• İstanbul9 °C
  • İzmir11 °C
  • Ankara1 °C
  • Manisa10 °C
  • Adana6 °C
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Davutoğlu yeni partinin kuruluşunu yaptı, adını açıkladı:Gelecek
13 Aralık 2019 Cuma 18:28

Davutoğlu yeni partinin kuruluşunu yaptı, adını açıkladı:'Gelecek'

''Güçler ayrılığı ilkesine dayanan yeni anayasal düzenimizde demokratik hukuk devleti ve milli irade perspektifiyle denetlenmeyen hiç bir güç olmayacaktır.''
Davutoğlu yeni partinin kuruluşunu yaptı, adını açıkladı:'Gelecek.'
 
Eski Başbakanlaredan Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi' nin 155 Kurucular Kurulu listesinde yer alan isimlerin yanı sıra farklı kesimlerden davetliler ile birlikte Ankara'da bir otelde gerçekleşen tanıtım toplantısında konuştu.
 
Toplantıda siyaset fevlsefesini ve Gelecek Partisi' nin misyonundan söz eden Davutoğlu' nun açıklamalarından bazı satırbaşlıkları şöyle:
 
"Tüm sancılı demokrasi süreçlerini yaşayan üç nesil buradayız. Hepimiz genciz ve genç kalacağız. Farklı inançlara mensup, farklı etnik kökenlerden gelen ve geleceğe birlikte yürümeyi şiar edinen bir topluluğuz. Hepimiz eşit ve onurlu TC vatandaşlarıyız. Üç nesil olarak çok sancılar yaşadık, çok acılar yaşadık. Geçmişe ağıt yakmaya değil, ortak bir geleceğe geliyoruz... İnsan onurunu korumak ve yüceltmek, siyasetimizin temelidir."
 
'Siyasetimizin temel felsefesi, geleneğe saygılı özgürlükçülüktür'
 
''Geleneğe bağlılığımız statükoculuk değil, modernliğimiz geleneksel değerlerimizden kopuş değil, küreselliğimiz teknolojik değişim karşısında insani özü ihmal eden bir edilgenlik değildir. Milletimizin tecrübelerinden neşet etmiş değerlerini de, modernleşme sürecimizin eseri olan ve Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde kurulan Cumhuriyetimizin ve demokrasimizin birikimini de koruyacak ve gelecek nesillere aktaracağız.
 
'Siyasetimizin vicdani ilkesi din ve inanç özgürlüğüdür'
 
''Kısıtlayıcı laiklik anlayışı da dine siyasal düzende işlevsel bir rol atfetme anlayışı da küreselleşmeyle derinleşen varoluşsal sorunlar karşısında geçerliliğini yitirdi... Dini hiçbir yapının devlet içinde ayrıcalıklı bir konum elde etmesine asla izin verilmeyecektir. Devlet, bütün dini/mezhebi/felsefi anlayışlara ve topluluklara aynı mesafede olmalı ve eşit yaklaşım göstermelidir. Bu çerçevede temel ilkemiz özgürlükçü laiklik ve çoğulcu din anlayışıdır.
 
'Eğitimde evrensel değerleri esas alan bir yaklaşımı benimsiyoruz'
 
''Eğitimi insan devşirme alanı olarak değil, nitelikli insan yetiştirme alanı olarak görüyoruz. Eğitimde evrensel değerleri ve insan haklarını merkeze alan, farklılıkları bir zenginlik olarak gören, tek tipçi değil, tüm kesimleri kucaklayan demokratik ve çoğulcu bir yaklaşımı benimsiyoruz.
 
Gençlerimizin düşünen, sorgulayan, demokratik değerleri ve geleneklerimizi sindirmiş, farklılıklara saygılı, ahlâki bir duruşla her türlü ayrımcılığın karşısında duracak, çağdaş dünyanın bilgisine hâkim bireyler olmasını arzuluyoruz.
 
Bu hedeflere ulaşabilmenin yolunun ise tam demokratik Türkiye amacımızdan geçtiğini düşünüyoruz.
 
'Partimiz ırk, dil, inanç ve sınıf temelli ayrımcılıkların karşısında durduğu gibi cinsiyet ayrımcılığının da karşısında... Hedefimiz; kadın ve erkeğin birbirine rağmen değil, birbirine güç veren destekçiler olarak hayatın her alanında yan yana ve birlikte yol almalarını sağlamaktır.
 
'Siyasi iletişim ilkemiz nezakettir'
 
Siyaset dilimiz insan onuruna ve özel hayatın mahremiyetine saygı temeline dayanmaktadır. İnsan onuruna doğrudan saldırı niteliği taşıyan tahkir, küçük görme, aşağılama, hakaret ve nefret dili aramızda barınamaz ve hangi gerekçeyle olursa olsun meşru gösterilemez.
 
Bugün siyasi hayatımızda halkımızın en çok özlediği nitelik seviyeli ve nazik bir siyaset dilidir.
 
Şeffaflık.. 
 
'Güç ve iktidar sahibi olmak ayrıcalık değil, ağır bir sorumluluktur...Yolsuzlukların kökünden engellenmesi için kamu adına yapılan her türlü işlem, kamu denetimine açık olmalıdır. Bu ancak şeffaflık ilkesi ile sağlanabilir. Hem devlet yönetiminde hem de siyasette şeffaflığı ve hesap verilebililirliği kamu ahlakımızın en temel ilkeleri olarak benimsiyoruz.
 
