• İstanbul6 °C
  • İzmir8 °C
  • Ankara5 °C
  • Manisa4 °C
  • Adana10 °C

Hakan Özen / Yazar

12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Demokrasi Ve Yerel Basın

01 Aralık 2014 Pazartesi 02:08

Uzun yıllardır Manisa’nın adeta kangren haline gelmiş sorunlarının başında yer alan otopark sorununa Manisa Büyükşehir Belediyesi Cengiz Ergün Başkanlığında tüm Türkiye’ye örnek olacak otomasyon sistemli 560 araç kapasiteli otoparkının temelini geçtiğimiz günlerde atarak bir Belediyecilik örneği verdi. Öncelikle Türkiye'nin en büyük otomasyonlu parkını Manisa’ya kazandıracak olan Başkan Cengiz Ergün’ü ve ekibini öncelikle kutluyorum. 11 katlı ve 560 araç kapasiteli tesisin, kentin park sorununa çözüm getirmesi beklenirken Ergün Manisa’ya kazandırılan ve kazandırılması hedeflenen projeler, şahsıyla ilgili merak edilen konular hakkında ulusal basın mensuplarına çok önemli bilgiler verdi. Bu toplantıya neden ulusal basın mensuplarının alındığını, Manisa’nın nabzını tutan yerel basın mensuplarının neden çağrılmadığını dile getiren kişilerden birisiyim. Bu konuda nasıl tepkimi ortaya koymuşsam Başkan Ergün ve ekibinin yerel medyaya da verdiği önemi yakinen izliyor ve takdir ediyorum. Peki, özellikle neden yerel basın üzerinde bu denli duruyorum. Bu yazımda demokrasi ve yerel medyanın önemini sizlerle paylaşmaya çalışacağım;

 

Yerel medya öncelikle bulunduğu şehrin gözü, kulağı ve demokrasi sınırları içerisinde köprü vazifesi gören en önemli sacayaklarından biridir. Demokratik toplumlarda yerel basının veya normalde basının hangi tür fonksiyonlar üstlendiğini, nasıl bir yere sahip olduğunu belirlemeden önce, bir kere, demokrasi kavramına bir açıklık getirmemiz gerekiyor. Çünkü demokrasi kavramı değişik çevrelerde çok farklı anlamlarda kullanılabilen ve bu doğrultuda da farklı uygulama alanlarının ortaya çıkardığı çerçeve bir kavram olarak karşımıza geliyor. Özellikle, bu, günümüz Türkiye'sinde çok sık görüldüğü gibi, herkes, demokrasiden, demokratik uygulamalardan, demokratik icraatlardan söz etmekte, hatta, fikir ve eylem gerekçelerinin çoğunluğunu da, bu kavram ve düsturdan alarak yola çıkmakta; ancak, uygulamalara baktığımız zaman, birbirleriyle son derece çelişen, ortaya zıt görünümler çıkan bir durumla karşı karşıya gelmiş oluyoruz. Tabiî, böyle olunca, birbirinden farklı talepleri ve istekleri olan bireyler de birbirlerine ters düşüyor ve demokrasi adına birbirleriyle çatışıyorlar. Bu eksende demokrasi ve yerel medyayı incelemeye kalktığımızda demokratik toplumlarda, özellikle, yerel basının önemini, fonksiyonunu ve yerini belirleyebilmek için bir kere demokrasi kavramından ne anlamamız gerektiğini ortaya koymamız gerekiyor. Konumuz itibariyle yerel basın açısından değerlendirdiğimiz zaman, her şeyden önce, yerel basın, kendi bölgesinde bulunan okuyucularına olup bitenler hakkında bilgi sağlıyor. Bu bilgilerin ve haberlerin arka planlarını okuyuculara getiriyor. Aynı zamanda yorumlama görevini de üstlenmiş bulunuyor. Biliyorsunuz, demokratik bir toplumun oluşabilmesi için, demokrasinin yaygınlaşması, istenilen anlamda yaşanılabilmesi için vatandaşların bilgilendirilmesi gerekiyor. Yani, vatandaşlar bilgi sahibi olmadan demokrasi çok fazla yürümüyor.

