• İstanbul11 °C
  • İzmir13 °C
  • Ankara7 °C
  • Manisa12 °C
  • Adana20 °C
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
“ Diyarbakır’a Var, Manisa’ya Yok.”
27 Ekim 2015 Salı 21:02

“ Diyarbakır’a Var, Manisa’ya Yok.”

Manisa’nın hak ettiği tarımsal kamu yatırımlarını alamadığını söyleyen MHP Manisa Milletvekili Erkan AKÇAY,
“ Manisa tarımsal üretim ve istihdam bakımında 81 il arasında birinci sıradayken Diyarbakır son sıralardadır. Ancak Kalkınma Bakanlığı Kamu Yatırımları Programına göre AKP dönemindeki 2003-2015 yılları arasında Manisa’ya 279 milyon liralık tarımsal kamu yatırımı yapılırken Diyarbakır’a 2 milyar 870 milyon liralık tarımsal kamu yatırımı yapılmıştır. Diyarbakır’a yapılan tarımsal kamu yatırımları tüm Ege illerine yapılan tarımsal kamu yatırımlarından fazladır. Manisa’ya yeterince tarımsal kamu yatırımı yapılmadığı için baraj, göl, gölet ve sulama projeleri yıllardır bitirilememektedir. Nitekim yapımına 1986 yılında başlanan Akhisar –Gördes Sulama projesi hala bitirilememiştir. ”dedi. 
 
MHP’nin tarımsal taahhütleriyle ilgili bilgi veren AKÇAY, “ MHP iktidarında üzüm, zeytin, buğday ve pamuk gibi ürünlerin destekleme programına alınacağını, tarımsal girdilerden ÖTV ve KDV alınmayacağını ve mazotun 1 lira 75 kuruş olacağını” söyledi 
 
 
Manisa hak ettiği tarımsal kamu yatırımlarını alamıyor
Manisa’nın hak ettiği tarımsal kamu yatırımlarını alamadığını söyleyen MHP Manisa Milletvekili Erkan AKÇAY, “ Ülkemizde toplam işgücünün yüzde 22’si tarımda istihdam edilirken 1 milyon 368 bin nüfusa sahip olan Manisa’nın nüfusunun yüzde 40,2’si yani 550 bin kişi tarımda istihdam edilmektedir.  Manisa;  üzüm, kiraz, tütün ve zeytin üretiminde ülke birincisi konumundadır.   Türkiye’de üretilen kurutmalık üzümün yüzde 87’si, tütünün yüzde 50,5’i sofralık üzümün yüzde 16’sı, yumurtanın yüzde 14’ü, tavuk etinin yüzde 13’ü zeytinin yüzde 12,8’i, mısırın ve kirazın yüzde 10’u, domates ve kavunun yüzde 7’si Manisa’da üretilmektedir.  Manisa bu üretim değerleriyle tarımsal üretimde birinci sırada yer almaktadır. Manisa tarımsal üretim ve tarımsal istihdam bakımından Türkiye’de birinci sırada yer almaktadır. Diyarbakır ise son sıralarda yer almaktadır. Ancak AKP hükümeti döneminde her alanda olduğu gibi tarımsal yatırım bakımından da Manisa hak ettiği yatırımları alamamıştır. Bu nedenle baraj, göl, gölet ve sulama projeleri yıllardır bitirilememektedir. Örneğin yapımına 1986 yılında başlanan Akhisar –Gördes Sulama projesi hala bitirilememiştir.” dedi.  
 
