• İstanbul28 °C
  • İzmir31 °C
  • Ankara28 °C
  • Manisa33 °C
  • Adana32 °C
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Sağlık istatistikleri değerlendirme toplantısı yapıldı
12 Ocak 2016 Salı 22:58

Sağlık istatistikleri değerlendirme toplantısı yapıldı

Sağlık Müdürü Dr. Metin KAPLAN, basın mensupları ile, Sağlık İstatistikleri Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirdi.

Sağlık hizmetlerinin sunumunda son yıllarda önemli mesafeler kat edildiğini dile getiren Manisa Sağlık Müdürü Dr.Metin KAPLAN, geçmişe ait yorumların yapılması ile geleceği planlamaya çalıştıklarını, sağlık alanındaki gelişmeleri takip ederek, eksiklikleri en kısa sürede tamamlayarak, kaliteli, ulaşılabilir ve sürdürülebilir hizmet üretmek istediklerini ifade etti.

Toplantıda yaptığı değerlendirmede Sağlık Müdürü Dr.Metin KAPLAN, Manisa nüfusunun 2014 yılında 1.367.905 olduğunu, nüfus yapısını incelediğimizde 0-14 genç yaş nüfus oranımız Türkiye geneline göre % 3 daha düşük olup, 65 yaş ve üzeri yaşlı nüfusun ise Türkiye ortalamasına göre % 2 daha yüksek olduğunu ifade etti. Kaba Doğum Hızının, Türkiye ortalamasına göre daha düşük olduğunu, Kaba Ölüm Hızının ise Türkiye ortalamasına göre daha yüksek olduğunu söyleyen KAPLAN, Manisa’da toplam doğurganlık hızının 1.93 olarak, Nüfusun kendini yenileme hızını da 2,1 olarak ortaya çıktığını söyledi.

Sağlık Müdürü Dr.Metin KAPLAN; Manisa’da nüfus dağılımının; 0-14 yaş % 21 (Türkiye % 25), 15-64 yaş % 69 (Türkiye % 67),  65 - + yaş % 10 (Türkiye % 8) şeklinde olup, ilimizde 25 yıllık süreç içerisinde doğurganlığın giderek azalmasıyla nüfus piramidimiz düzleşmeye başlamıştır, bununda; yaşlı sağlığı hizmetlerinin güçlendirilmesi gerekliliğini ortaya çıkardığını söyledi.

İlimizdeki sağlık hizmetlerinin; 37 A Tipi, 11 B Tipi 1 C Tipi olmak üzere 49 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, 18 Devlet Hastanesi, 1 Üniversite Hastanesi, 9 Özel Hastane, 4 Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, 165 Aile Sağlığı merkezinde 403 Aile Hekimliği Birimi, 9 Tıp Merkezi ve 900’e yakın özel sağlık müessesesi ile gerçekleştirildiğini söyleyen KAPLAN, yapılan yeni yatırımlarla beraber nitelikli yatak sayısındaki 2002 yılı % 6 olan oran, şuan % 50’ye çıkmış yatak işgal oranlarında da 2002 yılı % 59 olan oran, şuan % 73’lere dayanmıştır, bu da Manisalıların tedavi olmak için başka illere gitme ihtiyacını büyük oranda ortadan kaldırdığını ifade etti.

İstatistik Değerlendirme Toplantısında Sağlık Müdürü Dr.Metin KAPLAN; ilimiz genelindeki tüm sağlık tesislerimizde hizmet alımı personel dahil toplam 14.200 çalışanımızla hizmet vermekteyiz. Sağlıktaki insan gücü dünya standartlarına göre değerlendirildiğinde;  İlimizde 100.000 kişiye düşen hekim sayısı 144 dür (Ege Bölgesi 193, Türkiye 175, üst gelir grubu ülkeler 287). İlimizde 100.000 kişiye düşen ebe-hemşire sayısı 279 dur (Ege Bölgesi 284, Türkiye 251, üst gelir grubu ülkeler 882). Son 12 yılda; % 43 hekim sayısında artış, % 104 yardımcı sağlık personelinde artış gerçekleşmiştir.  Hekim sayısındaki bu artışa rağmen; Sağlık Bakanlığında Türkiye ortalamasını yakalamış dahi olsak, tüm sektörlerle birlikte göz önüne alındığında toplam hekim sayısında Türkiye ortalamasının altında olduklarını ifade etti.

