• İstanbul13 °C
  • İzmir15 °C
  • Ankara11 °C
  • Manisa15 °C
  • Adana21 °C

Aliye Bozkurt / Yazar

12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Türkmenlere Kıyım Yapılıyor

26 Kasım 2015 Perşembe 11:30
Güney sınırlarımızın hemen dibinde,Suriye'de kıyamet kopuyor,Suriye yeniden yapılandırılıyor, orada yeni devletlerin oluşturulması hedefleniyor,tıpkı 1.ve 2.dünya savaşında olduğu gibi...O dönemlerdeki oluşturulan devletleri de  İngilizler ve Fransızlar yapmışlardı,Rusya o dönem kendi içindeki savaş nedeni ile, ortadoğuda kurulan devletlerde söz sahibi olamamıştı,işte,2.Dünya savaşı döneminin  rövanşını almak için de Suriyede sahaya aniden inip savaşın içine dalıverdi. Bölgedeki şekillendirilecek olan yeni haritada," burada ben de varım" diyor,zira bunu başka bir şekilde tanımlayamayız!..
Putin'in  G-20 Zirvesi sırasında yaptığı açıklamaları hatırlayın.
Suriye cehenneminde  yaşanan savaşta en son, artık kimin eli cebinde birbirine karışmış bir durumdadır,İşid'i değil de muhalifleri vurmaya başlayan Rusya hava kuvvetleri,yapılan bütün eleştirilere de kulak asmıyor,zira CİA'nın Suriye'deki bir merkezini de vurdu.Bu hava harekâtlarını  yaparken, karadan da İran askerlerini (kara ordusu olarak) kullanacağı için de   savaş bölgesine onları sokmaya başladı bile.
Ortadoğu bölgesi yeniden şekillendiriliyor, Suriyede,İngiltere ABD,Almanya,Fransa,İsrail yani KoalsyonGüçleri, ve Rusya,Çin.İran,Suriye, adeta 1.dünya savaşından kalan hesapları masaya yatırırcasına kapışıyorlar, neden mi,Ortadou'da güç dengelerini olusturup,paylaşımdan bir pay kapmak derdinin peşinde  hepsi de,insanlar,çocuklar ölmüş,ülke yangın yerine dönmüş,hiç de umurlarında değil!..
2.Dünya savaş döneminde de oralarda kıyamet kopmuştu  yaşanan savaşın perde arkasında o dönem İngilere ve Fransa başı çekip at oynatıyordu,istedikleri şekilde  o bölgeyi dizayn ettiler, 
Molla Mustafa(1918-1932)arası ingilizlerle işbirliği yapıyordu,1933-1975 döneminde de Sovyet Rusya'nın ,1975'ten günümüze de ABD'nin ve İsrail'in kucağına oturmuş onlara hizmet edip ülkemize hainlik ediyordu,PYD'nin kökü olan Suriye,Irak,İran Demokrat partileri döneminde kurulmuştu ve PYD'nin ardında da Ruslar hep vardı..
2.Dünya savaşı dönemindeSovyet Rusya,Bolşevik ihtilâli nedeniyle harpten çekilmişti,o dö- nemdeki," Ortadoğuda oluşturulan güç dengelerinde" söz sahibi olamamıştı.İşte şimdi orada Ruslara tarihi bir fırsat çıkmış oldu,Suriye bahanesi ile hamle yapacak, hem Akdeniz'de  kalıcı ÜS, elde edecek,hem de oynadığı(ermeni) Kürt kartı ile Anadolu ile Asya arasında oluşturacağı tampon yönetimi eliyle Türk dünyasnı  ayırarak birleşmelerininve güçlenmelerinin önünü kesip
Orta Asya'daki Türk dünyasını da kendine tam bağımlı bir hale getirmek isteyecektir.
Kürt kartını  her iki süper güç üke de kullanmaktadır,oyun hem Rusya ve na bağlı blok ülkeler, hem de, ABD,İngiltere,Fransa,İsrail ve AB, tarafından oynanarak desteklenecektir,Türklere uyguladıkları asiilasyon poliikaları he vardı ve olacaktır..Ülkemizde dahil  bütün Türk ırklarını  her daim yok etmek istemediler mi ,yok etme planları hep vardı... Bu noktadan bakarsak Surye'de, Güç kimde ise,Barzani de ondan yana olacaktır..Barzani'nin  babası Molla Mustafa,1930 yılında çıkarılan Ağrı Ermeni isyanını da onun için desteklemiştir,Hakkari ve Şemdinli'de de isyanlar çıkartmış,üstüne bir  de Dağlıca'da Piyade bölüğümüze saldırarak orada 2 askerimizi  deşehit etmiştir,güümüze ise, oğlu Barzani ahnedeir ve bize dostmuş gibi görünüp perde akaından hainlere hizmet etmektedir,aslında,yıllarca ülkemizin  içinde mücadelesini verdiğimiz bütün terör olaylarını da alenen desteklemektedir!...
