracatçıları Birliği İdare Konseyi Lideri Mevlüt Kaya, İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Lideri Aydın Dinçer, TÜMMER Lideri İbrahim Alimoğlu, Türkiye Madenciler Derneği Lideri Ali Emiroğlu, Çalışma ve Toplumsal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Daire Lideri Süreyya Erkan, Çalışma ve Toplumsal Güvenlik Bakanlığı İş Sıhhati ve Güvenliği Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, Güç ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı MAPEG Genel Müdürü Cevat Genç’in iştirakiyle gerçekleşti. Dokuz Eylül Üniversitesi Maden Mühendisliği Kısmı Öğretim Üyesi, Proje Koordinatörü Prof. Dr. Bayram Kahraman da projenin genel ayrıntılarıyla ilgili sunum yaparak bilgi verdi.

İş ve emekçi sıhhatine, iş ve personel güvenliğine azami itina gösterilmesi gereken bir iş kolu olduklarını söyleyen Ege Maden İhracatçıları Birliği Lideri Mevlüt Kaya, “Madencilik ve Doğal taş dalında iş kazalarının ortadan kaldırılmasını amaçladığımız Madencilik Kesiminde İş Kazalarının Önlenmesi İçin İş Sıhhati ve Güvenliği Uygulamalarının Geliştirilmesi Projemiz, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından 89 hibe oranıyla 206 bin 389 Euro bedelinde bütçe almaya hak kazandı. Dokuz Eylül Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü’yle birlikte yürüttüğümüz bu projenin yazılma kararı verildiği andan itibaren, tüm basamaklarında çok başarılı bir grup çalışması gerçekleştirdik.” dedi.

Türkiye’deki İSG uygulamalarını AB ülkeleri düzeyine yükseltmek hedefleniyor

Projenin genel maksadının iş kazaları ve yaralanmaları azaltmak olduğundan bahseden Kaya, bu gayeye ulaşmak için Türkiye’de doğal taş madenciliği dalında iş sıhhati ve güvenliği (İSG) bahislerinde farkındalığı arttırmayı hedeflediklerine değindi. Kaya, “Doğal taş bölümümüzde iş kazalarını önlemek için daha fazla patron ve çalışana ulaşmak için İzmir, Balıkesir, Afyon, Bilecik, Denizli, Burdur, Antalya ve Muğla’da İş Sıhhati ve Güvenliği Çalıştayları ve eğitimleri düzenleyeceğiz. İnsan kaynakları seviyesini artırmak için bilgi sağlanması, (İSG Kılavuzları, taşınabilir uygulama, Animasyon Sineması ve sinemanın sanal gerçeklik (VR) gözlükleriyle tanıtımı risk tahlili, güvenlik çalışma şartları vb.), İSG kültürünün oluşturulması ve mevcut durumun kapasitesinin güçlendirilmesi, Türkiye’deki İSG uygulamalarını AB ülkeleri düzeyine yükseltmek için İtalya’daki madencilik şirketlerinin ziyaret edilmesi, seçilen en az iki pilot madencilik şirketinde İSG odaklı uygulamalı eğitimler düzenlenmesi, hazırlanan tüm evrakların ve görsel materyallerin ilgili firmalara ulaştırılmasının sağlanması, maden dalında çalışanlar için gerekli olan dokuma kollayıcı kıyafetler ve kollayıcı donanımlar üzerine çalışılması proje boyunca odaklanacağımız süreçler olacak” diye konuştu.

