• İstanbul28 °C
  • İzmir35 °C
  • Ankara30 °C
  • Manisa34 °C
  • Adana33 °C
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Numara taşınabilirliğine yeni düzenleme
04 Aralık 2015 Cuma 04:04

Numara taşınabilirliğine yeni düzenleme

Numara taşınabilirliğine ilişkin düzenlemelerde güncellemeler yapıldıBTK resmi sitesinde yayınlanan düzenlemeler:

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu'nun 19/11/2015 tarihli ve 2015/DK-YED/503 sayılı Kararı ile Numara Taşınabilirliği Uygulama Sürecine İlişkin Usul ve Esaslar'da ve Numara Taşınabilirliği Yönetmeliği'nin 18'inci Maddesinin Uygulanmasında İzlenecek Yöntem düzenlemesinde değişiklik yapılmıştır.

 

 

Numara Taşınabilirliği Uygulama Sürecine İlişkin Usul ve Esaslar’da Değişiklik Yapılmasına İlişkin Düzenleme

16/03/2011 tarihli ve 2011/DK-08/132 sayılı Kurul Kararı ile onaylanan Numara Taşınabilirliği Uygulama Sürecine İlişkin Usul ve Esaslar’ın; 1) 5’inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin, 19/11/2015 tarihli ve 2015/DK-YED/503 sayılı Kurul Kararı ile onaylanan Numara Taşınabilirliği Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten 4 ay sonra ; “b) Kurumsal aboneler için; 1) Kurumsal abonelere ilişkin kimlik bilgileri, alıcı işletmeci tarafından numara taşınabilirliği talebinde bulunan şirketi temsile yetkili kişiden alınır. 2) Kurumsal aboneliklerde, alıcı işletmeci tarafından yalnızca taşıma talebine ilişkin formun şirket yetkilisi tarafından imzalanmış hali taranarak, hazırlanan elektronik form ile birlikte taşıma talebinin iletim süresi içerisinde NTS üzerinden verici işletmeciye gönderilir. 3) Verici işletmecide abonenin “Vergi Numarası” bilgisinin bulunması durumunda, başvuru esnasında gönderilen bilgi ve belgelerde yer alan “Vergi Numarası”, verici işletmecide kayıtlı “Vergi Numarası” ile eşleşiyorsa, diğer bilgilere bakılmaksızın taşıma talebi kontrol süresi içerisinde talep kabul edilir. “Vergi Numarası” alanları eşleşmiyorsa, diğer bilgilerin doğruluğuna bakılmaksızın taşıma talebi kontrol süresi içerisinde talep reddedilir. 4) Abonenin “Vergi Numarası”nın mevcut olmaması halinde verici işletmeci, başvuru esnasında gönderilen bilgi ve belgelerde yer alan “Ticaret Unvanı/Kurum Adı” alanını, bu Usul ve Esasların 6’ncı maddesinde yer alan tereddüt yaratmayan kayıt farklılıklarını da dikkate alarak kendi kayıtları ile karşılaştırır. Buna göre, kayıtlar arasında bu Usul ve Esasların 6 ncı maddesinde yer alan tereddüt yaratmayan kayıt farklılıkları çerçevesinde bir fark bulunmuyorsa ve Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin 1 inci fıkrasının (a), (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentlerinde yer alan ret gerekçeleri de mevcut değilse, verici işletmeci taşıma talebi kontrol süresi içerisinde talebi onaylar. 2/3 5) Talebin onaylanması durumunda, verici işletmeci tarafından NTS’ye gönderilecek olan talebin onaylanmasına ilişkin mesaj, abonenin hat türünü de (faturalı/faturasız) içerir. 6) Numara taşıma talebinde bulunan kurumsal aboneye ilişkin kimlik bilgilerinin bu Usul ve Esasların 6 ncı maddesinde yer alan tereddüt yaratmayan kayıt farklılıkları çerçevesinde verici işletmecide yer alan bilgilerle eşleşmemesi durumunda, eşleşmeyen alanın hangisi olduğu ret gerekçesinin alt birimi olarak belirtilerek, taşıma talebi kontrol süresi içerisinde talep reddedilir.” şeklinde, 2) 6’ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin, 1’inci alt bendinin 19/11/2015 tarihli ve 2015/DK-YED/503 sayılı Kurul Kararı ile onaylanan Numara Taşınabilirliği Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten 4 ay sonra; “1) Abonenin “Vergi Numarası”nın mevcut olmaması halinde kontrol edilecek olan “Ticaret Unvanı/Kurum Adı” alanının kontrolünde genel kabul görmüş kısaltmalar doğru kabul edilir.” şeklinde değiştirilmesi, 3) 9’uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin 19/11/2015 tarihli ve 2015/DK-YED/503 sayılı Kurul Kararı ile onaylanan Numara Taşınabilirliği Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten 9 ay sonra; “a) Taşıma talebinin iletim süresi azami bir gündür.” şeklinde, 4) 10’uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin 19/11/2015 tarihli ve 2015/DKYED/503 sayılı Kurul Kararı ile onaylanan Numara Taşınabilirliği Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten 9 ay sonra; “a) Taşıma talebinin iletim süresi azami bir gündür.” şeklinde değiştirilmesi, 5) 13’üncü maddesine 01/01/2017 tarihi itibarı ile aşağıdaki ikinci fıkranın eklenmesi, “(2) Numara bazında, numara taşıma talebinin iletim ve kontrol sürelerinin aşıldığı taleplerin toplam talep sayısına oranı %0.5’i (bindebeş) geçemez. Bu oran, bir takvim yılı içerisinde yılbaşından itibaren 6’şar aylık dönemler için hesaplanır. Aynı dönem için, 3/3 işletmeciye gelen toplam taşıma talebi sayısının 10.000’den küçük olduğu durumlarda ise taşıma talebinin iletim ve kontrol sürelerinin aşıldığı taşıma talebi sayısı 50’yi geçemez.” 6) 14’üncü maddesinin 19/11/2015 tarihli ve 2015/DK-YED/503 sayılı Kurul Kararı ile onaylanan Numara Taşınabilirliği Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten 2 ay sonra; “ (1) Fiili taşıma esnasında, numaranın verici işletmecide deaktivasyonu süresi mobil numara taşınabilirliği için ortalamada 15 dakika Yalın DSL veya YAPA ihtiva etmeyen sabit numara taşınabilirliği için ortalamada 1 saat, Yalın DSL veya YAPA ihtiva eden sabit numara taşınabilirliği için ise ortalamada 2 saattir. (2) Taşıma esnasında numaranın alıcı işletmecide aktivasyonu mobil numara taşınabilirliği için ortalamada 15 dakika, sabit numara taşınabilirliği için ortalamada 2 saattir. (3) Mobil numara taşınabilirliği için süresi 1 saati, sabit numara taşınabilirliği için ise süresi 4 saati geçen aktivasyon/deaktivasyon sayısı ise toplam işlem sayısının % 2’sinden fazla olamaz. (4) ISDN hizmeti kapsamında bulunan numaraların taşınmasına ilişkin süreçte, numaranın verici işletmecide deaktivasyonu, alıcı işletmecide aktivasyonu süresi Yalın DSL veya YAPA ihtiva etmeyen talepler için ortalamada 2 saat, Yalın DSL veya YAPA ihtiva eden talepler için ise ortalamada 4 saattir. (5) Alıcı işletmeci için aktivasyon süresi ve verici işletmeci için deaktivasyon süresi taşıma zamanından 15 dakika önce başlar. (6) Bu maddenin uygulanmasında, bir takvim yılı içerisinde yıl başından itibaren 6’şar aylık dönemler için yapılacak hesaplama esas alınır.” şeklinde değiştirilmektedir.

