• İstanbul12 °C
  • İzmir14 °C
  • Ankara11 °C
  • Manisa13 °C
  • Adana23 °C
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Akit Gazetesi hakkında suç duyurusu
12 Kasım 2015 Perşembe 15:41

Akit Gazetesi hakkında suç duyurusu

Manisa Baro Başkanı Ali Arslan'ın Akit Gazetesi hakkında şikayet dilekçesini Manisa Adliyesine teslim etti.İşte o dilekçe:

                                                      KAMUOYUNA

Akit Televizyonunda 10 Kasım 2015 tarihinde  ATATÜRK’e yapılan ağır hakaretler nedeni ile Manisa Barosu Yönetim kurulunun almış olduğu karar çerçevesinde Cumhuriyet Savcılığına Suç duyurusunda bulunulmasına karar verilmiştir.Alınan karar çerçevesinde Manisa Cumhuriyet Savcılığı nezdinde suç duyurusunda bulunulmuştur.Dilekçe örneğimiz ekte sunulmuştur.12.11.2015

 

                                                                                              MANİSA BARO BAŞKANI

                                                                                                  AV.ALİ ARSLAN

 

                      CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

                                                               MANİSA

 

Yakınan                    :Manisa Baro Başkanlığı adına

                                   Manisa Baro Başkanı  AV.ALİ ARSLAN

                                   Manisa Adliye sarayı-Yunusemre-MANİSA

                                  

Şüpheliler               : Akit televizyonu yetkilileri.

                           Şehit Mehmet Erol Sokak No: 10/3 Mahmutbey-Bağcılar/İstanbul

 

Suç                             : Atatürk'ün manevi hatırasına basın yoluyla hakaret.

                                   Suç Tarihi: 10 Kasım 2015

AÇIKLAMALAR

Giriş

                                  
Büyük önderimizi kaybettiğimiz bugünde yüreğimiz yaralı iken Atatürk'e, ilke ve devrimlerine sürekli olarak saldırmaktan bıkmayan Yeni Akit gazetesi bu kez kendisine ait televizyonda akan görüntü üzerinde uzun bir süre "ZULÜM 1938'DE SON BULDU. MUSTAFA KAMAL YILLAR ÖNCE BUGÜN ÖLDÜ" yazısıyla birlikte,  konuşma metni, ses tonu uygun olan bir kişi tarafından okunarak Atatürk'e olan saldırısını yinelemiştir.

 

AKİT TELEVİZYONUNDA YAYINLANAN KONUŞMA METİNİN ÇÖZÜMÜ ŞUDUR :

                                  
10 Kasım 1938’de son bulmuştu yıllarca süren bu serüven resmiyette öyle kabul edilen Türkiye Cumhuriyeti kurucu Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal ‘den bahsediyoruz elbette.İngilizlerin dahi yapamadığını yapmış ve de başarılı olmuştur nihayetinde. Bu konudaki başarısını takdir etmemek ne haddimize mesela bin yıllık tarihimiz onun marifetiyle bir gecede yok olup gitmişti. Anadoluyu istila eden Moğol bile başaramazdı bunu öyle ya Müslüman kıyafetlerini ortadan kaldırmaktı öyle Fransızların Maraşta yaptıkları gibi peçeye el uzatmakla olmazdı hem öyle olunca karşına bir şütçü imam dikiliveriyordu birden bire. Daha akıllıcası lazımdı. O da eksik olmasın Mustafa Kemal’in kılık kıyafet kanunu ile başarılıyordu. Öyle ya bunu Anadoluyu işgal eden gavur Fransız askeri bile başaramamıştı. Getirdiği demokrasi öyle bir demokrasiydi ki Amerika bile Irak işgalinde görmemişti onu Bağdatta. Öylesine tescilli bir demokrasiydi. Bundan 50 yıl önce atom bombasıyla yerle bir edilen Japonya bile çok geçmeden ayağa kalkabiliyor dünyaya kafa tutabilecek teknolojiye sahip olabiliyordu ama ne hikmetse demokrasiye ve özgürlüklere yaklaşık 100 yıl önce kavuşan Türkiye ulaşamıyordu bir türlü muasır medeniyetler seviyesine. Hem olsundu biz de demokrasi vardı o neyimize yetmiyordu ki demokrasi 2. Dünya savaşını kaybederek yüzlerce anlaşmayla eli kolu bağlanan Almanya’nın bugünkü durumunu hatırlatmaya hacet var mı ki. Onun ölümünden sonra da her şey güllük gülistanlık olmayacaktı. Doğru ya Hiroşima’da bile hala ot bitmiyor. İnananlara yapılan her zulüm onun adına onun kutsiyeti namına yapılacaktı. Ve şimdi bizler, inanan insanların sözcüsü namında olan bizler böylesi bir durumda ne diyelim ki Rahmetle anamıyoruz seni Paşam Anamıyoruz