AKP döneminde Diyarbakır’a yapılan tarımsal kamu yatırımlarının onda biri Manisa’ya yapılmadı.
AKP döneminde Diyarbakır’a yapılan tarımsal kamu yatırımlarının Manisa’ya yapılan kamu yatırımlarının on katından fazla olduğunu söyleyen MHP Manisa Milletvekili Erkan AKÇAY, “Manisa 2015 yılında aldığı 53,8 milyon liralık tarımsal kamu yatırımıyla 21 inci sıradadır. Diyarbakır ise 2015 yılında aldığı 495 milyon liralık tarımsal yatırımla birinci sıradadır. Biz Manisa’ya yapılan tarımsal kamu yatırımlarının azlığından bahsederken AKP’li yetkililer Manisalı çiftçilere ödenen prim ve desteklerin ne kadar çok olduğundan bahsetmektedir. Prim ve destekler üretime verilmektedir. Eğer Manisa tarımsal üretimde birinci sırada yer alıyorsa ödenen prim ve destekler de dolayısıyla diğer illere ge çok olacaktır. AKP dönemini kapsayan 2003-2015 yılları arasında tarımsal üretimde ilk üç il arasında yer alan Manisa’ya 279 milyon liralık tarımsal yatırım yapılmışken Tarım Bakanı Mehdi Eker’in seçim bölgesi Diyarbakır’a ise 2 milyar 870 milyon liralık tarımsal yatırım yapılmıştır. Diyarbakır’a yapılan bu tarımsal yatırım Ege Bölgesindeki tüm illere yapılan tarımsal yatırımdan daha fazladır.” Dedi.  
 
Kalkınma Bakanlığı Kamu Yatırımları Programına göre Tarımsal Kamu Yatırımları  ( Milyon Lira )
YIL DİYARBAKIR MANİSA 
2003 34 1
2004 36 1
2005 38 1
2006 25 2
2007 25 4
2008 29 3
2009 218 2,5
2010 272 22
2011 418 31,5
2012 377 43
2013 465 62
2014 438 52
2015 495 53,8
TOPLAM 2 Milyar 870 Milyon Lira 279 Milyon lira 
 
Doğu ve Güneydoğu’ya verilen hayvancılık destekleri hayvansal üretim bakımında 5 inci sırada olan Manisa’ya neden verilmiyor? 
        Doğu ve Güneydoğu Anadolu’ya verilen hayvancılık desteklerinin hayvansal üretim bakımından 5 inci sırada olan Manisa’ya verilmediğini söyleyen MHP Manisa Milletvekili Erkan AKÇAY, “ Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP), Doğu Anadolu Projesi ( DAP) ve Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) çerçevesindeki illerde besi ve süt hayvancılığına büyük hibeler verilmektedir. Ancak hayvansal üretim bakımından beşinci sırada olan Manisa bu desteklerden yararlanamamaktadır. GAP, DAP ve DOKAP çerçevesinde süt ve besi hayvancılığı için verilen destek ve hibeler Manisa’ya da verilmelidir. Bu destekler verilmediği sürece Manisalı çiftçilerimiz adeta cezalandırılmaktadır.”
AKP üzüm üreticisinin sorunlarına kayıtsız kalmıştır.
AKP’nin üzüm üreticilerinin sorunları karşısında kayıtsız kaldığını söyleyen MHP Manisa Milletvekili Erkan AKÇAY, “ Üzüm fiyatlarındaki dalgalanma nedeniyle her yıl üzüm üreticileri mağdur olmaktadır. Ancak AKP üreticilerimizin bu mağduriyeti karşısında sessiz kalmaktadır. Üzüm üreticilerinin mağduriyetlerinin giderilmesi için TBMM’de Araştırma önergesi verdim. Ancak bu önergem AKP tarafından reddedilmiştir. Üzüm fiyatlarındaki dalgalanmaların önlenmesi ve üzüm fiyatlarının yükselmesi amacıyla TARİŞ'e kuru üzüm alımında kullanılmak üzere Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan 100 milyon lira kaynak aktarılmasına yönelik kanun teklifi verdim. Ancak AKP bu teklifimiz de AKP tarafından kabul edilmemiştir. Eğer AKP bu teklifimizi kabul etmiş olsaydı TARİŞ piyasadaki fazla kuru üzümü alacak bu da kuru üzüm fiyatlarının tekrar yükselmesini sağlayarak üzüm üreticilerimizin mağduriyetini önleyecekti. Manisa’da yaklaşık 500 bin kişinin geçim kaynağı olan ve Türkiye’nin en önemli ihraç ürünlerinden biri olan üzüm destekleme programına alınmalıdır. Milliyetçi Hareket Partisinin 7 Haziran ve 1 Kasım 2015 Seçim Beyannamelerinde Üzümün destekleme programına alınacağı açıkça yazmaktadır.” dedi. 
TARİŞ desteklenecek ve kaçak İran üzümü ülkemize giremeyecektir.
TARİŞ’in destekleneceğini ve gıda kaçakçılığına yönelik tedbirlerin alınacağını söyleyen MHP’li AKÇAY, “ Partimizin Seçim Beyannamesinde Üretici Birliklerinin destekleneceği açıkça yer almaktadır. Dolasıyla Milliyetçi Hareket Partisi iktidarına TARİŞ desteklenerek üzüm fiyatlarındaki dalgalanma önlenecek ve üzümcünün alın terinin hakkını alması sağlanacaktır.  Üzüm üreticilerimizin en önemli sorunlarından biri de kaçakçılıktır. Her yıl İran’dan kaçak yollarla ülkemize onbinlerce ton kuru üzüm girmektedir. Bu da ülkemizdeki kuru üzüm fiyatlarını düşürmektedir. Milliyetçi Hareket Partisinin Seçim Beyannamesinde ürün ve gıda kaçakçılığının önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınacağı açıkça yer almaktadır. Dolayısıyla MHP iktidarında kaçak yollarla İran üzümü ülkemize giremeyeceği için üzüm fiyatları yükselecek ve üretici emeğinin hakkını alacaktır. ” dedi. 
 