Kısaca tabir etmek gerekrse , Ortadoğu'da  tek şey vardır o da" Güç ve paylaşımsavaşıdır... Aynen 1.Dünya harbinde olanlar gibi..Kazım Karabeki, yazdığı anılarında o dönemler söyle anlatılır;"Rus'ların ülke olarak hayali, Rus Çar'ı, Deli Petro'nun vasiyetinde yazıldır ve o vasiyete çok dikkat çekecek iki madde şudur, bunlardan  1. si şöyle anlatlır,"Hindistan'a  ve İstan'bul'a egemen olan bir ülke ,bütün dünyaya egemen olmuş demektir,İstanbula(Bizans)ve Boğazlar'a mutlaka hakim olmalıyız, ayrıca hızla İran'ın zayıflamasını  sağlamalıyız ,bazen Türklerle,bazende Persler'le(İran)savaşa mutlaka girmeli onların güçlenmesinin önünü kesmeliyiz ki hiçbir zaman  güçlenemesinler...Karadeniz'de ÜS'ler kurup,Denizlere mutlaka hakim olmalıyız,İstanbul ve İran'ı
zayıflatıp,Basra Körfezine mutlaka  inmeli,Suriye ile ilişkiler kurup,Levant(doğu)ticareti de ele geçirilmelidir,dünyanın tahıl ambarı konumundaki Hindistan'a inilerek oraya yakın mesafede olan İngilizlerin adalarına da  bu vesileyle yakınlaşmış olmalıyız,Avusturya ile ilgilenip onların İstanbul üzerindeki hakimiyet isteklerine de  gem vurulmalıdır" denmektedir..
1.Dünya savaşı sırasında Ruslar,kendi içindeki kargaşa ve isyanlarla uğraşmaktan ortadoğuda o dönemdeki oluşturulmuş olan yapılanmaya da  uzak kalmışlardı,!.Dünya savaşındaki yapı- lan şekillendirmeler şöyleydi;
İngilizler:Osmanlıya ait olan Basra,Musul veBağdat eyaletlerini alıp Irak devletini oluşturdular
Şeria nehrinin batısında Ürdün devletini kurdular,Hicaz,Krallığının(bu günkü S.Arabistan)başı-
na da,1916 yılında türklere yaptığı ihanetin ödülü olarak da, Şerif Hüseyin'i getirdiler...
Fransızlar; Trablus,Sayda,Sur,,Beyrut, Bekaa vadisini de ekleyerek,Lübnan  diye bir devlet yaptılar,Halep,Şam,Lazkiye,Cebel Dürzi'yi de önce 4 ayrı eyalete,ardında da Surie adındaki devlete dönüştürdüler.1.Dünya savaşı sonrasında oralarda ortaya dört ayrı devlet çıktı yani,
Suriye-Lübnan-Irak-Ürdün.Burada müslüman,Hıristiyan,Yahudi,Arap ne varsa hepsi devlet 
denip bir çatı altında toplanmıştı.Suriye'de ise Sünni müslümanların yanına alevileri ve Dürzi
gurupların dahil edilmesiyle homojen yapı bozulmuş,Lübnan'da,hıristiyan Marunilerin içine
müslüman gurupların dahil edilmesiyle de farklı dinsel,etnik yapılar bir araya getirildi.
Irak'ta,Şii ve Sünni müslümanlarla Kürtler,Türkmenler ise,Hıristiyanlar,Asuriler ve Yahudilerden oluşan karmakarışık bir yapının içine çekilmişlerdi.Bu gün Ortadoğudaki yaşanan çatışmaların temelinde bu yapay sınırlarla oluşturulan,karma karışık, etnik ve mezhepsel  farklılıklar yatıyor..
Bu coğrafyada o dönemde kurulan Yahudi devleti de varlığını bu karışık yapılanmaya borçludur...
Ortadoğu o dönemde böyle yapılandırılırken,Türkiye Cumhuriyeti kuruluşundan 1938'e kadarki geçen sürede Anadoluda çıkarılan isyanları bastırmakla uğraşıyordu.1925 Şeyh Said isyanı bir dönüm noktası oldu,bu isyandan kaçanlar Suriye,Lübnan,Irak'ta yeniden biraraya gelmiş ve yeni tuzaklar peşindeydiler..