Demokrasi, biraz da kültür meselesidir. İnsanın demokratik temel hak ve özgürlüklerine sahip çıkabilmesi için belli konularda bilgi sahibi olması gerekiyor. Bilgi sahibi olmadan, vatandaş, sağlıklı oy verme davranışını gerçekleştiremiyor, yönetime istenilen anlamda katılamıyor. Özellikle, seçim dönemlerinde, icraatlar bir taraftan anlatılırken bir taraftan da eleştiriliyor, belki, yorumlar yapılıyor, mahallî politikalarla ilgili, birçok malzeme, burada, yerel basın aracılığıyla halka sunuluyor. Vatandaşlar, kendilerine uygun gelen, artık, hangi düşünceye mensuplarsa, yerel basının bilgilendirmesi doğrultusunda, demokrasilerin en önemli unsurlarından bir tanesi olan bu oy kullanma fonksiyonunu yerine getiriyorlar. Tabii, yerel basının bu konudaki görevi bitmiyor. Yöneticiler seçildikten sonra da, bunların, bir ölçüde, demokrasinin gereği olarak halk tarafından denetlenmesi gerekiyor. İşte, yerel basın, bu konuda da bilgilerini vermeye, özellikle yöre insanını yerel anlamda bilgilendirmeye devam ediyor. Bu şekilde denetleme mekanizması sürdürülmüş oluyor. Bilgi sahibi olmadan denetleme yapılamayacağı için, yerel basın, bu noktada, demokratik sürecin sağlıklı işlemesine katkıda bulunuyor. Bu enformasyon bilgilendirme konusunda yerel basının bir faydası daha bulunuyor. Özellikle, yerel gazetelerde vatandaşların günlük hayatlarında kullanabilecekleri, basit olsa bile, zaman zaman çok gerekli olan bazı bilgiler bulunuyor, İşte, yerel basın, bu tür bilgiler aracılığıyla da, o yöre insanını, bir ölçüde günlük hayatlarında kendilerine lâzım olabilecek konularda pratik bilgi sahibi de yapıyor. Yine, önemli bir fonksiyon olarak, yerel basın, alt kültürleri, yeni kültürleri ve kültürel gelişmeleri duyurmada karşımıza çıkıyor. Bu açıdan da önem taşıyor. Tabiî, kitle iletişim araçlarının gelişmesiyle, global bir dünyaya gidiyoruz. Ortak bir kültürel yapıya doğru kayma gözlense de, yine, yerel kültürlerin varlığı ve içimizde yaşaması inkâr edilemiyor. Onun için, her bölgenin, geçmişten gelen bazı kültürel değerleri bulunuyor. Azalsa da, çoğalsa da, bu değerler, halen, içimizde varlığını sürdürüyor. Bir örnek verilecek olursa, Manisa'nın kendine has birçok yerel kültürü var. Yani sazı, türküleri, yemekleri, geleneksel yaşam biçimleri, folkloru, atasözü, deyimleri ve geçmişten bugüne yaşanan adetleri var, bunların gündeme getirilmesi yerel basına verilen önem ve yerel basının varlığıyla olur. Bu yolla, kitle iletişim araçlarının demokratik toplumlarda üstlenmiş olduğu devamlılık fonksiyonuna hizmet ediliyor ve bu değerlerin, o yörenin değerlerinin gelecek kuşaklara iletilmesi ve sürdürülmesi görevi de, bu arada, yerel basın tarafından yerine getirilmiş oluyor.

Yine, yerel basın, toplumsal konularda veya toplum için çok önem taşıyan konularda, bir seferberlik ilân etmek suretiyle veya toplumu böyle mobilize etmek, harekete geçirmek suretiyle de, önemli bir fonksiyon üstleniyor. O bölgeyi ilgilendiren çeşitli olaylar olabilir, herhangi bir problem çıkabilir, bir yangın, sel, tabiî afet gibi, buna benzer bir olumsuz durumla karşılaşılabilir. Yine, toplum için önemli olan kan kampanyası, organ kampanyası, herhangi bir toplum yararına çalışan kurum için bağış kampanyası gibi bu tür kampanyaları, özellikle yerel basın böyle örgütlenmelerde ve insanları bu noktaya kanalize etmede önem taşıyor.

