• İstanbul23 °C
  • İzmir25 °C
  • Ankara15 °C
  • Manisa23 °C
  • Adana24 °C
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Akçay:Kamudaki engelli memur kadrolarının yüzde 36’sı boş
03 Aralık 2015 Perşembe 15:51

Akçay:'Kamudaki engelli memur kadrolarının yüzde 36’sı boş '

Manisa Milletvekili ve MHP Grup Başkan Vekili Erkan AKÇAY TBMM’de basın toplantısı düzenleyerek Engellilerin sorunlarını gündeme getirdi.

Kamudaki engelli memur kadrolarının boş tutulduğunu söyleyen MHP’li AKÇAY, “  Devlet Personel Başkanlığı’nın Kasım 2015 verilerine göre;  kamuda engelli memur kontenjanı 63.207’dir. Çalışan engelli memur sayısı 40.656’dır. Dolayısıyla kamuda açık engelli memur kontenjanı 22.553 kişidir. Özel sektörde açık engelli işçi kontenjanı 23.000 kişidir. Engelli vatandaşlarımızın istihdamından sorumlu olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında 14, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında 19 engelli memur kadrosu boştur.” dedi.

Engellilere yönelik rehabilitasyon ve eğitim hizmetlerinin son derece yetersiz olduğunu söyleyen Manisa Milletvekili ve MHP Grup Başkan Vekili Erkan AKÇAY, “ Türkiye’de rehabilitasyon eğitimi alması gereken 2 milyon engelli vatandaşımız varken bu eğitimi alan engelli sayısı 245 bin kişidir. Eğitim çağında yaklaşık 2 milyon engelli öğrencimiz varken özel eğitim ve örgün eğitim kurumlarında 259 bin öğrenci eğitim görmektedir.” dedi.  

MHP engellilerin  sorunlarına yönelik her türlü düzenlemeye destek verecektir.

Milliyetçi Hareket Partisi’nin engellilerin sorunlarının çözümüne yönelik her türlü düzenlemeye destek vereceğini söyleyen Manisa Milletvekili ve MHP Grup Başkan Vekili Erkan AKÇAY, “  Parti olarak 1 Kasım Seçim Beyannamemizde engelli kardeşlerimize ayrıcalıklı bir yer vermiştik. Bizim için engellilerin toplumla bütünleşmeleri, başkalarının yardımına muhtaç olmadan hayatlarını idame ettirmeleri asıl gayemizdir. Eğitimlerine ve sosyal yaşantılarına normal olarak devam edebilmeleri için fiziki ve sosyal çevrenin oluşturduğu engellerin kaldırılması başlıca beklentimizdir.” dedi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı engellilerin sayısını dahi bilmemektedir.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yetkililerinin engellilerin sayısını dahi bilmediğini söyleyen MHP’Lİ AKÇAY, “ Engelli vatandaşlarımızla ilgili geniş kapsamlı ilk çalışma Milliyetçi Hareket Partisi iktidarı döneminde Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından yapılan “Türkiye Özürlüler Araştırması 2002”  çalışmasıdır.  Bu araştırmaya göre ülkemizde 8.5 milyon engelli vatandaşımız vardır. Bunun genel nüfusa oranı yüzde 12,3’dür ve engellilerin yüzde 36’sı okuma yazma bilmemekte, yüzde 78’i çalışmamaktadır. 14 yılık AKP döneminde engellilerle ilgili geniş kapsamlı bir çalışma yapılmamıştır. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanları soru önergelerimizi 2002 yılında yapılan bu çalışmanın sonuçları çerçevesinde cevaplandırmaktadır. Dolayısıyla Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yetkilileri sorumluluk alanındaki engelli vatandaşların sayısını, engel durumunu, eğitim, sağlık ve istihdam durumunu bilmemektedir. Bina ve araç kirasına milyonlar harcayan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı engelli örgütlerinin, engellilerin sorunlarının çözümü için devlet desteğiyle hayata geçirmek istedikleri projeleri “kaynak yok” gerekçesiyle geri çevrilmektedir.” Dedi.  

10 milyon engelli eğitimden sağlığa, istihdamdan, ulaşıma kadar her alanda sorun yaşamaktadır.