 

Numara Taşınabilirliği Yönetmeliği’nin 18’inci Maddesinin Uygulanmasında İzlenecek Yöntem

1. Mobil numara taşınabilirliğinde ilgili işletmeciler, 12/03/2015 tarihli ve 2015/DK-YED/132 sayılı Kurul Kararı ile onaylanan “Numara Taşınabilirliği Yönetmeliği’nin 18’inci Maddesinin Uygulanmasında İzlenecek Yöntem” düzenlemesinin birinci maddesi çerçevesinde daha önce tercihini bildirmemiş olan mevcut abonelerine/kullanıcılarına: “Yapacağınız aramalarda numara taşınabilirliği uyarı tonunu duymak istemiyorsanız H yazarak xxxx’e ücretsiz gönderin. Bilgi için [işletmeci web adresi]” şeklinde SMS göndererek, yapacakları aramalarda uyarı tonu duymak istemeyenlerin tercihlerini alacaktır. Söz konusu SMS’in ücretsiz olarak yanıtlanması sağlanacaktır. 2. Mobil numara taşınabilirliğinde ilgili işletmeciler, uyarı tonu duymama yönünde tercih belirtenlere: “Numara taşınabilirliği uyarı tonu tercihiniz alınmıştır. Talebiniz 24 saat içinde aktif olacaktır. Bilgi için: [işletmeci web adresi]” şeklinde bir SMS göndererek, bilgilendirme yapılmasını sağlayacaktır. 3. Yeni yapılan aboneliklerde, birinci maddede yer alan metni içeren bir SMS, aboneliğin başladığı tarihten itibaren 3 gün içinde gönderilir. Uyarı tonu duymama yönünde tercih belirtenlerin talepleri işletmeci tarafından 24 saat içerisinde uygulanır. 2/2 4. Uyarı tonu konusundaki tercihler herhangi bir anda işletmeciye SMS ile, internet üzerinden, çağrı merkezi kanalıyla veya bayi aracılığıyla da bildirilebilir. SMS haricindeki kanallar en geç 01/01/2016 tarihi itibarı ile tercih alınabilir hale getirilir. Tercihlerin herhangi bir anda SMS ile bildirilmesine ilişkin gerekli düzenlemeler ise işletmecilerce yapılır. SMS ile tercih bildiriminin birinci maddede yer alan SMS metninde belirtildiği şekilde ve ücretsiz yapılması sağlanır. 5. İşletmeciler, abonelerin/kullanıcıların uyarı tonu konusundaki tercihlerini etkileyebilecek nitelikte zorlaştırıcı, kısıtlayıcı veya teşvik edici uygulamalar gerçekleştiremezler.

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
RENKLİ HAYATLAR
  • Sağlık çalışanlarına müjde! Yıpranma payı ve maaşlara zam geliyor!
  • Kişi başına düşen araç sayısında Lüksemburg zirvede
  • Bedelli Askerlikte yaş sınırı düştü!
  • Yargıtay'a 100, Danıştay'a 12 üye atandı
  • Tarım istihdamdaki gücünü koruyor
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Optimus Haber Portalı | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0 541 797 95 79 / Faks : | Yazılım: CM Bilişim - Tasarım: INVIVA