Hukuk...
 
''Hukuk, güç biriktirme alanı değil, gücü denetleme ve ahlâki çizgiye getirme alanıdır. Yargının kontrol altına alınması çabası hangi gerekçeyle ve kim tarafından yapılırsa yapılsın en büyük suç olarak görülmelidir.
 
''Demokratik hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde yargı bağımsızlığı esastır. Bu bağımsızlık, diğer anayasal güçler ile ilişkilerde olduğu kadar, kendi içinde oluşabilecek örgütlenmelere karşı da korunacak ve juristokrasi (yargıçlar iktidarı) benzeri oluşumların önüne geçilecektir...
 
'Güçler ayrılığı garanti altına alınmalıdır'
 
''Güç yozlaşması ve gücün tekelleşmesi birçok sapmayı doğurur. Buna karşı çare, güçler ayrılığı ilkesine dayalı demokratik hukuk devletidir. Güçler ayrılığı ilkesine dayanan yeni anayasal düzenimizde demokratik hukuk devleti ve milli irade perspektifiyle denetlenmeyen hiç bir güç olmayacaktır.
 
Millet tarafından doğrudan seçimle işbaşına gelen TBMM yasama görevini yaparken hiç bir şekilde ve hiç bir güç tarafından baskı altına alınamaz.
 
Son anayasa değişikliği ile işlevini ve önemini kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya olan TBMM’nin siyasal etkinliği mutlak surette artırılacaktır.
az.jpg
 
'Vesayetten arındırılmış demokratik bir Parlamenter Sistemi savunuyoruz.'
 
''Başkanlık Sistemi, hemen her alanda yürütmenin yasama ve yargı üzerindeki etkisini artırma ve yürütmeye mümkün olduğunca fazla güç devretme düşüncesiyle inşa edilmiştir...
 
''Bu çerçevede, ülkemizin tarihi tecrübesi ve mevcut yapısını göz önünde bulundurarak, her türlü vesayetten arındırılmış demokratik bir Parlamenter Sistemi savunuyoruz.
 
sd.20191213185953.jpg
'Siyasal sistem tercihimiz katılımcı demokrasidir'
 
''Katılımcı demokrasi, sivil toplumun siyaset kurumunu meşru yöntemlerle ve şeffaf bir biçimde etkilediği ve kamu yönetimini denetlediği bir ortamda gerçekleşir.
 
'Ekonomi alanında temel hedefimiz âdil ve sürdürülebilir refahtır'
 
''Ekonomide nihai hedefimiz; toplumsal refah ve kalkınma için sürdürülebilir, kapsayıcı ve çevre dostu büyümeyi, bireylerin özsaygı ve kendini gerçekleştirme ihtiyaçlarını karşılayacak tam istihdamı, ekonomik kaynakların toplumun tamamının yararına uygun ve etkin biçimde dağılmasını, gelirin adil ve dengeli bir biçimde bölüşülmesini sağlamaktır.
 
'Dış politikadaki temel ilkemiz çok boyutlu barış diplomasisidir'
 
''Hem dünyada ve bölgede yaşanan gelişmelerin hem de dış politikamızın bugüne kadarki seyrinin esaslı bir muhasebesi yapılarak, Türkiye’nin çıkarlarını koruyan değer-odaklı bir yaklaşım benimsenecektir... ABD ile inişli çıkışlı seyreden ilişkilerimiz kurumsal ve süreklilik arzeden bir çerçeveye oturtulacak, NATO bünyesindeki ittifak ilişkilerimiz ve AB üyeliği yönündeki stratejik perspektifimiz korunacak.
 
Buna ilaveten, başta Rusya ve Çin olmak üzere Asya derinliğindeki ilişkilerimiz güçlendirilecektir.
 
'Türkiye ekonomisi derin bir krizin içerisindedir'
 
''Enflasyon, işsizlik ve faizler çift haneli, büyümemiz ise eksidir. Kişi başına gelirimiz 10 bin doların altına inmiş ve gerilemeye devam etmektedir. Sanayi üretimimiz yüzde 4’leri bile bulamamaktadır.
 
Paramız yabancı paralar karşısında tarihi değer kayıpları yaşamaktadır. Gençlerimizin yüzde otuza yakını işsiz durumdadır...
 
'Türkiye’nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yoktur'
 
''Şimdi yapmamız gereken, zihinlerimizi özgürleştirmek, psikolojilerimizi yenilemek, toplumsal bağlarımızı güçlendirmek, esaslı muhasebeler yapıp isabetli dersler çıkarmak ve ortak geleceğimiz konusunda atılması gereken adımları atmaktır.
 
Bu ortak hedef doğrultusunda kanaat önderlerimizi, aydınlarımızı ve her siyasi kesimden vatandaşlarımızı ortak vicdanımız, ortak aklımız ve ortak irademiz temelinde ortak geleceğimizi belirlemek için omuz omuza vermeye davet ediyoruz.
 
Demokrat zihniyet, ortak akıl ve toplumsal uzlaşma temelinde, kuşatıcı bir siyasi vizyon, yetkin bir kadro ve rasyonel bir yönetim anlayışıyla sorunlarımızın tamamını çözüme kavuşturmak mümkündür.''
 
 
 
 
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
RENKLİ HAYATLAR
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Optimus Haber Portalı | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0542 820 94 44 - 0534 6787068 / Faks : | Yazılım: CM Bilişim - Tasarım: INVIVA