10 milyon engellinin eğitimden sağlığa, istihdamdan, ulaşıma kadar her alanda sorun yaşadığını söyleyen AKÇAY, “ Modern devletin görevi, yalnızca engelli bireylerin haklarını geliştirmek ve denetlemek değildir. Devlet aynı zamanda engellilerin yetenekleri ve potansiyelleri doğrultusunda gelişmelerini, eşit fırsatlara sahip olmalarını güvence altına almak, onların ekonomik ve sosyal refahını sağlamak zorundadır. Oysa Türkiye’deki yaklaşık 10 milyon engelli vatandaşımız eğitimden sağlığa, istihdamdan, ulaşıma kadar her alanda sorun yaşamaktadır. Engellilerle ilgili hizmetleri veren ilgili bütün kurum ve kuruluşlar bir araya getirilerek engellilerle ilgili milli bir politika oluşturulamamıştır. Ülkemizde, bir çok kurum ve kuruluşların görev alanına giren engellilik konusu ile rehabilitasyon hizmetlerine bir bütün olarak bakılmamıştır. Bu durum rehabilitasyon konusunda çeşitli ve dağınık mevzuat oluşmasına, hizmetlerde karmaşıklığa ve kopukluğa bu da görev ve yetki karmaşasına neden olmaktadır.” dedi.

Rehabilitasyon hizmetleri yetersizdir.

Engellilere yönelik sosyal bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinin yetersiz olduğunu söyleyen Manisa Milletvekili ve MHP Grup Başkan Vekili Erkan AKÇAY, “Ülkemizde bakıma muhtaç engellilere yönelik sosyal bakım hizmetleri ve mesleki rehabilitasyon merkezleri son derece yetersizdir. Çeşitli engel gruplarına mensup engellilerin aynı mesleki rehabilitasyon programına alınmaları nedeniyle rehabilitasyon hizmetleri amacına ulaşamamaktadır. Türkiye’de rehabilitasyon eğitimi alması gereken kişi sayısının 2 milyon civarında olduğu tahmin edilmektedir. Ancak bu eğitimi alan engelli sayısı 245 bin kişidir.” dedi.

Engellilere yönelik eğitim hizmetleri son derece yetersizdir

Engellilere yönelik eğitim hizmetlerinin yetersiz olduğunu söyleyen MHP’li AKÇAY, “ Engellilere yönelik özel eğitim ve örgün eğitim veren okulların ve öğretmenlerin sayısı son derece yetersizdir. Bu gün eğitim çağında yaklaşık 2 milyon engelli öğrencimizin olduğu tahmin edilmektedir. Ancak Milli Eğitim Bakanlığının verilerine göre bu gün özel eğitim ve örgün eğitim kurumlarında 259 bin öğrenci eğitim görmektedir.” dedi.

Kamudaki engelli memur kadrolarının üçte biri boştur.

Kamudaki engelli memur kadrolarının üçte birinin boş olduğunu söyleyen Manisa Milletvekili ve MHP Grup Başkan Vekili Erkan AKÇAY, “ Devlet tüm vatandaşlarının hayatlarını idame ettirecek miktarda gelir sağlayabilecekleri iş alanları yaratmakla yükümlüdür. Bu yükümlülük engelliler için de geçerlidir. Engelli vatandaşlarımızın en önemli sorunlarından birisi de işsizliktir. 2013 yılında yapılan Özürlü Memur Sınavında 6.121 boş kadro için 126.175 engelli vatandaşımız başvuru yapmıştır. Ülkemizde engellilere yönelik istihdam politikaları büyük ölçüde kota tekniğine dayanmaktadır. 4857 Sayılı İş Kanununa göre; elli veya daha fazla işçi çalışan özel sektör işyerlerinde yüzde üç, kamu işyerlerinde ise yüzde dört engelli çalıştırılması gerekmektedir. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre bu oran yüzde 3’tür. Devlet Personel Başkanlığı’nın Kasım 2015 verilerine göre;  kamuda engelli memur kontenjanı 63.207’dir. Çalışan engelli memur sayısı 40.656’dır. Dolayısıyla kamuda açık engelli memur kontenjanı 22.553 kişidir. Özel sektörde açık engelli işçi kontenjanı 23.000 kişidir. “dedi.

Engellilerin istihdamından sorumlu olan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığındaki engelli memur kadroları boştur.

Engellilerin istihdamından sorumlu olan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığındaki engelli memur kadrolarının boş olduğunu söyleyen MHP’li AKÇAY, “ Engelli vatandaşlarımızın istihdamından Devlet Personel Başkanlığının bağlı bulunduğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sorumludur. Ancak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında çalışması gereken engelli memur kontenjanı 75’tir. Oysa burada 14 engelli memur çalışmakta dolayısıyla 61 engelli memur kontenjanı boş durmaktadır. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığındaki engelli memur kontenjanı 469 kişidir. Engelli vatandaşlarımızın istihdamında sorumlu olan bu bakanlıkta da 19 engelli memur kontenjanı boştur.  Eğer engellilerin istihdamından sorumlu olan bu iki bakanlık engelli kontenjanlarını boş tutarsa diğer kamu kurumlarının ve özel sektörün kota kuralına uymasını beklemek hayal olur.” dedi.