Maddi İrdelemeler:

                                  
Atatürk ile aynı çağda yaşayan Pakistanlı büyük din bilgini Muhammed İkbal'in, keza yine aynı yıllarda Libya'yı işgal eden İtalyanlara karşı mücadele eden Şeyh Ahmed Sunusi gibi ünlü kişilerin övdüğü, takdir ettiği; yine ünlü İngiltere başbakanı Lloyd George'un " "İnsanlık tarihi birkaç yüzyılda bir dahi yetiştirebiliyor. Şu talihsizliğimize bakınız ki Türklerden çıktı." demek zorunda kaldığı Atatürk'e saldırırken, tarihi de çarpıttığı açıkça görülmektedir. Haberde geçen "Mesela bin yıllık tarihimiz onun marifetiyle bir gecede yok olup gitmişti" sözünün bilimsel hiçbir temeli yoktur.

                                  
Yine Atatürk'ün kıyafet devrimi peçeye el uzatma olarak nitelenmiş ve Sütçü İmam adı verilen tarihi kişilik, Atatürk'ün karşısına çıkarılmıştır. Oysa merhum Sütçü İmam, Atatürk'ün mücadele ettiği yıllarda ona karşı koymak değil destek çıkmış bir insandır. Sütçü İmam'ın aksine Atatürk'e karşı çıkanlar, Yeni Akit gazetesi gibi düşünen Ahmet Anzavur, Çapanoğlu, İskilipli Atıf hoca, Ali Kemal vs. gibi kişilerdi.

                                  
Aynı konuşmada Türkiye'deki demokrasi aşağılanmakta, Irak işgali sırasında ABD'nin bile Bağdat'ta böyle bir demokrasi görmediği belirtilmektedir. Bu yazıyı kaleme alan vicdansız, pekala bilmektedir ki, Ortadoğu gibi belalı bir coğrafyada dimdik ayakta duran tek Müslüman devlet Türkiye Cumhuriyeti'dir ve Atatürk'ün kurduğu cumhuriyet sayesinde ayaktadır.

                                  
Keza Almanya'yı överken, Atatürk'ün getirdiği demokrasiyi aşağılamakta ve Almanya'nın yüzlerce anlaşma ile eli kolunun bağlandığını iddia etmektedir. Oysa 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Almanya'ya yüklü miktarda Amerikan yardımı yapılmış, disiplinli olan Alman halkı çalışarak kendini çabuk toparlamıştır. Çünkü Almanya'da, bizdeki gibi her yeniliğe balta sallamaya çalışan yobaz takımı veya hainler yoktur.                                 

Hukuki İrdelemeler

                                  
1950 seçimlerinde Demokrat Parti'nin iktidara gelmesinden sonra, CHP'nin iktidarda olduğu yıllarda zarar gören, yasal soruşturmalara maruz kalan, ceza alan, bu yüzden CHP'ye ve Atatürk'e hınç duyan, kin besleyen bir takım kişilerin Atatürk'e dil uzatmaları üzerine, zamanın hükümeti tarafından 25.07.1951 tarih ve 5916 sayılı "Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Üzerine Kanun" çıkarılmış, 

 

1. madde de "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret eden veya söven kimse 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır";

2. madde de "1. madde de yazılı suçlar;...yahut basın vasıtasıyla işlenirse hükmolunacak ceza yarı nispette arttırılır" hükmü yer almıştır.

                       
Bu suçun oluşması için bir kimsenin Atatürk hakkında konuşurken Atatürk'e sövmesi ya da küçük düşürücü ifadeleri kullanması gerekir. (Gökcan, Hasan Tahsin-Artuç,. Kamu Görevlisi Kav-ramı ve Özel Soruşturma Usulleri, Ankara 2007) (Bu dipnot, Yargıtay C. savcısı Kerim Tosun ve Yargıtay Tetkik Hakimi Mustafa Artuç tarafından kaleme alınan Türk Hukuku'nda Suçlar ve Kaba-hatler, Cilt 1, Sayfa 303, Ankara 2008 Basım kitabında yer almaktadır)

                       
Yargılama sırasında sanığın amacı, kişiliği ve geçmişi, suçun işlendiğinin sabit olması bakımından çok önemlidir. Diğer bir deyimle kullanılan sözlerin Atatürk'ün manevi varlığını, onun eseri olan Cumhuriyet ve Devrimler rejimini, eserlerini tahkir kastıyla yapılıp yapılmadığı araştırıl-malıdır.(Ahmet Gündel, Atatürk'e ....Hakaret Suçları, Ankara 1997)

                       
Suçun alenen işlenmesi gerekir. Yine Yargıtay kararlarına göre bu suçun oluşması için Atatürk'ün adının doğrudan geçmesi önemli değildir.