7 milyar dolar ihracata ulaşmak için “sürdürülebilir madencilik”

Mevlüt Kaya, Türk doğal taş dalının dünya rezervlerinin yüzde 35’ine sahip olmasına rağmen, yıllık 2 milyar dolarlık ihracat sayısıyla dünya doğal taş ihracatından yüzde 10 civarında aldığını kelamlarına ekledi. Kaya, “Projeden elde edilen çıktılar, doğal taş madenciliği kesiminde İş Sıhhati ve Güvenliğinin AB ülkeleri seviyesine yükseltilmesi konusunda farkındalığın artırılmasına katkı sağlamanın yanında, doğal taş madenciliği bölümünde kollayıcı sıhhat ve güvenlik kültürünün geliştirilmesi, doğal taş madenciliği dalında üniversite-sanayi iş birliğinin artırılması üzere sonuçları sağlayacağı üzere Türkiye’nin 7 milyar dolar doğal taş ihracat gayesine ulaşmasına da olumlu katkı sağlayacağına inanıyoruz. Sürdürülebilir madencilik ve verimlilik için iş sıhhati ve güvenliği uygulamalarının ehemmiyetinin kesim olarak farkındayız. Bizim dışımızda doğal taş ocakları özelinde 3 farklı projenin, yer altı işletmeleri ile ilgili ise birden fazla projenin desteklenmesi bunun en büyük göstergesi. İş Sıhhati ve Güvenliğiyle istihdam kalitesinin artması ve Türkiye’de doğal taş madenciliği dalında iş kazalarının ve yaralanmaların azalması, prestijin artması, madencilik bölümünde yeni yaklaşımların geliştirilmesi formunda sonuçlar doğuracaktır” açıklamasında bulundu.

“Maden kesiminin 40 milyar dolara yakın katkısı var”

TİM Maden Kesim Şurası Lideri, İstanbul Maden İhracatçıları Birliği İdare Heyeti Lideri Aydın Dinçer de, “Önce insan dediğimiz bu yolda bu projenin Türk madenciliğine çok büyük yararları olacaktır. Maden ihracatı 5,6 milyar dolar düzeylerinde gezerken tüm endüstrilere sağladığı hammaddeyle 40 milyar dolara yakın bir katkısı var Her bölümün hammaddesi. Bölümün gelişmesi ve dünyadaki tüm örneklerin Türkiye’de de uygulanacağı adımları destekliyoruz” kelamlarına yer verdi.

“Egeli ihracatçılarımız ’Sürdürülebilir Madencilik’ mottosuyla çalışıyor”

Dünyada her yıl işle ilgili kaza ve hastalıklar sonucunda 3 milyonda fazla insanın hayatını kaybettiğini, her yıl her yıl 160 milyon yeni meslek hastalığı olayı ile 300 milyon ölümcül olmayan iş kazası meydana geldiğini açıklayan TİM Lideri İsmail Gülle ise: “İş sıhhati ve güvenliği, global bir sorun olarak varlığını korusa da, bizler sürdürülebilir kalkınma gayelerimiz doğrultusunda, bu global meseleye ulusal seviyede ve kendi işletmelerimiz seviyesinde tahliller üretmeye devam etmek durumundayız. Egeli ihracatçılarımız bir yandan üretim ve ihracatını artırmaya odaklanırken bir yandan da “Sürdürülebilir Madencilik” mottosuyla, iş sıhhati ve güvenliği şuurunun artırılmasına yönelik çalışmalar yürütüyor. Bilhassa madencilik kesiminde, iş sıhhati ve güvenliğine yönelik gerçekleştirilen tüm çalışmalar kıymet arz ediyor. Bu kapsamda, projenin hayata geçmesini çok kıymetli bir gelişme olarak görüyoruz. Proje kapsamında, farklı vilayetlerde düzenlenecek çalıştaylar, eğitimler, seminerler, ziyaretler ve simülasyonlar vasıtasıyla, çalışanlarımız iş sıhhati ve güvenliği alanında bilinçlendirilecek. Ayrıyeten, onlara daha âlâ bir çalışma ortamı sunulması ismine çeşitli faaliyetler yürütülecek” diye kelamlarına devam etti.