Korumalı İşyerleriyle ilgili yönetmelik bir an önce çıkarılmalıdır.

Korumalı işyerleriyle ilgili yönetmeliğin bir an önce çıkarılması gerektiğini söyleyen MHP AKÇAY, “ 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında engelli işçilerin istihdamı konusunda Türkiye İş Kurumu yetkili ve sorumludur. Ancak Türkiye İş Kurumu piyasaya işgücü sunma görevini yürütememekte, sadece kendisine gelen talepler kapsamında istihdam görevini sürdürmektedir. Kırsal bölgelerde ve az gelişmiş yörelerde 50’den fazla işçi çalıştıran işyerleri az olduğu için bu yörelerde yaşayan engelliler kota sisteminde faydalanamamaktadırlar. Engelli işçi çalıştırmayan işverenlere verilen cezalar caydırıcı olmadığı için ( 1900 TL)  işverenler bu kurala uymamaktadır.  Engellilerin istihdamında en önemli yöntemlerden biri de korumalı işyerleridir. 6/2/2014 tarihli ve 6518 sayılı Kanun ile 5378 sayılı Engelliler Kanununun 14 üncü maddesinde korumalı işyerleri ile ilgili düzenleme yapmıştır. Ancak bununla ilgili yönetmelik hala çıkarılmamıştır. “dedi.

Engelli vatandaşlarımızın sorunlarıyla ilgili Meclis Araştırma Önergesi verdik.

26 ncı dönemde MHP’nin engellilerle ilgili yaptığı çalışmalar hakkında bilgi veren Manisa Milletvekili ve MHP Grup Başkan Vekili Erkan AKÇAY, “  26 ncı yasama dönemi bilindiği gibi 17 Kasım’daki yemin töreniyle başlamıştır. Yaklaşık iki haftalık dönemi kapsayan 26 ncı dönemde Milliyetçi Hareket Partisi olarak bir Meclis Araştırma Önergesi ve iki kanun teklifi verdik. Engelli Vatandaşlarımızın Sorunlarının Araştırılmasıyla ilgili vermiş olduğumuz Meclis Araştırma Önergesinin bu hafta danışma kurulu önergesi olarak vermeyi düşünüyorduk. Ancak Meclis bu hafta çalışmadığı için Engelli vatandaşlarımızın sorunlarıyla ilgili bu Araştırma Önergemizi önümüzdeki haftalarda getirmeyi düşünüyoruz.” dedi.   

 

Kamudaki engelli memur ve işçi kontenjanının ve engelli aylıklarının artırılmasına yönelik kanun teklifi verdik.

Kamudaki engelli memur ve işçi kontenjanının ve engelli aylıklarının artırılmasına yönelik kanun teklifi verdiklerini söyleyen AKÇAY, “ Kamudaki engelli istihdamı artırılmalıdır. Bunun için dün kanun teklifi vererek kamudaki engelli memur kontenjanı oranını yüzde 3’ten yüzde 5’e çıkardık. Yine kamudaki engelli işçi kontenjanını yüzde 4’ten yüzde 6’ya çıkardık.  18 yaşın üstündeki engelliler için engelli aylığını 403 liradan 600 liraya çıkarttık. 18 yaşın altı için 269 liradan 4 00 liraya çıkarttık. 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna göre; hane halkının tümünün elde ettiği gelirin toplamının hane halkına bölünmesi sonucu kişi başına düşen gelir asgari ücretin 1/3’ünden fazla ise bu engelli vatandaşlarımıza maaş bağlanmıyordu. Yani bu gün için düşünürsek asgari ücret 1000 liradır. Eğer engelli bir vatandaşımızın bulunduğu üç kişilik bir ailenin toplam geliri 1.001 lira ise bu engelli vatandaşımıza maaş bağlanmıyor.  Engelli maşı bağlanmasına hane halkı geliri kriterini kaldırarak “ engelli vatandaşımızın elde ettiği aylık gelirin net asgari ücretten az olması” şartını getirdik “ dedi.

 

Kaynak:
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
RENKLİ HAYATLAR
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Optimus Haber Portalı | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0 541 797 95 79 / Faks : | Yazılım: CM Bilişim - Tasarım: INVIVA