                       
Bu bilgilerden hareketle olaya baktığımızda
Akit televizyonunun 10.11.2015  tarihli yayınında, "Zulüm 1938'de son buldu. Mustafa Kamal yıllar önce bugün öldü" cümlesinde Atatürk'ü zalim olarak nitelediği, Arapça olan "Kemal" kelimesinin yazılışı "Kamal" olmadığı halde sırf Atatürk'ü aşağılamak için bilerek Kamal kelimesini kullandığı ve böylece manevi hatırasına apaçık bir hakaret suçu oluşturduğu anlaşılmaktadır. Bunun aksinin düşünmek hukuk mantığıyla, 5816 sayılı yasanın amaç ve ruhuyla bağdaşmayacaktır.

.                       
Gerçi "yel kayadan ne alır" deyiminden hareketle bu zavallıların, milletimizin gözünde Atatürk'ün değerini düşüremeyecekleri açık ise de bir kısım vatandaşlarımızı etkiledikleri de göz ardı edilemez.

 

Atatürk'e ve Devrimlere Saldırmanın Tarihsel Temelleri

                       
Bu bölüme İngiliz işgal kuvvetleri baş tercümanı Ryan'ın sözüyle başlayalım: "Amacımız bölmek ve hükmetmek olmalıdır. Biz, gerçek ideali dinmiş gibi davranacak çıkarcı bir grubu idareci olarak takdim etmeye çalışacağız". (Prof. Y. Nuri Öztürk, Kuran Penceresinden Kurtuluş Savaşı'na Bakış, Sh: 60)

                       
Kazım Karabekir Paşa'nın şu sözü de çok önemli bir gerçeği ifade etmektedir: "Kuvayi Milliye'nin dinsiz olduğu yolunda propaganda, İstiklal Harbi'ni tehdit eden en zehirli ve alçak propaganda idi".

                       
Önderi olduğu milleti çağdaş uygarlıklar seviyesine çıkarmayı amaç edinen ve bunun için de yüzünü Batı'ya dönen bir insanı, Batı'nın sürekli yıpratmaya çalışmasının sebebi nedir? Çünkü Atatürk çok büyük çoğunluğu Müslüman olan bir ülkenin lideridir. Kurtuluş Savaşı'nı başardığı zaman, kendi ağzıyla "mazlum milletler" diye tabir ettiği Hintli, Pakistanlı, Ortadoğulu, Af-rikalı Müslümanların umut kaynağı olmuştur. 1919-1924 yılları arasında İslam dünyasının kahramanıdır. Türk ordusu 9 Eylül 1922'de İzmir'e girdiği zaman Fas'tan Endonezya'ya kadar pek çok Müslüman ülkesinde toplantılar ve sevinç gösterileri yapılmıştır. Kudüs'te, Gazze'de, Nab-lus'ta Türk bayrakları asılmıştır. (François Georgeon, Kemalizm ve İslam Dünyası, Sh: 29-33)

                       
O yıllarda "topraklarında güneş batmayan ülke" olarak anılan Britanya İmparatorluğu'nun yönetiminde pek çok Müslüman ülke vardı. Bu topraklarda yaşayan Müslümanların Atatürk'ü önder olarak alıp bağımsızlık mücadelesine girişmesi elbette ki İngilizlerin işine gelmeyecekti. Bu nedenle her fırsatta fakat özellikle el altından Atatürk'ü ve onun yaptıklarını kötülemeye çalıştılar.

 

                       
Rauf Orbay'a "bu millet koyun sürüsü, bir çoban lazım. O da benim" diyen son padişah Vahidettin İngilizlere sığınmış, fakat bunu Peygamberin hicret sünneti gibi göstermiştir. (Orhan Koloğlu, Gazi'nin Çağında İslam Dünyası, Sh: 313)

Saltanatından başka bir şey düşünmeyen Vahidettin, zamanında Damat Ferit Paşa, Mustafa Sabri, İskilipli Atıf Hoca gibi kişiler "İngiliz Muhipleri (Dostları) Cemiyeti", "Tealii İslam Cemiye-ti" gibi cemiyetler kurarak ve tabii ki dini kullanarak halkı Kurtuluş Savaşı'nı yapan kişilerden soğutmaya ve onları kafir ilan etmeye kadar vardırmışlar, ancak başaramamışlardır.