İş kazaları geçmişe oranla azaldı

Madencilik bölümünün Türkiye’ye katma kıymet sağlayan en kıymetli kesimlerden biri olduğunu anlatan İş Sıhhati ve Güvenliği Genel Müdür (İSGGM) Yardımcısı Furkan Yıldız, “Güvenlik kültürünün oluşturulması için çalışıyoruz. 17,6 milyon euroluk bu proje birinci hibe teşviği özelliğini barındırıyor. Yalnızca madencilik değil birçok projenin finanse edilmesine kaynak sağladı. 400 projenin ortasından sıyrılarak muvaffakiyet gösteren EİB’i ve tüm paydaşları takdir ediyorum. Tüm AB projelerinde olduğu üzere en kıymetli göstergemiz sürdürülebilirlik. Madencilik kesimi ölümlü iş kazasında en yüksek orana sahip kesimlerden biri. Aldığımız önlemlerle EİB üzere birliklerimizin taşın altına elini sokarak gösterdikleri iradeyle iş kazaları geçmişe nazaran azaldı” diye konuştu.

“Madencilik dalındaki iş kazalarının önüne geçecek”

Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürü, Türkiye Kömür Üreticileri Derneği Lideri Hasan Hüseyin Erdoğan madenciliğin en riskli kesimlerden biri olduğunu, bu riski bertaraf etmek için iş sıhhatinin çok değerli olduğundan bahsetti. Erdoğan, “Hem iş kazalarının azaltılması, randımanın artırılması, işte sürekliliğin sağlanması ve ülke iktisadına daha çok kazandırılması için gereken tedbirleri en üst seviyede almamız gerekiyor. EİB’in projesini son derece önemsiyorum. Madencilik dalındaki iş kazalarına daha da önüne geçeceğine inanıyorum, çok büyük kazanımlar elde edeceğiz” dedi.

“Güvenli ve insan odaklı madenciliğin bir kültür haline gelmesine katkı sağlayacak”

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürü Cevat Genç ise “Yöneticilerin, çalışanların kazaların önlenmesi konusunda farkındalığının şuurun artması kaide. Bu da eğitimle mümkün. EİB’in projesi inançlı ve insan odaklı madenciliğin bir kültür haline gelmesine katkı sağlayacak. 2019’a göre 2020 yılında ölümlü kaza sayısının düştü. Dalın tüm paydaşları büyük bir gayret içinde” açıklamasında bulundu.

Aydın Sanayi Odası Lideri Mehmet Yunus Şahin, “Sektörümüz 5 milyar dolar ihracat yapan bir dal üzere gözüküyor. Lakin sanayi bölümünün güçlenmesi tarafında madenciliğin birçok kolu endüstriye kaydırıldı. 5 milyar dolarlık ihracatımızın etkilediği kesimlerle 40 milyar dolarlık katma bedel oluşturuyor” diye konuştu.

“Bir insanın hayatının yitirilmesi değil, burnunun kanamasının dahi önüne geçmeliyiz”

TOBB Madencilik Meclisi Lideri İbrahim Halil Kırşan da dünya madencilik sanayisi yeni olgu ve siyasetlerden direkt etkilendiği için, sürdürülebilir kalkınma çerçevesinde sürdürülebilir madenciliği herkes belleğine yerleştirmeli görüşüne yer vererek “Madenciliğin yeni periyottaki kodlarının içinde iş sıhhati ve güvenliği birincil planda. Bu yüzden EİB’in projesi hayati ehemmiyette. Çalışma şartlarının sıhhat ve inançta olması, etraf dostu tekniklerin kullanılması, Ar-Ge ve yüksek teknoloji, hesap verilebilirlik ve şeffaflık kıymet arz eden mevzular ortasında. Toplumsal onay ve toplumsal kabul çerçevesinde süreci yönetmeliyiz. Bir insanın ömrünün yitirilmesi değil burnunun kanamasının dahi önüne geçmeliyiz” açıklamasında bulundu.