Bütün bunlar İngilizler tarafından olmuş,Sovyet Rusyanın bütün bunlarda bir etkisi de  olamamıştı,yani o dönemde kendi iç kargaşaları nedeniyle "oyun dışı" kalmıştı, Sovyet Rusya 1918' de 1.ci Dünya savaşındaki yarım bıraktığı hesabını şimdi görmek istiyor ama asıl hedefi aslında Suriye değil Türkiye'dir,Suriye ordusu ile Ruy uçaklarıın Hatay'ın Yayladağ karşısında yer alan yerde Bayırbucak bölgesine yoğun bir şekilde saldırıları sürüyor,o bölgede yaşayan  15 bin Türkmen'in yanısıra,20 bin de Arap bulunduğu söyleniyor.Bayırbucak bögesine hakim 3 tepeden biri ola Kızıldağ Esad rejiminin kontrolündedir ve buradan da Türkmen köylerini ateş altına tutuyor vekıyım yapıyor,45 n lu tepe ise rejim askerlerinin  elinde,Burç,Kasap Tepesinde ise rejim askerleri ile Türkmen birlikleri hakmiyetiçin çatışıyor,bu noktayı alanın Bayırbucak'a haim olacağı belirtiliyor.Arkası  İdlip olan Kürt dağı ise Arap 1.sahil Tümeninin kontrolü altında.Daha önce rejmin  eline geçtiği iddia edilen Türkmen Dağı'nın yaısının Türkmenlerin,diğer yarısının ise rejim ordusunun elinde olduğu  belirtiliyor,acak Burç Kasap Tepesinin düşmesi durumunda dağın tamamının kuşatılmış olacağı ifade ediliyor. Kuzeyde,Türkiye sınırına çok yakın olan,Gimem,Avanlı, 45 nol tepe,FırınlıAcısu ve Kızıldağ blgesinde de yoğun çatışmalar var.
Surye Türkmen Birliği başkanı Samir Hafez ise; "elimzdeki silahlar demode sanki Rusya'ya karşı elimizde sapanla savaşıyoruz" açıkması yaptı.teyandan Hatay,Yayladağı'na Srie'den Rejim Güçleri 'nin attığı top mermisi düştü ve bizim, oradaki  konuşlanan 3.Hudut Tabur  Komutanığı'na bağlı,Kızılçat Karakolundan,uluslararası angajman kuralları gereği,Obüs'lerle karşılk verildi.
 Bu da ülkemizin  ne kadar kritik bir noktada olduğunu gösteriyor.
Ülkemiz,Suriye'deki savaşın  dibinde olup, büyük ve çok tehlikeli "iki süper güç ülke "arasında kalmıştır,bu hassassüreçte  izleyeceği stratejisi ile, her iki gücü de berteraf ederek kendi bağımsızlığını ve üniter yapısını muhafaza etmesi gerekmektedir,bunun mücadelesini de en akılcı askeri hamlelerle yapmalı ve siyasi anlamda  da dahiyane bir strateji izleyerek vermelidir ki oradaki yaşanan savaştan ülkemiz bir zarar görmesin...
Hain gözlerini ülkemizin üzerine diken  "İşgalci ve sömürücü zihiyetteki ki  ayrı  süper güç blogu  "  nun her ikisi de ülkemiz için  çok tehlikelidir, "iki ateş arasında kalmak"  diye tabir de edilebilir. Basiretsizlik,ufuksuz ve ileriyi göremeyen politikalarla ve cılız  askeri stratejilerle  aşılabilecek kadar da kolay bir durum değildir..
Kısaca anlatmam gerekirse Vatanımız, "Ülkemizin başına gökten belâ yağarcasına bütün düşmanların hedefindedir"  denilebilir..
Allah(cc)Vatanımızı bu hainlerin hepsinden korusun,milletimize ve bizi yöneten devlet erk'lerine de akıl,fikir,izan ve memleket sevdası ihsan eylesin...
Suriye'de ABD,AB ve diğer emperyalist birliklere karşı,Rusya ve ona bağlı devletleri içine alan diğer " Blog "devletler de,oralarda mutlaka kendi çıkarlarına dönük bir  güç oluşturacaklardır...
"Filler tepişir,çimenler ezilir" denir ya,oralarda da bu anlamda Filler Tepişiyor..
 
Bu yazı toplam 1054 defa okunmuştur.
Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
RENKLİ HAYATLAR
  • CHP'li Bakırlıoğlu: 'Köysel Dönüşüm Projeleri Hayata Geçirilmeli'
  • Kick Boks'un Kalbi, Kütahya'da Atacak !
  • 'Hazırgiyim ve tekstil sektöründe istihdam 1 milyon kişiyi aştı'
  • Denizaltılarımızın yerli savaş kabiliyetleri artırılıyor
  • KORKUYA YENİ SOLUK ! ZEBUN -27 MART’TA SİNEMALARDA-
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Optimus Haber Portalı | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0542 820 94 44 - 0534 6787068 / Faks : | Yazılım: CM Bilişim - Tasarım: INVIVA