             Bir ülkenin sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyini gösteren en önemli göstergelerden birisi bebek ölüm hızı ve anne ölüm hızı olduğunu söyleyen KAPLAN, yıllar itibariyle bakıldığında; Manisa ve Türkiye’de sağlık hizmetine ulaşmanın kolaylaştığını, sağlık hizmeti kalitesinin ve standartlarının arttığını göstermektedir. Bebek Ölüm Hızının ilimizde Binde 7,2,  Anne Ölüm Hızı Yüzbinde 10,3 olduğu açıklandı.

            2014 yılında Manisa’da 19.101 canlı doğum gerçekleştiğini, bu doğumların % 99,9’nun sağlık kurumlarında meydana geldiğini söyleyen KAPLAN, Manisa’da sezeryan doğum oranını % 62 olarak açıkladı. Devlet hastaneleri ve özel hastanelere başvuran doğum vakaları değerlendirildiğinde devlet hastanelerinde sezaryan oranı % 40,3 özel hastanelerde % 81,8 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanlığı tarafından ulusal aşı takviminde 13 antijene karşı bağışıklama hizmetleri yürütülmekte olduğunu söyleyen KAPLAN, Manisa oranının, Türkiye ortalamasının üstünde olduğunu belirtti. (BCG aşı oranı İlimiz % 99 Türkiye % 95, DBT-İPA-Hib1 aşı oranı İlimiz % 99 Türkiye % 96 üst gelir grubu ülkeler % 96, KKK aşı oranı İlimiz % 99 Türkiye % 94 üst gelir grubu ülkeler % 94, Hepatit B3 aşı oranı İlimiz % 99 Türkiye % 95, Hepatit A aşı oranı İlimiz % 99 Türkiye % 90)

2005 yılından günümüze Türkiye verileri ile beraber Manisa’da da tüberküloz vaka sayılarında azalma gözlendiğini söyleyen KAPLAN, tüberküloz vaka sayısının 355’den 236’ya düştüğünü belirtti. Bu durum sosyo-ekonomik gelişmenin ve sağlık hizmetlerinde iyileşmenin göstergesidir.

İlimizde kızamık vakası görülmezken, bir sıtma vakası görülmüştür. Türkiye 2014 verisine göre; Kızamık İnsidansı (100.000 nüfusta görülme sıklığı)  0,7 Sıtma İnsidansı 0,3 dür.

 

2014 yılında ortalama kişi başı 8,6 kez poliklinik hizmeti alınmış, toplamda 11.764.331 poliklinik hizmeti sunulmuştur. Bunların 3,0’ı birinci basamak (4.109.497 / % 34,9), 5,6’sı ise ikinci ve üçüncü basamak (7.654.834 / % 65,1) sağlık kurumlarında gerçekleştirilmiştir. Poliklinik hizmetlerinin % 75’i Sağlık Bakanlığı sağlık kurumları, % 7,3’ü üniversite hastanesi, % 17,8’i özel sağlık kurumları tarafından verilmiştir.

            Yataklı Tedavi kurumlarında 4.024 yatak ile hizmet verilmiş, 239.511 hasta yatarak tedavi görmüş, 88.926 ameliyat (A,B,C grubu) yapılmıştır. Ameliyatların  % 50,8’i Sağlık Bakanlığı sağlık kurumları, % 12,8’i üniversite hastanesi, % 36,4’ü özel sağlık kurumları tarafından gerçekleştirilmiştir.

1998 yılında Manisa merkezde 3 adet 112 acil sağlık hizmetleri istasyonuyla hizmet vermeye başlayan Manisa 112 Acil Sağlık Hizmetleri 2002 yılında istasyon sayısını 6 ya, 2014 yılında 46 (1 C Tipi)  ya 2015 itibariyle de 49 (1 C Tipi)  istasyona ulaşılmıştır. 112 Acil sağlık hizmetleri ilimiz sınırlarındaki her noktaya hizmet vermektedir.