Yine, demokrasiler için yerel basının en önemli fonksiyonlarından bir tanesi de, yönetilenlerle yönetim arasında bir köprü görevini üstlenmesi. Tabiî, bireylerin, toplumların veya grupların günlük hayatta karşılaştıkları çok ciddî problemler olabilir, bu problemlerin yöneticilere duyurulması gerekiyor ki, yöneticiler, bu konuda tedbir alacak ve sorunlara çözüm arayacaklar.Bu konuyu Manisa’da yaşadığım bir örnekle açıklamak istiyorum; Geçtiğimiz günlerde Akmescit Mahallesi 4117 Sokakta bulunan mahalle sakinleri fosiptik kokan ve sağlıksal tehdit oluşturan kazan deresini ve çevre sağlığı açısından yaşadıkları sıkıntılarını bir basın mensubu olarak tarafıma aksetmişlerdi ben de bu konuyu yaptığım bir haberle gündeme getirmiş ve mahalle halkı Büyükşehir Belediye Başkanlığına bir dilekçe ile başvurmuştu. Başkan Cengiz Ergün bu konuda Belediye yetkilileriyle birlikte çok ivedi bir şekilde hasasiyet göstererek dere ile ilgili çalışmaların 2015 yılında başlayacağını ifade etmiş, Akmescit mahalle halkı büyük bir sevinç yaşadı ve gösterdiği duyarlılıktan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkürlerini sunarken ben de yerel bir medya mensubu olarak görevimi yerine getirmenin mutluluğunu yaşadım. Bu örnekte de görüldüğü gibi Yöneticilerin, bütün problemlere ulaşması mümkün değil, birilerinin gelip o problemlerden bahsetmesi gerekiyor. Tabiî, ulusal basın da, yine, bu noktada, çok detayla, mahallî problemlere inemiyor. Onun için, bu konudaki görev, yine, yerel basına düşüyor. Yerel basın, burada, özellikle mahallî yönetimlerde veya kamu yönetimiyle halk arasında bir köprü görevi üstleniyor. Bilgilerin aktarılması yoluyla veya gazetelerde haber yapılması ve o konuyla ilgili yorumların yapılması suretiyle, yöneticilerin, belirli sorunlar hakkında dikkatleri çekiliyor. Yöneticiler, vatandaşın sorunu ile ilgili, bir kitle iletişim aracında haber yayınlandığı zaman veya konu gündeme getirildiği zaman, biraz daha, dikkatli olmayı ve sorunu bir an önce ortadan kaldırmayı düşünüyorlar. Onun için, böyle bir köprü vazifesi üstleniyor. Yönetimin veya yönetilenlerin veya halkın karşılaşmış oldukları çeşitli problemleri, ilgili makamlara duyuruyor, yine, ilgili makamlar da, topluma duyurmak istedikleri bir şeyler varsa, bu noktada da, yine, gazeteleri kullanıyorlar. Ayrıca, burada, okuyucu ve tüketici köşeleri gibi sütunlarda da yöre insanının bazı problemlerine dikkat çekiliyor. Demokrasilerde yerel basının önemini daha birçok ifade ve örneklerle anlatmak mümkün. Onun için, yerel basının bir ölçüde güçlendirilmesi, önündeki bazı problemlerin aşılması gerekiyor. Kâğıt sıkıntısı, belki personel sıkıntısı, matbaa ile ilgili sıkıntılar gibi sıkıntıların aşılıp veya belli çevreler tarafından yerel basının desteklenmesi ve belki demokratik sürece de bu noktada olumlu katkılarının sürdürülmesi gerekiyor. Bu süreçte özellikle, yerel basında çalışan değerli arkadaşlarımızın, bu demokrasi konusunda biraz daha duyarlı olması, insan hakları ihlâllerine karşı biraz daha duyarlı olması gerekiyor.Yani anlayacağınız demokrasi ve demokratik bir yaşam içerisinde herkese önemli sorumluluklar düşüyor. Bu da her şeyden önce yerel basına verilen destek ve önemle başlıyor. Saygılarımla…

 

Bu yazı toplam 1013 defa okunmuştur.
Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
RENKLİ HAYATLAR
  • Kuzey Kıbrıs' ta ticari elektrikli araç üretimi gerçekleşecek
  • Türkiye Elektrik İhtiyacının Yüzde 8’ini Rüzgardan Karşılıyor
  • Türkiye’de dram dizileri popüler ancak komedi seyrediliyor!
  • Donanımında yapay zekanın kullanılacağı Muharip Uçak yapıyoruz
  • Türkiye’de İllüzyon büyük ilgi çekiyor!
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Optimus Haber Portalı | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0542 820 94 44 - 0534 6787068 / Faks : | Yazılım: CM Bilişim - Tasarım: INVIVA