 
 
Zeytin destekleme kapsamına alınacak ve zeytinyağı kaçakçılığına son verilecektir. 
Türkiye zeytin ağacı varlığı 165 milyon adettir. Bunun 20 milyonu Manisa’dadır. Türkiye’de 826 bin hektar alanda zeytin üretilirken Manisa’da 89.543 hektar alanda zeytin üretilmektedir.  Türkiye’deki zeytin üretiminin yüzde 13,5’i Manisa’da üretilmektedir.  Manisa’da 28.976 üretici zeytin yetiştirmektedir. Yıllık Manisa’da 246 bin ton zeytin üretilmekte, bunun 181 bin tonu sofralık zeytin olarak kullanılmaktadır. Manisa zeytin üretimi bakımından Türkiye üçüncüsüdür. Zeytine Zeytinyağı üretiminin, tüketiminin ve ticaretinin en yaygın olduğu Avrupa Birliği’nde üreticiye kilo başına ortalama 2,3 Avro destek verilmektedir. Türkiye’de zeytine destek verilmezken zeytinyağına kilo başına 70 kuruş destek verilmektedir. Zeytinlerini yağhanelere veren küçük çiftçiler zeytinyağı prim desteğinden yararlanamamaktadır. MHP iktidarında zeytin destekleme programına alınacak ve her yıl Suriye’den ülkemize kaçak yollarla sokulan onbinlerce ton zeytinyağı kaçakçılığına son verilerek üreticinin emeğinin hakkını alması sağlanacaktır.” dedi. 
 
MHP Manisa Milletvekili Erkan AKÇAY sözlerine şöyle devam etti: “ Çiftçilerimizin en önemli sorunu yüksek girdi maliyetleridir. MHP iktidarında ; çiftçilerin kullandığı mazot, gübre, ilaç, tohum, yem ve fidedeki vergiler kaldırılacaktır. Mazot 1 lira 75 kuruş olacaktır. Tarımsal elektrikten KDV alınmayacak, faturalar hasat döneminde tahsil edilecektir. Ziraat Bankasında yaşanan ipotek sorunu çözülecektir. Tarımsal destekler artırılacaktır.” 
 
Kaynak:
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
RENKLİ HAYATLAR
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Optimus Haber Portalı | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0542 820 94 44 - 0534 6787068 / Faks : | Yazılım: CM Bilişim - Tasarım: INVIVA