                       
O yılların emperyalist Batı alemi (halen de bu niteliğini terk ettiği söylenemez) Atatürk'ü ve yaptıklarını yıpratmak için kullanılacak en büyük silahın "din" olduğunun farkındadır. Bunun için Atıf hoca gibi pek çok ve din bilgini geçinen kişileri kullanmasını bilmiştir. Çünkü Atatürk ve devrimleri, çok önemli ve belalı bir coğrafyada yer alan Türk milletini güçlü bir devlet haline getireceği gibi mazlum milletlere örnek olacak ve bu durumda emperyalist ülkelerin çıkarları zarar görecektir. Çocukluğumuzdan beri gördüğümüz ve duyduğumuz iç batı Anadolu'da yaşayan cami cemaatına mensup olup özünde iyi niyetli fakat kandırılmaya çok uygun olan insanların Ata-türk'e soğuk bakışları, attıkları iftiralar, taktıkları küçültücü isimler hep bu zihniyetin paralı askerleri olan din kisveli kişilerin ürünüdür ve hepsinin arkasında emperyalist ülkeler bulun-maktadır.

                       
1993 yılında kurulan Yeni Akit gazetesinin internette Vikipedi Özgür Ansiklopedi site-sinde, “gazetenin İslamcı ve muhafazakar, nefret söylemine en fazla yer veren, köktendinci bir gazete olduğu vurgulanmaktadır. Bu gazete Atatürk karşıtlığıyla, görevleri başında öldürülen ve yaralanan Danıştay üyelerini hedef göstermesiyle tanınmaktadır.”

                       
Emperyalist ülkeler, bir toplumu etkilemek ve kendi çıkarlarını korumak istediklerinde önce o ülkenin medyasını ele geçirmeyi çok iyi bilirler. Tabii ki her şeyin bir bedeli olduğu için ele geçirilen basın kuruluşlarındaki bazı kişilerin nemalandırılması, eşyanın tabiatı gereğidir. Ne yazık ki 1951 yılında çıkarılan Atatürk'ü Koruma Kanunu hükümlerine rağmen,- yargı görevini yeterince yapmamış olacak ki- hiçbir caydırıcılık sağlamamış ve Atatürk ve manevi hatırasına yönelik hakaretleri günümüzde ayyuka çıkmıştır. Bu hakaretleri yapanların içinde gazete yazarları, akademisyenler, siyasetçiler, aydın geçinen bazı kişilerin bulunduğunu hiç kimse inkar edemez.

 

                       
İslam dünyasında, emperyalizme karşı mücadele ederek onu mağlup edip, ona rağmen devlet kuran tek ülke Türkiye'dir. Tek kişi ise Mustafa Kemal Atatürk.
Onun içindir ki emperyalizmin temsilcileri, uzantıları ve dahildeki hizmetçileri Atatürk'ü içlerine asla sindiremiyorlar. Onu yıkmak ve yok etmek için dört koldan saldırıyorlar.

                       
Ülkemizin ve toplumumuzun huzura, barışa, birlik ve beraberliğe son derece ihtiyacı olduğu bu yıllarda, milletimizin çok büyük çoğunluğunun sevdiğine, vefa duygusu beslediğine yürekten inandığımız büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve sevgi ile anıyoruz. 

 

SONUÇ VE İSTEM

Yukarıda açıklanan ve sayın savcılık makamınca resen nazara alınacak nedenlerle; ilgililer hakkında Basın Yasası'nın 11.ve 13.maddelerinden hareketle 5916 s.lı yasanın 1 ve 2., TCY.nın 53.maddeleri uyarınca cezalandırılmaları için haklarında kamu davası açılmasını saygılarımızla arz ve talep ederiz .

 

           

                                                                                     ŞİKAYETÇİ

                                                                         MANİSA BARO BAŞKANLIĞI ADINA

                                                                                 BAŞKAN AV.ALİ ARSLAN

Kaynak:
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
RENKLİ HAYATLAR
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Optimus Haber Portalı | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0542 820 94 44 - 0534 6787068 / Faks : | Yazılım: CM Bilişim - Tasarım: INVIVA