“İş kazaları azalacak, farkındalık artacak”

TÜMMER İdare Heyeti Lideri İbrahim Alimoğlu ise “Çalışanlarımızın iş sıhhati ve güvenliğine etkin iştirakini teşvik etmek, proaktif bir yaklaşım benimsemek ve tüm çalışanlarımızın iş sıhhati ve güvenliğinin güzelleştirilmesini sağlamak zorundayız. EİB’in projesinin mermer doğal taş dalında iş kazalarının azaltılacağı, farkındalık artıracağı beklentisi içindeyiz” diye aktardı.

“Maden endüstrinin itici gücü”

Dünyanın iki temel kesimin birinin tarım oburunun ise madencilik olduğunu anlatan Türkiye Madenciler Derneği İdare Şurası Lideri Ali Emiroğlu, madenlerin endüstrinin itici gücü olduğunu, bütün STK’ların katkılarıyla iş sıhhati ve güvenliğinde her geçen gün daha da güzele gidildiğini kelamlarına ekledi.

“EİB’in projesi Türkiye’de birinci kez bu alanda hibe bazlı başlattığımız bir örnek”

Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Daire Lideri Süreyya Erkan, “Proje beşere ve emeğe verdiğimiz emek doğrultusunda çalışanlarımızın, personel ve patronlarımızın farkındalığının artırılması için riskleri tahlil edebilen önleyici bir yaklaşımla oluşturuldu. EİB’in projesi Türkiye’de birinci kere bu alanda hibe bazlı başlattığımız bir örnek. İş sıhhati güvenliği kültürü en üst düzeyde yaygınlaştırılacak. Çalıştaylar, eğitimler gerçekleştirilecek. İnsan kaynakları kapasitesini destekleyeceğiz, geniş çaplı, aktif, yüksek katma bedelli bir yarar sağlayacak.” dedi.

Proje hakkında

Türkiye ile Avrupa Birliği ortasındaki mali işbirliği kapsamında geliştirilen İştirak Öncesi Mali Yardım Aracı’nın (IPA-Instrument for Pre Accession) “İstihdam, Eğitim, Toplumsal Politikalar” bileşeni altında İş Sıhhati ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Hibe Programı uygulanmaktadır. Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen kelam konusu hibe programı, Kontrat Makamı olan Aile, Çalışma ve Toplumsal Hizmetler Bakanlığı, Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülmekte ve izlenmektedir. “Madencilik Kesiminde İş Kazalarının Önlenmesi İçin İSG Uygulamalarının Geliştirilmesi Projesi” Dokuz Eylül Üniversitesi Maden Mühendisliği Kısmı iştirakinde Ege İhracatçı Birlikleri (Ege Maden İhracatçıları Birliği) tarafından koordine edilmektedir.

Projenin toplam bütçesi 206.398,50 Avro olup projenin genel emeli iş kazaları ve yaralanmaları azaltmak için Türkiye’de doğal taş madenciliği bölümünde İSG farkındalığını ve gelişimini artırmaktır. Projenin özel emelleri ise; daha fazla patron ve çalışana ulaşmak için farklı vilayetlerde İSG çalıştayları ve eğitimleri düzenlemek, İSG kültürünün oluşturulması ve mevcut durumun kapasitesinin güçlendirilmesi, insan kaynakları kalifikasyon seviyesini artırmak için bilgi sağlanması (İSG Kılavuzları, taşınabilir İSG uygulaması, İSG animasyon sineması, risk tahlili, güvenlik çalışma koşulları), Türkiye’deki İSG uygulamalarını AB ülkeleri düzeyine yükseltmek için İtalya’daki madencilik şirketlerini ziyaret etmek, seçilen en az iki pilot madencilik şirketinde İSG odaklı uygulamalı eğitimler düzenlemek, ve hazırlanan tüm dokümanların ve görsel gereçlerin ilgili firmalara ulaştırılmasını sağlamaktır.

YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Çanakkale halk pazarında tam kapanma öncesi korkutan kalabalık

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.