Bakanlığımıza ait 19 helikopter ve 5 uçaktan oluşan hava ambulanslarımızla, 2015 Aralık sonu itibariyle Helikopter ambulansla 50 vaka, Uçak Ambulansla 1 vaka olmak üzere toplam 51 vakaya hizmet verilmiştir. Helikopter ambulans filomuzla özellikle kent merkezine uzak ilçelerimizden hasta nakilleri sağlanmakta olup uçak ambulans filomuzla ise Türkiye’nin her noktasına ve gereğinde diğer ülkelere hasta nakli gerçekleştirilebilmektedir. Bu ambulanslarımız sayesinde ihtiyaç duyan her hastamıza gereğinde sağlık hizmetini nerde olursa olsun hızla sunulabilmesi sağlanmaktadır. Bunun yanında kış şartlarında ve coğrafi olarak zor ulaşılabilir bölgelerde kullanılmak üzere bakanlığımız tarafından tahsis edilen kar paletli ambulanslarımızla zor iklim ve doğa şartlarında acil müdahale gereken hastalara hizmet götürülebilmektedir.

2002 yılında 112 Acil Sağlık Hizmetlerinde vaka sayısı 6.461 iken 2014 yılında 83.048 olarak gerçekleştirilmiş bu sayı 2015 yılı Aralık sonu itibariyle 102.010 olarak gerçekleşmiştir.. Yıllık vaka artış oranı yaklaşık %25 dir. İlk kurulduğu yıllarda sadece kent merkezlerine hizmet götürebilen 112 acil sağlık hizmetleri bu gün Manisa’nın her noktasına hizmet ulaştırabilir hale gelmiştir.

İl dışına yapılan hasta sevklerimiz her ay ilimiz bünyesinde kurulan sevk değerlendirme komisyonlarında ve ASKOM bünyesinde görüşülmektedir. Bu çerçevede acil sağlık hizmetleri değerlendirilmekte olup, analizler sonucunda her geçen yıl hızla artan hasta sayısına rağmen ilimizde yapılan geliştirmeler, düzenlemeler, her geçen gün son sistem ve modern malzemeyle donatılmış yeni hastanelerimizin devreye girmesi neticesinde il dışına yapılan sevk sayılarımız düşmektedir.

İl genelinde gönüllülük esasına göre hizmet vermekte olan Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) 2014 yılında 76, 2015 yılı sonu itibariyle 81 gönüllüsüyle, Afet şartlarında olay yerinde sağlık müdahalesi amacıyla yetiştirilmekte, bu amaçla gerek il içinde gerekse il dışında, ulusal ve uluslararası olaylara ve tatbikatlara iştirak etmektedir. İçerisinde jeneratör, araç kurtarma vinci ve her türlü tıbbi donanıma sahip iki adet UMKE intikal aracı ve bir adet 4x4 Kar Paletli Ambulans olağan dışı durumlarda her türlü arazi şartlarında hizmet vermek üzere kullanılmaktadır.

           
Manisa Sağlık Müdürlüğü olarak aynı zamanda sağlık istatistikleri kütüphanemizi kurduk. Kütüphanemizde ülke genelinde ve Manisa özelinde 25 yıllık yayınlarımız mevcuttur. Son yüzyıla ışık tutacak bilgiler de kütüphanemizde yer almaktadır. Kullanıcılarımız, 2000 yılından sonraki yayınlarımıza dijital olarak ulaşabileceklerdir.

 

Kaynak:
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
RENKLİ HAYATLAR
  • Kıbrıs Barış Harekatı Şehit Ve Gazilerini Saygı İle Anıyoruz
  • Ak Parti'den OHAL açıklaması
  • Sağlık Bakanı'ndan ilk icraat!
  • Dışişleri'nden teröre tepki!
  • Genel Başkan Mustafa Işık'tan Kıbrıs Barış Harekatı mesajı
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Optimus Haber Portalı | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0 541 797 95 79 / Faks : | Yazılım: CM Bilişim - Tasarım: INVIVA